25 ינואר 2022 כ"ג שבט תשפ"ב

שינויים בזכויות הריון ולידה

במהלך 2019 יחולו מספר שינויים במתכונת חבילת הריון ולידה ובזכאות לאביזרים ליולדת.
מהם השינויים העיקריים ואיך תושפעו מהם?
במהלך 2019 ייכנסו לתוקף מספר שינויים בזכויות הריון ולידה במכבי ובשאר קופות החולים. השינויים נעשו בהנחיית משרד הבריאות, לצורך יצירת אחידות בין קופות החולים בנוגע לשירותי סל הריון ולידה.
חלק מהשינויים נכנסו לתוקף בינואר 2019 ושינויים נוספים ייכנסו לתוקף באפריל 2019. השינויים יחולו אוטומטית על כלל חברות מכבי שלי וכן על מצטרפות חדשות שיתחילו לקבל שירות ב-1 בינואר 2019 והלאה.

מהי זכאות חבילת הריון ולידה?

זכאות חבילת הריון ולידה מקנה הטבה מיוחדת לחברות 'מכבי שלי' במהלך ההריון ועד 6 חודשים לאחר הלידה: קבלת החזר של 75% על מגוון שירותים, טיפולים ובדיקות הקשורים להריון או ללידה, עד תקרה מצטברת של 8,000 ₪.
 

אילו שינויים חלו בחבילת הריון ולידה?

שינויים שנכנסו לתוקף ב-1 בינואר 2019:

אביזרים ליולדת

חבילת ההריון החדש לא כולל החזר על רכישת אביזרים ליולדת. חברות מכבי יוכלו לרכוש אביזרים ליולדת, פרט לחזיית הנקה, במחיר מוזל בבתי המרקחת של מכבי פארם.
דוגמאות לאביזרים במחיר מוזל: אביזרים מתכלים, משקל לאם, אביזרים לחיזוק רצפת האגן ועוד.

תקרות החזר חדשות לייעוצים ושירותים

לחלק מן ההטבות הכלולות בחבילת הריון ולידה נקבעה תקרת החזר. לדוגמא: במסגרת חבילת הריון תהיה אפשרות לקבל החזר של 75% על שירותי תומך/ת לידה - דולה עד תקרה של 1,500 ₪, החזר של 75% על ייעוץ אצל מומחה עד תקרה של ₪700 והחזר של 75% על הבראה לאחר לידה עד תקרה של 400 ₪ ללילה.
כל זאת בתנאי שקיימת יתרה בחבילת הריון שטרם נוצלה במלואה.

תוספת של ייעוצים חדשים

במסגרת חבילת ההריון החדש יש אפשרות לקבל החזר של 75% גם על ייעוצים מהסוגים הבאים - עד תקרה של 400 ₪ לייעוץ:
  • ייעוץ שינה לתינוק
  • ביקור אחות פרטית בבית היולדת
  • ייעוץ אישי לפעילות גופנית בבית היולדת
  • ייעוץ תזונה אישי ליולדת על ידי תזונאית
 

שינויים שייכנסו לתוקף ב-1 באפריל 2019:

ביום 1.4.2019 ייכנסו לתוקף שינויים נוספים בחבילת הריון ולידה:
  • יינתן החזר בגובה 75% ועד תקרה של 2,000 ₪ לכל הריון ועד 4 הריונות.
  • הריון רב עוברי - החזר בגובה 75% ועד תקרה של 4,000 ש"ח להריון ועד תקרה של 8,000 ₪ לכלל ההריונות.
  • הזכאות הינה לחברות "מכבי שלי" לכל תקופת חברות, גם אם החברות ב"מכבי שלי" אינה רציפה.
 

תקופת מעבר - החזרים עבור תשלומים שבוצעו לפני 1.1.2019

החזרים עבור אביזרים שנרכשו באופן פרטי

מבוטחת תהא זכאית לקבל החזר בגין רכישה כאמור, בגובה של 75% מההוצאה בפועל ועד לתקרה של 8,000 ₪ לכלל ההריונות, כנגד המצאת חשבוניות מס/קבלות שתאריכן קודם ליום 1.1.2019 , גם אם חשבוניות אלו הוגשו לאחר ה - 1.1.2019.
כל זאת ובלבד שסך ההחזרים אשר ניתנו למבוטחת, לרבות ניצול קודם של חבילת הריון ולידה בתכנית השב"ן של הקופה, לא יעלה על סך של 8,000 ₪ לכל תקופת החברות.

החזרים עבור שירותי ייעוץ שבנוסח החדש מוגבלים בתקרה

מבוטחת תהא זכאית לקבלת החזר בגין ייעוץ כאמור, בגובה של 75% מההוצאה בפועל ועד לתקרה של 8,000 ₪ לכלל ההריונות, ללא הגבלה בתקרה עבור חשבוניות מס/קבלות שתאריכן קודם ליום 1.1.2019 , גם אם חשבוניות אלו הוגשו לאחר ה- 1.1.2019 .
כל זאת ובלבד שסך ההחזרים אשר ניתנו למבוטחת, לרבות ניצול קודם של חבילת הריון ולידה בתכנית השב"ן של הקופה, לא יעלה על סך של 8,000 ₪ לכל תקופת החברות.

החזרים עבור שירות "הבראה לאחר לידה"

מבוטחת אשר ילדה עד ליום 1.4.2019 והגישה מסמכים המוכיחים כי ההזמנה עבור שירות זה בוצעה בתאריך הקודם ליום 1.1.2019, תהא זכאית להחזר בגין שירות "הבראה לאחר לידה" בגובה של 75% מההוצאה בפועל ועד לתקרה של 8,000 ₪.
זאת בלבד שסך ההחזרים אשר ניתנו למבוטחת, לרבות ניצול קודם של חבילת הריון ולידה בתכנית השב"ן של הקופה, לא יעלה על סך של 8,000 ₪ לכל תקופת החברות.
 
למידע נוסף אפשר לפנות למוקד מכבי ללא הפסקה בטלפון 3555*.