18 פברואר 2019 י"ג אדר תשע"ט
עדכון אחרון:  29.05.2018 

סקירת מערכות מוקדמת ומאוחרת - תנאי הזכאות

סקירת מערכות היא בדיקת אולטרה סאונד שנועדה לזהות מומים מולדים והפרעות התפתחות.
עדכון אחרון:  29.05.2018 

זכויות חברות מכבי במסגרת הסל הבסיסי

כלל חברות מכבי זכאיות לסקירת מערכות מאוחרת, בשבוע 20-24 להריון. חברות מכבי שיש להן המלצה רפואית, יהיו זכאיות גם לסקירת מערכות מוקדמת, בשבוע 14-16 להריון.

זכויות הנובעות מהסל הבסיסי:

סקירה מוקדמת בהתאם להמלצה רפואית

הזכאות

בדיקת אולטרה סאונד בשבוע 14-16 להריון.

עלות

תשולם השתתפות עצמית בסך 34 ₪.

היכן

במכוני אולטרה סאונד של מכבי.

תהליך מימוש הזכאות

על מנת לממש את הזכאות נדרשת המלצה מפורשת מרופא נשים של מכבי או מיועץ גנטי של מכבי. על ההמלצה לכלול נימוק מפורט של הסיבה שבעבורה מבקש הרופא לאשר לחברה המבוטחת לעבור את הבדיקה במסגרת הסל הבסיסי.

סקירה מאוחרת

הזכאות

בדיקת אולטרה סאונד בשבוע 20-24 להריון.

עלות

תשולם השתתפות עצמית בסך 34 ₪.

היכן

במכוני אולטרה סאונד של מכבי.

הנחיות ומידע

יש להביא הפניה מרופא נשים של מכבי.
 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי סקירת מערכות מאוחרת, וסקירת מערכות מוקדמת בהתאם להפנייה רפואית, בתשלום השתתפות עצמית בסך 33 ₪ לסריקה
 
מכבי כסף זהה לזכאות הניתנת במסגרת הסל הבסיסי. אין זכאות מיוחדת לחברות מכבי כסף
 
מכבי זהב סקירה מוקדמת אצל רופאים שבהסכם בתשלום השתתפות עצמית, וסקירה נוספת אצל רופאים שאינם בהסכם במסלול החזר.
 
מכבי שלי חברות "מכבי שלי" זכאיות להחזר נוסף (לאחר החזר מכבי זהב) עבור ביצוע הבדיקה בידי רופא פרטי שאינו בהסכם במסגרת הטבת צ'ק כיסוי הריון ולידה
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו