20 יולי 2018 ח' אב תשע"ח

ביטוח נסיעות לחו"ל
מכבי מדיכלל עולמי מבית כלל חברה לביטוח בע"מ

פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל הכוללת מוקד סיוע רפואי 24/7

ניתן לרכוש את הפוליסה מ-45 יום לפני הנסיעה במוקד "מכבי מדיכלל עולמי" בטלפון 2627* או ב-Online

לרכישת פוליסה במכבי Online

 

עד $1,500,000

כיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל כולל הטסה רפואית. קראו עוד >
רופא אונליין 24/7 

רופא בוידאו צ'ט

ייעוץ והכוונה רפואית בעברית 24/7 מכל מקום בעולם. קראו עוד >
 

כיסויים והרחבות

מטען אישי, ספורט אתגרי ועוד תמורת תשלום פרמיה נוספת. קראו עוד >
 הטבות לחיילים משוחררים

 
הטבות לחיילים משוחררים

 עד 3 חודשי ביטוח חינם לחו"ל לחיילים משוחררים  (עד גיל 24, עד 18 חודשים מהשחרור). קראו עוד >
 

ביטול נסיעה

כיסוי עד לסכום $7,000 במקרה של ביטול הכרחי. קראו עוד >
 

שירות רפואי בארה"ב

פריסה רחבה של רופאים מומחים ומרכזים רפואיים מובילים העומדים לרשותך. קראו עוד >

הפוליסה הבסיסית

כיסוי להוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל עד 1,500,000 $

מבוטחי מכבי 'מדיכלל עולמי' מקבלים כיסוי להוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל עד 1,500,000 $. המבטח ישלם לבית החולים או ישפה את החבר בגין הוצאות אשפוז בחו"ל לרבות שכר מנתח וטיפול נמרץ שנגרמו עקב אירוע רפואי בחו"ל המכוסה על פי תנאי הפוליסה. הוצאות רפואיות בחו"ל בעת אשפוז כוללות הוצאות רפואיות בגין תשלום לבית החולים בחו"ל עבור אשפוז, הוצאות העברה באמבולנס, פינוי אווירי או ימי, הטסה רפואית ועוד. הוצאות רפואיות בחו"ל שלא בעת אשפוז כוללות הוצאות בחו"ל בגין תשלום לרופא, תשלום עבור בדיקות, תשלום עבור תרופות, תשלום בגין טיפול בחירום שיניים.

מה נכלל בפוליסה הבסיסית?

חדש: רופא אונליין 24/7 - מכל מקום בעולם

מהיום מבוטחי כלל ביטוח נהנים מייעוץ והכוונה רפואית בעברית ללא הגבלה, מכל מקום ובכל שעה, באמצעות וידאו צ'ט. השירות כולל:

 • מענה תוך שעה ממועד הפניה למוקד
 • המלצה לטיפול על ידי רופא כללי ורופא ילדים
 • המלצה למרשם לתרופות
 • הפניה לחדר מיון בבית חולים במידת הצורך
 • הכוונה למוסדות רפואיים
 • סיכום שיחה בסיום השיחה עם הרופא

 לקבלת השירות יש להתקשר באמצעות הטלפון החכם או המחשב
למוקד 972-3-7732323+

כיסוי הוצאות בגין מצב רפואי קודם - עד 250,000 $

גבול האחריות הביטוחית בגין "מצב רפואי קודם" מוגבל לתקרה של 250,000 $.  מבוטח יהיה זכאי לכיסוי בגין הוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחו"ל בכל הנוגע להחמרה בלתי צפויה בחו"ל של מחלה קיימת בגינה היה מצוי אך ורק בטיפול תרופתי ו/או מעקב רפואי שוטף בעת צאתו לחו"ל או במשך 6 חודשים שקדמו לצאתו לחו"ל ובלבד שבמהלך אותם 6 חודשים היה מצבו הרפואי יציב ולא חלה החמרה באותה מחלה, עד לסכום של 250,000 $.

פינוי והטסה רפואית
 • פינוי אווירי ו/או ימי ממקום האירוע לבית-חולים קרוב או המתאים למצבו הרפואי – עד לגבול האחריות.
 • הטסה רפואית לישראל – עד לגבול האחריות.
 • הוצאות בחו"ל בגין מצב רפואי
  • שהייה נוספת בחו"ל, הנגזרת מהמצב הרפואי של המבוטח, לאחר תום תקופת הביטוח  - עד 100$ ליום.
  • הוצאות בגין שינוי מועד הטיסה המקורי של המבוטח – עד 1,500$
  • טיפולי חרום בשיניים ו/או חניכיים בתקופת הביטוח – עד 600$
  הוצאות מלווה בגין מצב רפואי
  • הטסת מלווה למקום אשפוזו של המבוטח בחו"ל  (הוצאות טיסה) – עד 2,000$.
  • הוצאות נסיעות ולינה של מלווה שהוטס לחו"ל – עד 100$ ליום.
  • הוצאות בגין שינוי מועד הטיסה של המלווה השוהה עם המבוטח בחו"ל – עד 1,500$
  הריון - עד שבוע 12

  הוצאות רפואיות הקשורות ו/או נובעות מהריון עד השבוע ה-12 שהתגלה למבוטחת לראשונה בחו"ל – עד לגבול האחריות.

