17 ספטמבר 2021 י"א תשרי תשפ"ב
עדכון אחרון:  02.12.2018 

אחות מתאמת לחולים אונקולוגיים - תנאי הזכאות

עדכון אחרון:  02.12.2018 

זכויות חברי מכבי

חברי מכבי שאובחנו כחולים אונקולוגיים מוזמנים לפנות לאחות אונקולוגית מחוזית הפועלת במחוז מגוריהם בכל נושא או בקשה הקשורה למחלתם.
תפקידי האחות האונקולוגית המחוזית:
  • הבטחת רצף הטיפול בחולה האונקולוגי בין המטפלים השונים בקהילה ובבתי חולים.
  • הבטחת מתן טיפול תומך מיטבי לחולה האונקולוגי ומשפחתו בכל שלבי המחלה על ידי צוות רב מקצועי.
  • מתן כתובת לפניות והנגשת שירותי הקופה לחולים אונקולוגים.

ניתן לפנות לאחות אונקולוגית מחוזית במחוז מגוריך בפקס או להגיש פנייה באמצעות טופס מקוון שניתן למלא דרך האתר.

רשימת האחיות המתאמות על פי מחוז