21 אפריל 2018 ו' אייר תשע"ח

ביטוח נסיעות לחו"ל
מכבי מדיכלל עולמי מבית כלל חברה לביטוח בע"מ

פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל הכוללת מוקד סיוע רפואי 24/7

ניתן לרכוש את הפוליסה מ-45 יום לפני הנסיעה במוקד מ"מכבי מדיכלל עולמי" בטלפון 2627*

לרכישת פוליסה במכבי Online

 

עד $1,500,000

כיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל כולל הטסה רפואית.
קראו עוד >
 

הטבות לחיילים משוחררים

עד שלושה חודשי ביטוח חינם לחו"ל לחיילים משוחררים (עד גיל 24, עד 18 חודשים ממועד השחרור). קראו עוד >
 

כיסויים והרחבות

מטען אישי, ספורט אתגרי ועוד תמורת תשלום פרמיה נוספת. קראו עוד >
 

 ביטול נסיעה

 כיסוי עד לסכום $7,000 במקרה של ביטול הכרחי.
קראו עוד >

 

לכל המשפחה

הביטוח מיועד גם לבני משפחה - בני זוג, ילדים או הורים. קראו עוד >
 

שירות רפואי בארה"ב

פריסה רחבה של רופאים מומחים ומרכזים רפואיים מובילים העומדים לרשותך. קראו עוד >

כיסוי להוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל

תקרת הכיסוי הביטוחי

כיסוי להוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל עד 1,500,000 $.
המבטח ישלם לבית החולים או ישפה את החבר בגין הוצאות אשפוז בחו"ל לרבות שכר מנתח וטיפול נמרץ שנגרמו עקב אירוע רפואי בחו"ל המכוסה על פי תנאי הפוליסה. הוצאות רפואיות בחו"ל בעת אשפוז כוללות הוצאות רפואיות בגין תשלום לבית החולים בחו"ל עבור אשפוז, הוצאות העברה באמבולנס, פינוי אווירי או ימי, הטסה רפואית ועוד.
הוצאות רפואיות בחו"ל שלא בעת אשפוז כוללות הוצאות בחו"ל בגין תשלום לרופא, תשלום עבור בדיקות, תשלום עבור תרופות, תשלום בגין טיפול בחירום שיניים.


מצב רפואי קודם: תקרת האחריות 

יחד עם האמור, גבול האחריות הביטוחית בגין "מצב רפואי קודם" מוגבל לתקרה של 250,000$. מבוטח יהיה זכאי לכיסוי בגין הוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחו"ל בכל הנוגע להחמרה בלתי צפויה בחו"ל של מחלה קיימת בגינה היה מצוי אך ורק בטיפול תרופתי ו/או מעקב רפואי שוטף בעת צאתו לחו"ל או במשך 6 חודשים שקדמו לצאתו לחו"ל ובלבד שבמהלך אותם 6 חודשים היה מצבו הרפואי יציב ולא חלה החמרה באותה מחלה, עד לסכום של 250,000$.


סכומי הכיסוי המרביים

פינוי

  • פינוי אווירי ו/או ימי ממקום האירוע לבית-חולים קרוב או המתאים למצבו הרפואי – עד לגבול האחריות.
  • הטסה רפואית לישראל – עד לגבול האחריות.
 

הוצאות בחו"ל

  • שהייה נוספת בחו"ל, הנגזרת מהמצב הרפואי של המבוטח, לאחר תום תקופת הביטוח  - עד 100$ ליום.
  • הוצאות בגין שינוי מועד הטיסה המקורי של המבוטח – עד 1,500$
  • טיפולי חרום בשיניים ו/או חניכיים בתקופת הביטוח – עד 600$


הוצאות מלווה

  • הטסת מלווה למקום אשפוזו של המבוטח בחו"ל  (הוצאות טיסה) – עד 2,000$.
  • הוצאות נסיעות ולינה של מלווה שהוטס לחו"ל – עד 100$ ליום.
  • הוצאות בגין שינוי מועד הטיסה של המלווה השוהה עם המבוטח בחו"ל – עד 1,500$


הריון

הוצאות רפואיות הקשורות ו/או נובעות מהריון עד השבוע ה-12 שהתגלה למבוטחת לראשונה בחו"ל – עד לגבול האחריות.

פטירה חו"ח

 העברת גופה לישראל או קבורה בחו"ל – עד לגבול האחריות.