20 פברואר 2020 כ"ה שבט תש"פ

ביטוח נסיעות לחו"ל
מכבי מדיכלל עולמי מבית כלל חברה לביטוח בע"מ

לרכישת פוליסה במכבי Online
 
 • לרכישת פוליסה בטלפון, צרו קשר עם מוקד "מכבי מדיכלל עולמי" בטלפון 2627*
 • ניתן לרכוש את הפוליסה החל מ-180 יום לפני הנסיעה
 • הגעתם לגיל 70? פנו למוקד הטלפוני 2627* לרכישת הפוליסה
 • למוקד תשלום תביעות מידי "clal express"- ניתן לפנות למוקד בטלפון: 972-3-7732323 או בפקס: 972-3-6440107
 • לקבלת שירות ותמיכה ניתן לשלוח הודעת וואטסאפ (whatsapp) לטלפון 054-4557755 בכל שעות היממה
 

תעריפי ביטוח על פי גילאים

המחירים משתנים בהתאם לגיל המבוטח. תשלום הפרמיה מחושב לפי שער הדולר היציג הידוע במועד התשלום.
רכישת ביטוח לתקופה של פחות מ-3 ימים תחויב בעלות מינימלית של שלושה ימי ביטוח.
לבחירתכם, ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי או הוראה קבע לחיוב החשבון במכבי.
גיל 0 עד גיל 18
סוג הכיסוימחיר בדולר
הוצאות רפואיות 1.29
איתור וחילוץ 0.17
צד ג' 0.03
מטען 0.33
הרחבה למכשיר אלקטרוני 1
ביטול נסיעה 0.18
קיצור נסיעה 0.05
תאונות אישיות-מוות ונכות מתאונה 0.05
הריון 7
ספורט אתגרי 0.3
ספורט חורף 1.3
נספח חיתום רפואי 3.5
גיל 19 עד גיל 30
סוג הכיסוימחיר בדולר
הוצאות רפואיות  1.48
איתור וחילוץ 0.34
צד ג' 0.03
מטען 0.33
הרחבה למכשיר אלקטרוני  1
ביטול נסיעה  0.18
קיצור נסיעה  0.05
תאונות אישיות-מוות ונכות מתאונה  0.05
הריון  7
ספורט אתגרי  0.30
ספורט חורף 1.3
נספח חיתום רפואי 3.5 

 

 • הטבה לחיילים משוחררים - עד שלושה חודשי ביטוח נסיעות לחו"ל חינם לחיילים (עד גיל 24). ההטבה ניתנת למימוש עד שנה וחצי מיום השחרור, לנסיעה אחת בלבד, ואינה חלה על הארכות.
  ההטבה חלה על הכיסויים האלה: הוצאות רפואיות, איתור חיפוש וחילוץ, מטען, ביטול נסיעה, קיצור נסיעה וביטוח צד שלישי.
גיל 31 עד גיל 40
סוג הכיסוימחיר בדולר
הוצאות רפואיות 2.08
איתור וחילוץ 0.34
צד ג' 0.03
מטען 0.33
הרחבה למכשיר אלקטרוני 1
ביטול נסיעה 0.28
קיצור נסיעה 0.07
תאונות אישיות-מוות ונכות מתאונה 0.05
הריון 7
ספורט אתגרי 0.3
ספורט חורף 1.3
נספח חיתום רפואי 3.5
גיל 41 עד גיל 50
סוג הכיסוימחיר בדולר
הוצאות רפואיות 2.13
איתור וחילוץ 0.34
צד ג' 0.03
מטען 0.33
הרחבה למכשיר אלקטרוני 1
ביטול נסיעה 0.53
קיצור נסיעה 0.13
תאונות אישיות-מוות ונכות מתאונה 0.05
הריון 7
ספורט אתגרי 0.3
ספורט חורף 1.3
נספח חיתום רפואי 3.5
גיל 51 עד גיל 65
סוג הכיסוימחיר בדולר
הוצאות רפואיות 2.82
איתור וחילוץ 0.34
צד ג' 0.03
מטען 0.33
הרחבה למכשיר אלקטרוני 1
ביטול נסיעה 1.46
קיצור נסיעה 0.2
תאונות אישיות-מוות ונכות מתאונה 0.05
הריון אין כיסוי
ספורט אתגרי 0.3
ספורט חורף 1.3
נספח חיתום רפואי 3.5
גיל 66 עד גיל 70
סוג הכיסוימחיר בדולר
הוצאות רפואיות 6.72
איתור וחילוץ 0.34
צד ג' 0.03
מטען 0.33
הרחבה למכשיר אלקטרוני 1
ביטול נסיעה 2.36
קיצור נסיעה 0.2
תאונות אישיות-מוות ונכות מתאונה 0.05
הריון אין כיסוי
ספורט אתגרי 0.3
ספורט חורף 1.3
נספח חיתום רפואי 3.5
גיל 71 עד גיל 75
סוג הכיסוימחיר בדולר
הוצאות רפואיות 9.90
איתור וחילוץ 0.34
צד ג' 0.03 
מטען 0.33
הרחבה למכשיר אלקטרוני 1
ביטול נסיעה 3.11
קיצור נסיעה 0.2
תאונות אישיות-מוות ונכות מתאונה 0.05
הריון אין כיסוי
נספח חיתום רפואי 3.5
גיל 76 עד גיל 80
סוג הכיסוימחיר בדולר
הוצאות רפואיות 10.42
איתור וחילוץ 0.34
צד ג' 0.03
מטען 0.33
הרחבה למכשיר אלקטרוני 1
ביטול נסיעה 3.39
קיצור נסיעה 0.2
תאונות אישיות-מוות ונכות מתאונה 0.05
הריון אין כיסוי
נספח חיתום רפואי 3.5
גיל 81 ומעלה
סוג הכיסוימחיר בדולר
הוצאות רפואיות 15.16
איתור וחילוץ 0.34
צד ג' 0.03
מטען 0.33
הרחבה למכשיר אלקטרוני 1
ביטול נסיעה 3.39
קיצור נסיעה 0.2
תאונות אישיות-מוות ונכות מתאונה 0.05
הריון אין כיסוי
נספח חיתום רפואי 3.5

תקופת הביטוח המירבית על פי גיל או מצב רפואי


תקופת הביטוח המרבית לא תעלה על התקופה כמפורט להלן:
 • למבוטחים שגילם עד וכולל גיל 55 שנה: 730 יום.
 • למבוטחים מגיל 56 שנה ועד וכולל גיל 75 שנה: 90 יום.
 • למבוטחים מגיל 76 שנה ועד וכולל גיל 80 שנה: 60 יום.
 • למבוטחים מגיל 81 שנה - 45 יום.
 • תקופה מרבית להרחבת הריון – 210 ימים בלבד.
 
הנוסח המלא של הפוליסה הוא המחייב, אנא עיינו בפוליסה עם קבלתה.