17 ינואר 2020 כ' טבת תש"פ

התקלה במערכת פיענוח רנטגן טופלה

מכוני הרנטגן שבו לפעילות מלאה ושגרתית.
ניתן להגיע אל מכוני הרנטגן של מכבי בהתאם למידע שבמדריך השירותים.