21 אוקטובר 2019 כ"ב תשרי תש"פ

משדרגים לכם את הביטוח הסיעודי

במכרז למתן שירותי ביטוח סיעודי לחברי מכבי, זכתה הפניקס חברה לביטוח בע"מ. הביטוח הסיעודי החדש באמצעות "הפניקס" יחל ב- 1.1.2019. עד לאותו מועד, מבוטחי מכבי סיעודי מבוטחים באמצעות "כלל חברה לביטוח בע"מ".

 

 חברת "הפניקס" זכתה במכרז שפרסמה מכבי, לאחר שהציגה יכולות ונכונות ליישם תהליך שירות חדשני. הביטוח החדש מביא שיפורים משמעותיים ברמת השירות והטיפול למבוטחי "מכבי סיעודי".

 כל חברי מכבי אשר יהיו מבוטחים בפוליסה "מכבי סיעודי" ביום 31/12/2018, למעט מי שארע לו מקרה הביטוח עד 31.12.2018, יועברו באופן אוטומטי אל הביטוח הסיעודי החדש בחברת "הפניקס", ברצף זכויות וללא צורך בבחינה של מצב רפואי .

במהלך חודש דצמבר 2018 נשלחו  מכתבי הודעה על המעבר למבוטחים בפוליסה "מכבי סיעודי". המכתבים יישלחו לדוא"ל של חברים שספקו כתובת כזו, או בדואר ישראל.

הבהרה למונח"מבוטח זכאי"

מבוטחים אשר היו מבוטחים במסגרת פוליסות קבוצתיות (כגון פוליסות קבוצתיות שניתנו במקומות עבודה שונים), בהן הסתיים הכיסוי הסיעודי והפוליסות לא חודשו. מבוטחים אלו היו רשאים להצטרף לביטוח הסיעודי לחברי קופות החולים ברצף ביטוחי וללא בדיקת מצבם הרפואי.

ההגדרה המופיעה בהודעה שנשלחה בדוא"ל או בדואר ישראל לחברי מכבי,  בדף פרטי ביטוח (עמוד 3) לעניין "מבוטח זכאי" רלוונטית רק לגבי מבוטחים אלו.

על פי הוראות הממונה על הביטוח יש לציין בפני המבוטחים האם הינם משתייכים לקבוצה זו ועל כן ישנה התייחסות לכך בדף פרטי הביטוח כאמור.

לפיכך, למי שמסומן "כן" תחת "מבוטח זכאי"- הינו משויך לקבוצה זו.

למי שמסומן "לא" תחת "מבוטח זכאי"- הוא מבוטח מן המניין במסגרת הפוליסה "מכבי סיעודי" אשר ממשיך ברצף ביטוחי בחברת הפניקס ב"מכבי סיעודי החדש" כאמור לעיל.

*מי זכאי להצטרף ל"מכבי סיעודי" כ"מבוטח זכאי", ללא הצהרת בריאות ובחינת מצבו הרפואי הקודם?

חבר מכבי בן 55 ומעלה העומד בתנאים הבאים:

  • היה מבוטח בביטוח סיעודי קבוצתי אשר הסתיים החל מה - 31.8.2017.
  • הגיע לגיל 55 ומעלה ביום 14 לפברואר 2018 או במועד סיום הפוליסה הקבוצתית, המאוחר מבניהם.
  • לא מתקיים לגביו מקרה ביטוח במועד בקשתו להצטרף.
  • לא מימש את מלוא זכויותיו לפי פוליסת הסיעוד הקבוצתית בה היה מבוטח.


למידע נוסף והצטרפות יש לפנות להפניקס חברה לביטוח בטלפון: 1-801-22-77-88 או 3507*.

לתשומת לבכם, על מנת לייעל את התהליך מומלץ להכין מראש את מכתב אישור הזכאות שנשלח אליכם מחברת הביטוח שבה הייתם מבוטחים.

האם חל שינוי בפוליסה?

 הזכויות בפוליסה נגזרות מהרפורמה שקבע משרד האוצר, והן אחידות לכל חברי קופות החולים. לפיכך, אין שינוי בזכויות הניתנות למבוטח במסגרת הפוליסה - ההבדל היחיד הוא במחיר ובשירות משופר.

תעריפי הפרמיה החודשית שמשלם כל מבוטח, מתעדכנים כמידי שנה בחודש ינואר, וזאת ללא קשר למעבר לחברת "הפניקס".

 

להלן תעריפי הביטוח מינואר 2019:

 דמי הביטוח צמודים למדד המחירים לצרכן. הכיסוי בפוליסה עד גיל 18 ניתן ללא עלות.

גילפרמיה חודשית למבוטח
0-17 0
18-25 7.25 ₪
26-30 8.77 ₪
31-35 26.72 ₪
36-40 36.09 ₪
41-45 40.75 ₪
46-50 79.23 ₪
51-55 96.69 ₪
56-60 112.01 ₪
61-65 132.83 ₪
66-70 165.00 ₪
71-75 191.75 ₪
76-80 207.49 ₪
81 ומעלה 215.58 ₪

ככל שיש סתירה בין מידע זה לבין התנאים המופיעים בחוברת הפוליסה, הוראות הפוליסה יגברו.

 

אין לי ביטוח סיעודי. איך מצטרפים ובאיזה גיל כדאי?

בכל גיל מומלץ מאוד שיהיה לכם ביטוח סיעודי, כאשר  עדיף להצטרף צעירים ככל הניתן - מצטרפים עד גיל 49 זכאים לרובד התגמולים הגבוה ביותר.

עם זאת ניתן להצטרף בכל גיל, בכפוף להצהרת בריאות וחיתום.

קטינים יכולים להצטרף לביטוח הסיעודי ללא תלות בהורה מבוטח. תינוקות עד גיל שנה מצורפים אוטומטית וללא בחינה של מצב רפואי.
הביטוח הסיעודי ניתן בחינם עד גיל 18.

חבר מכבי המעוניין להצטרף לביטוח הסיעודי יכול לפנות ישירות לחברת "הפניקס" בטלפון 1-801-22-77-88 או חיוג מקוצר 3507*, או באמצעות דוא"ל sm@fnx.co.il.

אם עברתם למכבי מקופה אחרת, והייתם מבוטחים באמצעותה בביטוח סיעודי, כאשר תצטרפו למכבי סיעודי תוכלו לשמור על רצף זכויות בביטוח הסיעודי. לשם כך עליכם להצטייד באישור קיום ביטוח מהמבטח בקופה הקודמת ולהעבירו לחברת "הפניקס"באמצעות פנייה בדוא"ל sm@fnx.co.il או בפקס 03-7337757.

מבוטחים שיישארו מבוטחים במסגרת הפוליסה של חברת "כלל"

א. מבוטחים במצב סיעודי אשר כבר מקבלים תגמולי סיעוד מחברת "כלל", ימשיכו לקבל אותם מחברת "כלל", וזאת עד להחלמתם או עד למיצוי הזכויות (60 חודשים).
ב. כל מי שארע לו מקרה ביטוח עד 31.12.2018, כלומר יהפוך לסיעודי על פי תנאי הפוליסה עד וכולל מועד זה, זכויותיו יבחנו באמצעות חברת "כלל", ואם יוכר, חברת "כלל" תעניק לו את תגמולי הביטוח.

 

להצטרפות - אנא מלאו את הפרטים ונציגי מכבי סיעודי יצרו עמכם קשר