02 יולי 2022 ג' תמוז תשפ"ב
מעודכן לתאריך  28.02.2021 

הפלה מלאכותית (הפסקת הריון יזומה) - מידע רפואי

Abortion
מעודכן לתאריך  28.02.2021 

הכל על הפלה מלאכותית (הפסקת הריון)

הפלה מלאכותית היא פעולה רפואית יזומה שמטרתה הפסקת הריון לא רצוי. בנבדל מהפלה טבעית (miscarriage) המתרחשת מעצמה עקב פגם כרומוזומלי בעובר, או בעיה רפואית אצל האם, הפלה מלאכותית (abortion) מבוצעת לאחר החלטה מודעת שמקבלת האישה ההרה לסיים את ההריון.
אף כי התוצאה של הפלה טבעית ושל הפלה מלאכותית היא הפסקת ההריון, הפלה טבעית היא תהליך שגוף האם "יוזם" ואין לה שליטה עליו, או דרך למנעו. למידע נוסף על הפלה טבעית >>
ההחלטה לסיים את ההריון יכולה לנבוע ממגוון סיבות, החל משיקולים אישיים (גיל צעיר, הריון מחוץ לנישואין) וכלה בסיבות רפואיות של האם או בעיות בהתפתחות העובר.
הפלה מלאכותית היא נושא שמעורר מחלוקות אתיות, דתיות ורגשיות רבות, אולם בסופו של יום, כל אישה אחראית לעצמה, ולה ורק לה שמורה הזכות להחליט אם ברצונה לבצע הפלה יזומה. כל אישה מושפעת ממערכת שיקולים אישית וייחודית, ומי כמוה תדע אם נכון יותר להמשיך את ההריון או להפיל. מדובר בהחלטה לא פשוטה, הן מהבחינה הרגשית והן מהבחינה הפיזית.

סיבות המאפשרות לעבור הפלה על פי חוק

על פי חוקי מדינת ישראל, ישנן מספר סיבות בעטיין ניתן לבצע הפסקת הריון (הפלה מלאכותית) בצורה חוקית. הסיבות המוכרות בחוק והמאפשרות הפלה מלאכותית הן:
  • אם האשה היא למטה מגיל 18 או מלאו לה 40 שנה.
  • אם ההריון נובע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי (אונס או גילוי עריות) או שהוא מחוץ לנישואין.
  • אם הוולד עלול להיות בעל מום רפואי או נפשי.
  • אם המשך ההריון עלול לסכן את חיי האשה או לגרום לאשה נזק גופני או נפשי.
 

מתי אפשר להפסיק את ההריון?

בעיקרון, משנתקבלה ההחלטה להפסיק את ההריון, רצוי לבצע את ההפלה המלאכותית מוקדם ככל האפשר, ואם מתאפשר לפני השבוע ה- 12 להריון. כ- 90% מההפלות מבוצעות עד לשבוע ה- 13 להריון, וכמעט כולן (כ- 98%) עד לשבוע ה- 20. ככל שההפלה מבוצעת מוקדם יותר, כך הפעולה קלה ובטוחה יותר. שבוע ההריון נקבע על פי תאריך הוסת האחרונה, ובמידת הצורך לפי בדיקת אולטרא סאונד.
הפלות מלאכותיות המתבצעות לאחר השבוע ה- 24 להריון הן נדירות, ומוגדרות כלידה מוקדמת.
ביצוע הפלה טעון אישור של ועדה להפסקת הריון והוא ניתן לביצוע רק במוסדות רפואיים שהוכרו לכך על ידי משרד הבריאות. לפיכך, לשם ביצוע הפלה יש לפנות לוועדה להפסקת הריון. לפי נתוני משרד הבריאות, מבוצעות בישראל מדי שנה כ- 20,000 הפסקות הריון. בין השנים 2000 ל- 2007, הוכפל מספר ההפלות שבוצעו בישראל. כ- 98% מהבקשות המופנות לוועדה להפסקת הריון, מאושרות.

הריון לאחר הפלה מלאכותית

בכל מקרה של הפלה, יזומה או טבעית, יש לזכור שסיכוייה של אישה שעברה הפלה אחת, ללדת תינוק בתום ההריון הבא, זהים לסיכוייה של כל אישה אחרת. לאחר שלוש הפלות רצופות, הסיכוי ללדת תינוק בתום ההריון הוא כ- 75%. לפיכך, אין הכרח שלהפלה תהיינה השלכות על ההריון הבא.
כאשר מדובר בהפסקת הריון רצוי, כדאי לנסות להרות שוב בהקדם, אך מומלץ להמתין משך מחזור אחד לאחר ההפלה לפני כניסה להריון נוסף. זאת כדי לוודא שהרחם חזר לאיתנו, וכי לא נותרו בו שיירים מההריון שהופסק.