13 אוגוסט 2022 ט"ז אב תשפ"ב
עדכון אחרון:  01.04.2020 

בדיקת סיסי שליה - תנאי הזכאות

בדיקת סיסי שליה משמשת לזיהוי מחלות גנטיות אצל העובר.
הבדיקה מתבצעת בשליש הראשון להריון – בשבוע 10-13.
עדכון אחרון:  01.04.2020 

זכויות חברות מכבי שלי מעל גיל 35

הזכאות נקבעת לפי גיל החברה. כמו כן, חברות שאינן זכאיות לבדיקה במסגרת הסל הבסיסי יכולות לבצע אותה במסגרת פרטית.
הטבת חבילת הריון ולידה מאפשרת לחברות מכבי שלי שמבצעות את הבדיקה במסגרת פרטית זכאיות לקבל החזר נוסף מעלות ההשתתפות העצמית ששולמה.
לפירוט המלא של זכאות חבילת הריון ולידה>

מי זכאית? 

פירוט הזכאות לחברי מכבי במסגרת הסל הבסיסי

בדיקה בבית חולים ציבורי

 הזכאות 

בדיקת סיסי שליה על חשבון משרד הבריאות.

 כמה זה עולה? 

ללא עלות.

 איפה ניתן השירות? 

בבתי חולים ציבוריים.

 מה עליך לעשות? 

  1. על מנת להיבדק, יש לקבוע תור בבית חולים ציבורי. אין צורך בהתחייבות או הפניה מיועץ גנטי.
  2. מומלץ להיפגש עם יועץ גנטי או רופא נשים לפני הבדיקה, על מנת להבין את משמעות הבדיקה ואת סיכוניה.

תוספת זכויות הנובעת ממכבי זהב

בדיקה במסגרת פרטית

 הזכאות 

בדיקת סיסי שליה
תקופת המתנה למימוש ההטבה - אין.
תקופת המתנה למימוש חבילת הריון ולידה - 6 חודשים ממועד ההצטרפות ל"מכבי שלי".

 כמה זה עולה? 

יינתן החזר עד תקרה של 1,408 ₪.
חברות מכבי שלי יכולות לנצל את הטבת חבילת הריון ולידה על מנת לקבל החזר גדול יותר. חבילת הריון ולידה מעניק החזר של 75% מיתרת התשלום הנותרת לאחר מימוש הזכאות המקורית.
ניתן לממש את הטבת חבילת הריון ולידה רק לאחר תקופת המתנה של 6 חודשים.
לפירוט המלא של זכאות חבילת הריון ולידה >

 איפה ניתן השירות? 

בבית חולים פרטי או במכון פרטי או אצל רופא פרטי.

 מה עליך לעשות? 

  1. יש לקבוע תור לבדיקה במסגרת פרטית. לא נדרשת הפניית רופא.
  2. לקבלת החזר יש להגיש קבלה וחשבונית מס מקוריות בעמדת אל תור במרכז הרפואי (הסניף) או לשלוח אותם בדואר רשום למרכז הרפואי. לאיתור מרכז רפואי >
     

 תנאים והבהרות 

  • בדיקת סיסי שליה היא תחליף לדיקור מי שפיר. במסגרת מכבי שלי אפשר לעבור רק אחת משתי הבדיקות.
  • לא יינתן החזר על בדיקת סיסי שיליה אשר תבוצע על ידי רופא מכבי. מומלץ לחברות לבדוק זאת טרם ביצוע הבדיקה.
  • זכאות זו ניתנת גם לחברות אשר זכאיות לבדיקה במסגרת סל הבריאות אך מבקשות לבצע את הבדיקה במסגרת פרטית.
 כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי שלי. לקריאת התקנון >