06 אוגוסט 2020 ט"ז אב תש"פ

התקלה במערכת פיענוח רנטגן טופלה

מכוני הרנטגן שבו לפעילות מלאה ושגרתית.
ניתן להגיע אל מכוני הרנטגן של מכבי בהתאם למידע שבמדריך השירותים.