  שירות רפואי לנוסעים לארה"ב (United Health Care)

  מבוטחי מכבי 'מדיכלל עולמי' הטסים לארצות הברית נהנים מגישה לרשת ספקי הבריאות של חברת United Health Care, אחת מחברות הביטוח הגדולות והמובילות בארצות הברית. הרשת מונה מאות אלפי ספקים רפואיים מהדרגה הראשונה בפרישה ברחבי ארצות הברית.

  את הטיפול הרפואי ניתן לקבל בהצגת כרטיס מבוטח ייעודי, ללא הוצאת תשלום (Cash-Less Service), למעט השתתפות עצמית בסך 50$ שלא בעת אשפוז.

  שירות זה אינו מבטל את אופן ההתנהלות במקרה של צורך בשירותים רפואיים על פי תנאי הפוליסה, אלא ניתן כשירות נוסף. לעזרה וליווי בתהליך ניתן לפנות למוקד הסיוע הרפואי מדאסיס, 24 שעות ביממה:  972-3-7732323+

  איתור ספקי שירות בארצות הברית

  ניתן לאתר ולבחור בקלות ספק רפואי מן הרשימה הרחבה באתר האינטרנט של United Health Care.
  לאתר United Health Care >

  פטירה בחו"ל

   העברת גופה לישראל או קבורה בחו"ל – עד לגבול האחריות.

  הרחבת הפוליסה בתוספת תשלום

  מעבר לפוליסה הבסיסית, ניתן לקבל כיסויים נוספים בהתאם לצרכיהם האישיים של המבוטחים: הוצאות רפואיות נוספות, איתור וחילוץ, כיסוי צד שלישי במקרה של תאונות אישיות, ביטול נסיעה, קיצור נסיעה, אובדן או גניבה של מטען אישי, אובדן או גניבה של מכשירים אלקטרוניים, ספורט אתגרי, ספורט חורף והרחבת הכיסוי להוצאות רפואיות בגין הריון.
  • מטען (כבודה)

  • כיסוי בגין אובדן או גניבה של המטען האישי של המבוטח, המצוי בחזקתו, אשר נלקח עמו לחו"ל או נמסר מראש למוביל או נרכש במהלך הנסיעה עד לתקרה של 2,000$.
  • מכשירים אלקטרוניים

  • כיסוי בגין אובדן או גניבה , שנגרם למוצר אלקטרוני של המבוטח המצוי בחזקתו, אשר נלקח עימו לחו"ל או נמסר מראש למוביל או נרכש במהלך הנסיעה עד לתקרה של 2,000$.
  • הריון - עד שבוע 30

  • כיסוי להוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל בגין הריון עד שבוע 30 (כולל) הכוללים הוצאות אשפוז הקשורות בהריון, הוצאות רפואיות שלא במהלך אשפוז, לידה מוקדמת, טיפול או אשפוז של פג והטסה רפואית עד לתקרה של 200,000$.
  • ביטול נסיעה

  • החזר פיקדונות ששולמו ע"י המבוטח ואשר לא ניתן לקבלם חזרה וזאת עקב  ביטול הכרחי ובלתי נמנע של הנסיעה, מהסיבות  המפורטות בפוליסה ובלבד שהתרחשו לאחר כריתת חוזה ביטוח זה ובתנאי שהמבוטח ביטל באופן מידי בנסיבות העניין – עד לתקרה של 7,000$.
  • קיצור נסיעה

  • החזר הוצאות שנגרמו למבוטח עקב הקדמת מועד חזרתו לישראל באופן הכרחי ושלא ניתן למנוע אותו, מאחת מהסיבות המפורטות בפוליסה - עד לתקרה של 8,000$.
  • ספורט אתגרי

  • כיסוי בגין הוצאות רפואיות כתוצאה מפעילות ספורטיבית המוגדרת כ"ספורט אתגרי" .
   בגדר ספורט אתגרי יחשבו הפעולות המפורטות בפוליסה ובאתר האינטרנט של המבטח שכתובתו: www.clalbit.co.il עד לתקרת כיסוי של 1,500,000$.
  • ספורט חורף

  • כיסוי בגין פעילות ספורטיבית הכוללת גלישה בשלג בכל דרך שהיא, לרבות סקי, סנובורד, קרוס קאנטרי, מזחלות שלג ואופנוע שלג וכן כל ספורט חורף אחר כמפורט ברשימה שבאתר האינטרנט של המבטח שכתובתו: www.clalbit.co.il. עד לתקרת כיסוי של 1,500,000$.
  • תאונות אישיות

  • פיצוי בגין מוות ו/או נכות צמיתה מלאה כתוצאה מתאונה בחו"ל (עד גיל 75 בלבד) עד תקרה של 27,000$.
   
  הנוסח המלא של הפוליסה הוא המחייב, אנא עיינו בפוליסה עם קבלתה.