22 פברואר 2020 כ"ז שבט תש"פ
עדכון אחרון:  05.03.2014 

הפסקת הריון

פעולה רפואית שנועדה להפסיק את מהלכו של הריון. הפסקות הריון נעשות בבית חולים, והן מותנות בהמלצת הוועדה להפסקת הריון.
עדכון אחרון:  05.03.2014 

זכויות חברות מכבי במסגרת הסל הבסיסי

מי זכאית? 

הקריטריונים לביצוע הפסקת הריון הם גיל האישה והחלטת הוועדה להפסקת הריון:

נערות ונשים מתחת לגיל 19 - עד שבוע 12 להריון

 הזכאות 

הפסקת הריון בהתאם לסעיף 1א בחוק: "גיל האישה נמוך מ-19 שנים".

 כמה זה עולה? 

 1. בבית חולים ציבורי ובבית חולים אסותא עם רופא הבית של אסותא או עם רופא מכבי – במימון מלא ממכבי. לא נדרשת התחייבות.
 2. בבית חולים אסותא עם רופא פרטי – הפעולה עצמה ושכר הרופא ימומנו על ידי החברה באופן פרטי ולא יינתן בגינם החזר.
   

 איפה ניתן השירות? 

בבתי חולים ציבוריים ובבית חולים אסותא.

 מה עליך לעשות? 

מימוש הזכאות מותנה בהחלטת הוועדה להפסקת הריון. על הוועדה לציין במפורש בהחלטתה כי "גיל האישה נמוך מ-19 שנים".

 תנאים והבהרות 

 • לא נדרשת התחייבות.
 • מבוטחת שעוברת את הפסקת ההריון בידי רופא פרטי תעשה את ההתחשבנות מול הרופא על חשבונה, בעצמה ועל אחריותה.
 • ההסכם עם אסותא איננו כולל הפסקת הריון באמצעות תרופה (כגון מיפיג'ין) אלא רק על ידי גרידה (הפסקת הריון כירורגית). הפסקת הריון תרופתית ניתן יהא לבצע רק בבתי חולים ציבוריים.

נשים מעל גיל 19 – עד שבוע 12 להריון

 הזכאות 

הפסקת הריון במימון מכבי, בתנאי שהוועדה להפסקת הריון קבעה כי המבוטחת עומדת באחד או יותר מן הקריטריונים האלה:
 1. האישה מתחת לגיל 33 ויש לה אישור של הוועדה להפסקת הריון.
 2. אישה מעל גיל 33: הפסקת הריון תינתן במימון מכבי כאשר הוועדה להפסקת הריון סימנה את אחד או יותר מהקריטריונים הבאים:
  א. הילד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי.
  ב. המשך ההריון עלול לסכן את האישה או לגרום לנזק גופני.
  ג. המשך ההריון עלול לגרום לאישה נזק נפשי.
  ד. ההריון נובע מיחסים אסורים לפי חוק או מיחסי עריות.
   
 • הפסקת הריון מעל גיל 33 לא תמומן על ידי מכבי כאשר:
 1. הוועדה אישרה את הפסקת ההיריון מכיוון שמדובר בהיריון מחוץ לנישואין.
 2. הועדה סימנה בטופס כי גיל האישה 40 שנים ומעלה.
   

 כמה זה עולה? 

 • בבית חולים ציבורי – במקרים שבהם ניתן מימון של מכבי תינתן התחייבות ללא תשלום השתתפות עצמית.
 • בבית חולים אסותא עם רופא הבית של אסותא או עם רופא מכבי – במקרים שבהם ניתן מימון של מכבי, לא נדרשת התחייבות.
 • בבית חולים אסותא עם רופא פרטי – הפעולה עצמה ושכר הרופא ימומנו על ידי החברה באופן פרטי ולא יינתן בגינם החזר.
   

 איפה ניתן השירות? 

בבתי חולים ציבוריים או בבית חולים אסותא.

 מה עליך לעשות? 

