18 ינואר 2018 ב' שבט תשע"ח
עדכון אחרון:  01.10.2017 

בדיקת סיסי שליה - תנאי הזכאות

בדיקת סיסי שליה משמשת לזיהוי מחלות גנטיות אצל העובר.
הבדיקה מתבצעת בשליש הראשון להריון – בשבוע 10-13.

זכויות חברות מכבי שלי מעל גיל 35

הזכאות נקבעת לפי גיל החברה. כמו כן, חברות שאינן זכאיות לבדיקה במסגרת הסל הבסיסי יכולות לבצע אותה במסגרת פרטית.
הטבת צ'ק כיסוי הריון ולידה מאפשרת לחברות מכבי שלי שמבצעות את הבדיקה במסגרת פרטית זכאיות לקבל החזר נוסף מעלות ההשתתפות העצמית ששולמה.
לפירוט המלא של זכאות צ'ק כיסוי הריון ולידה >>

האם אתם זכאים?

פירוט הזכאות לחברי מכבי במסגרת הסל הבסיסי

בדיקה בבית חולים ציבורי

הזכאות

בדיקת סיסי שליה על חשבון משרד הבריאות.

עלות

ללא עלות.

היכן

בבתי חולים ציבוריים.

תהליך מימוש הזכאות

  1. על מנת להיבדק, יש לקבוע תור בבית חולים ציבורי. אין צורך בהתחייבות או הפניה מיועץ גנטי.
  2. מומלץ להיפגש עם יועץ גנטי או רופא נשים לפני הבדיקה, על מנת להבין את משמעות הבדיקה ואת סיכוניה.

תוספת זכויות הנובעת ממכבי זהב

בדיקה במסגרת פרטית

הזכאות

בדיקת סיסי שליה
תקופת המתנה למימוש ההטבה - אין.
תקופת המתנה למימוש צ'ק כיסוי להריון ולידה - 6 חודשים ממועד ההצטרפות ל"מכבי שלי".

עלות

יינתן החזר עד תקרה של 1,389 ₪.
חברות מכבי שלי יכולות לנצל את הטבת צ'ק כיסוי הריון על מנת לקבל החזר גדול יותר. צ'ק כיסוי הריון מעניק החזר של 75% מיתרת התשלום הנותרת לאחר מימוש הזכאות המקורית.
ניתן לממש את הטבת צ'ק כיסוי הריון ולידה רק לאחר תקופת המתנה של 6 חודשים.
לפירוט המלא של זכאות צ'ק כיסוי הריון ולידה >>

היכן

בבית חולים פרטי או במכון פרטי או אצל רופא פרטי.

תהליך מימוש הזכאות

  1. לא נדרשת הפניית רופא.
  2. על מנת לקבל את ההחזר יש לגשת למרכז הרפואי של מכבי עם קבלה וחשבונית מס מקוריות.
    לאיתור מרכז רפואי>>
 

הנחיות ומידע

  • בדיקת סיסי שליה היא תחליף לדיקור מי שפיר. במסגרת מכבי שלי אפשר לעבור רק אחת משתי הבדיקות.
  • לא יינתן החזר על בדיקת סיסי שיליה אשר תבוצע על ידי רופא מכבי. מומלץ לחברות לבדוק זאת טרם ביצוע הבדיקה.
  • זכאות זו ניתנת גם לחברות אשר זכאיות לבדיקה במסגרת סל הבריאות אך מבקשות לבצע את הבדיקה במסגרת פרטית.
  • זכרי לשמור את הקבלה וחשבונית המס המקוריות, כדי לקבל החזר.
כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי שלי. לקריאת התקנון >
למעט תעריפי התרופות, התקנון עדכני לינואר 2018. למחירון התרופות המעודכן >
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו