22 אוגוסט 2019 כ"א אב תשע"ט

עלון מידע למניעת נפילות - בשפה הערבית

5 צעדים פשוטים שניתן ליישם לצמצום הסיכון לנפילה