17 אוגוסט 2019 ט"ז אב תשע"ט

התקלה במערכת פיענוח רנטגן טופלה

מכוני הרנטגן שבו לפעילות מלאה ושגרתית.
ניתן להגיע אל מכוני הרנטגן של מכבי בהתאם למידע שבמדריך השירותים.