 1. מותנה בהחלטת הוועדה להפסקת הריון.
 2. למימוש הזכאות בבית חולים ציבורי נדרשת התחייבות. להפקת ההתחייבות יש לגשת למשרד המרכז הרפואי (הסניף). לא ניתן להפיק התחייבות זו במכבי Online או במכשירי מכבי לי, מכיוון שמדובר בנושא רגיש.
 3. הפסקת הריון בשל עובר ללא דופק - לא נדרשת ועדה להפסקת הריון. רופא הנשים המטפל יפנה את האישה ישירות אל בית החולים.
   

 תנאים והבהרות 

ההסכם עם אסותא איננו כולל הפסקת הריון באמצעות תרופה (כגון מיפיג'ין) אלא רק על ידי גרידה (הפסקת הריון כירורגית). הפסקת הריון תרופתית ניתן יהא לבצע רק בבתי חולים ציבוריים.

נשים בכל גיל – משבוע 13 להריון ואילך

 הזכאות 

הפסקת הריון במימון מכבי, בתנאי שהוועדה להפסקת הריון קבעה כי המבוטחת עומדת באחד או יותר מן הקריטריונים האלה:
 1. האישה מתחת לגיל 33 ויש לה אישור של הוועדה להפסקת הריון.
 2. אישה מעל גיל 33: הפסקת הריון תינתן במימון מכבי כאשר הוועדה להפסקת הריון סימנה את אחד או יותר מהקריטריונים הבאים:
  א. הילד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי.
  ב. המשך ההריון עלול לסכן את האישה או לגרום לנזק גופני.
  ג. המשך ההריון עלול לגרום לאישה נזק נפשי.
  ד. ההריון נובע מיחסים אסורים לפי חוק או מיחסי עריות.
   
 • הפסקת הריון מעל גיל 33 לא תמומן על ידי מכבי כאשר:
 1. הוועדה אישרה את הפסקת ההיריון מכיוון שמדובר בהיריון מחוץ לנישואין.
 2. הועדה סימנה בטופס כי גיל האישה 40 שנים ומעלה.
   

 כמה זה עולה? 

 • בבית חולים ציבורי – במקרים שבהם ניתן מימון של מכבי תינתן התחייבות ללא תשלום השתתפות עצמית.
 • בבית חולים אסותא עם רופא הבית של אסותא או עם רופא מכבי – במקרים שבהם ניתן מימון של מכבי, לא נדרשת התחייבות.
 • בבית חולים אסותא עם רופא פרטי – הפעולה עצמה ושכר הרופא ימומנו על ידי החברה באופן פרטי ולא יינתן בגינם החזר.
   

 איפה ניתן השירות? 

בבתי חולים ציבוריים או בבית חולים אסותא.

 מה עליך לעשות? 

 1. מותנה בהחלטת הוועדה להפסקת הריון.
 2. למימוש הזכאות בבית חולים ציבורי נדרשת התחייבות. להפקת ההתחייבות יש לגשת למשרד המרכז הרפואי (הסניף). לא ניתן להפיק התחייבות זו במכבי Online או במכשירי מכבי לי, מכיוון שמדובר בנושא רגיש.
 3. הפסקת הריון בשל עובר ללא דופק - לא נדרשת ועדה להפסקת הריון. רופא הנשים המטפל יפנה את האישה ישירות אל בית החולים.
   

 תנאים והבהרות 

ההסכם עם אסותא איננו כולל הפסקת הריון באמצעות תרופה (כגון מיפיג'ין) אלא רק על ידי גרידה (הפסקת הריון כירורגית). הפסקת הריון תרופתית ניתן יהא לבצע רק בבתי חולים ציבוריים.
חברות מכבי שלי שקיבלו את אישור הוועדה ובוחרות לעבור הפסקת היריון בידי רופא פרטי, יכולות לקבל החזר של 75% מעלות שכרו של הרופא במסגרת הטבת חבילת הריון ולידה.
צריכים מידע נוסף? פנו אלינו ונשמח לעזור