06 דצמבר 2019 ח' כסלו תש"פ

התקלה במערכת פיענוח רנטגן טופלה

מכוני הרנטגן שבו לפעילות מלאה ושגרתית.
ניתן להגיע אל מכוני הרנטגן של מכבי בהתאם למידע שבמדריך השירותים.