21 אפריל 2018 ו' אייר תשע"ח

ביטוח נסיעות לחו"ל
מכבי מדיכלל עולמי מבית כלל חברה לביטוח בע"מ

פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל הכוללת מוקד סיוע רפואי 24/7

ניתן לרכוש את הפוליסה מ-45 יום לפני הנסיעה במוקד מ"מכבי מדיכלל עולמי" בטלפון 2627*

לרכישת פוליסה במכבי Online

 

עד $1,500,000

כיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל כולל הטסה רפואית.
קראו עוד >
 

הטבות לחיילים משוחררים

עד שלושה חודשי ביטוח חינם לחו"ל לחיילים משוחררים (עד גיל 24, עד 18 חודשים ממועד השחרור). קראו עוד >
 

כיסויים והרחבות

מטען אישי, ספורט אתגרי ועוד תמורת תשלום פרמיה נוספת. קראו עוד >
 

 ביטול נסיעה

 כיסוי עד לסכום $7,000 במקרה של ביטול הכרחי.
קראו עוד >

 

לכל המשפחה

הביטוח מיועד גם לבני משפחה - בני זוג, ילדים או הורים. קראו עוד >
 

שירות רפואי בארה"ב

פריסה רחבה של רופאים מומחים ומרכזים רפואיים מובילים העומדים לרשותך. קראו עוד >

הרחבות ושינויים בתוספת תשלום

הכיסויים שניתנים בפוליסה הם: הוצאות רפואיות ואשפוז, איתור חיפוש וחילוץ, ביטול נסיעה, קיצור נסיעה, מטען אישי, חבות צד ג'  תאונות אישיות, ספורט אתגרי, ספורט חורף והרחבה  להיריון.
במעמד הרכישה יותאם הכיסוי לצרכי המבוטח.

מטען (כבודה)

כיסוי בגין אובדן או גניבה שנגרם למטענו האישי של המבוטח, המצוי בחזקתו, אשר נלקח עימו לחו"ל או נמסר מראש למוביל או נרכש במהלך הנסיעה עד לתקרה של 2,000$.

הרחבה למכשיר אלקטרוני

כיסוי בגין אובדן או גניבה , שנגרם למוצר אלקטרוני של המבוטח המצוי בחזקתו, אשר נלקח עימו לחו"ל או נמסר מראש למוביל או נרכש במהלך הנסיעה עד לתקרה של 2,000$.

הריון

כיסוי להוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל בגין הריון עד שבוע 30 (כולל) הכוללים הוצאות אשפוז הקשורות בהריון, הוצאות רפואיות שלא במהלך אשפוז, לידה מוקדמת, טיפול או אשפוז של פג והטסה רפואית עד לתקרה של 200,000$.

ביטול נסיעה

החזר פיקדונות ששולמו ע"י המבוטח ואשר לא ניתן לקבלם חזרה וזאת עקב  ביטול הכרחי ובלתי נמנע של הנסיעה, מהסיבות  המפורטות בפוליסה ובלבד שהתרחשו לאחר כריתת חוזה ביטוח זה ובתנאי שהמבוטח ביטל באופן מידי בנסיבות העניין – עד לתקרה של 7,000$.

קיצור נסיעה

החזר הוצאות שנגרמו למבוטח עקב הקדמת מועד חזרתו לישראל באופן הכרחי ושלא ניתן למנוע אותו, מאחת מהסיבות המפורטות בפוליסה- עד לתקרה של 8,000$.

ספורט אתגרי

כיסוי בגין הוצאות רפואיות כתוצאה מפעילות ספורטיבית המוגדרת כ"ספורט אתגרי" .
בגדר ספורט אתגרי יחשבו הפעולות המפורטות בפוליסה ובאתר האינטרנט של המבטח שכתובתו: www.clalbit.co.il עד לתקרת כיסוי של 1,500,000$.

ספורט חורף

כיסוי בגין פעילות ספורטיבית הכוללת גלישה בשלג בכל דרך שהיא, לרבות סקי, סנובורד, קרוס קאנטרי, מזחלות שלג ואופנוע שלג וכן כל ספורט חורף אחר כמפורט ברשימה שבאתר האינטרנט של המבטח שכתובתו: www.clalbit.co.il. עד לתקרת כיסוי של 1,500,000$.

תאונות אישיות

פיצוי בגין מוות ו/או נכות צמיתה מלאה כתוצאה מתאונה בחו"ל (עד גיל 75 בלבד) עד תקרה של 27,000$.
הנוסח המלא של הפוליסה הוא המחייב, אנא עיינו בפוליסה עם קבלתה.