19 דצמבר 2018 י"א טבת תשע"ט

ביטוח נסיעות לחו"ל
מכבי מדיכלל עולמי מבית כלל חברה לביטוח בע"מ

פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל הכוללת מוקד סיוע רפואי 24/7

ניתן לרכוש את הפוליסה מ-45 יום לפני הנסיעה במוקד "מכבי מדיכלל עולמי" בטלפון 2627*

לרכישת פוליסה במכבי Online

עד $1,500,000

כיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל כולל הטסה רפואית. קראו עוד >
רופא אונליין 24/7 

רופא בוידאו צ'ט

ייעוץ והכוונה רפואית בעברית 24/7 מכל מקום בעולם. קראו עוד >
 

כיסויים והרחבות

מטען אישי, ספורט אתגרי ועוד תמורת תשלום פרמיה נוספת. קראו עוד >
 הטבות לחיילים משוחררים

 
הטבות לחיילים משוחררים

 עד 3 חודשי ביטוח חינם לחו"ל לחיילים משוחררים  (עד גיל 24, עד 18 חודשים מהשחרור). קראו עוד >
 

ביטול נסיעה

כיסוי עד לסכום $7,000 במקרה של ביטול הכרחי. קראו עוד >
 

שירות רפואי בארה"ב

פריסה רחבה של רופאים מומחים ומרכזים רפואיים מובילים העומדים לרשותך. קראו עוד >

תביעות רפואיות ומטען

הנחיות לתביעה בגין אירוע רפואי

יש להגיש מסמכים רפואיים מפורטים כולל דיאגנוזה, פירוט הטיפול שניתן, קבלות תשלום או חשבונות ולשלוח אלינו בצרוף ערכה להגשת תביעה.
 • שאלון רפואי >
 • הנחיות להגשת תביעה בנושא בריאות  >

 • הנחיות לתביעה בגין מטען

  • באירוע אובדן או גניבה למטען, יש להמציא לחברת הביטוח אישור מהמשטרה בחו"ל, מוביל המטען, בית המלון.
  • אם האירוע אירע בהחזקתם של מובילים למיניהם (חברות תעופה/חברות אוטובוסים/רכבות/אניות ) יש להודיע להם מידית על קרות האירוע, לקבל אישור בכתב על כך ולהציגו לחברת הביטוח.
  • על גניבה ו/או אבדן כאמור יש לדווח למשטרה במקום האירוע תוך 24 שעות מקרות האירוע ולקבל על כך אישור מפורט כולל פירוט החפצים שאבדו או נגנבו. יש לשלוח מסמכים וקבלות בצירוף ערכה להגשת תביעה. את הערכה ניתן להוריד מאתר www.clalbit.co.il
   
   
  את המסמכים ניתן להגיש באופן מקוון באתר החברה www.clalbit.co.il, או לשלוח אותם בדואר לכתובת: 
             כלל חברה לביטוח בע"מ - מחלקת תביעות חו"ל
             רח' ראול ולנברג 36 תל-אביב ת.ד. 37070 מיקוד 6136902
   
  הנוסח המלא של הפוליסה הוא המחייב, אנא עיינו בפוליסה עם קבלתה.