16 דצמבר 2018 ח' טבת תשע"ט

ביטוח נסיעות לחו"ל
מכבי מדיכלל עולמי מבית כלל חברה לביטוח בע"מ

פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל הכוללת מוקד סיוע רפואי 24/7

ניתן לרכוש את הפוליסה מ-45 יום לפני הנסיעה במוקד "מכבי מדיכלל עולמי" בטלפון 2627*

לרכישת פוליסה במכבי Online

עד $1,500,000

כיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל כולל הטסה רפואית. קראו עוד >
רופא אונליין 24/7 

רופא בוידאו צ'ט

ייעוץ והכוונה רפואית בעברית 24/7 מכל מקום בעולם. קראו עוד >
 

כיסויים והרחבות

מטען אישי, ספורט אתגרי ועוד תמורת תשלום פרמיה נוספת. קראו עוד >
 הטבות לחיילים משוחררים

 
הטבות לחיילים משוחררים

 עד 3 חודשי ביטוח חינם לחו"ל לחיילים משוחררים  (עד גיל 24, עד 18 חודשים מהשחרור). קראו עוד >
 

ביטול נסיעה

כיסוי עד לסכום $7,000 במקרה של ביטול הכרחי. קראו עוד >
 

שירות רפואי בארה"ב

פריסה רחבה של רופאים מומחים ומרכזים רפואיים מובילים העומדים לרשותך. קראו עוד >

תעריפי ביטוח על פי גילאים

המחירים משתנים בהתאם לגיל המבוטח. תשלום הפרמיה מחושב לפי שער הדולר היציג הידוע במועד התשלום.
רכישת ביטוח לתקופה של פחות מ-5 ימים תחויב בעלות מינימלית של חמישה ימי ביטוח.
גיל 0 עד גיל 18
סוג הכיסוימחיר בדולר
הוצאות רפואיות 1.29
איתור וחילוץ 0.17
צד ג' 0.03
מטען 0.33
הרחבה למכשיר אלקטרוני 1
ביטול נסיעה 0.18
קיצור נסיעה 0.05
תאונות אישיות-מוות ונכות מתאונה 0.05
הריון 7
ספורט אתגרי 0.3
ספורט חורף 1.3
נספח חיתום רפואי 3.5
גיל 19 עד גיל 30
סוג הכיסוימחיר בדולר
הוצאות רפואיות  1.48
איתור וחילוץ 0.34
צד ג' 0.03
מטען 0.33
הרחבה למכשיר אלקטרוני  1
ביטול נסיעה  0.18
קיצור נסיעה  0.05
תאונות אישיות-מוות ונכות מתאונה  0.05
הריון  7
ספורט אתגרי  0.30
ספורט חורף 1.3
נספח חיתום רפואי 3.5 

 

  • הטבה לחיילים משוחררים - עד שלושה חודשי ביטוח נסיעות לחו"ל חינם לחיילים (עד גיל 24). ההטבה ניתנת למימוש עד שנה וחצי מיום השחרור, לנסיעה אחת בלבד, ואינה חלה על הארכות.
    ההטבה חלה על הכיסויים האלה: הוצאות רפואיות, איתור חיפוש וחילוץ, מטען, ביטול נסיעה, קיצור נסיעה וביטוח צד שלישי.
גיל 31 עד גיל 40
סוג הכיסוימחיר בדולר
הוצאות רפואיות 2.08
איתור וחילוץ 0.34
צד ג' 0.03
מטען 0.33
הרחבה למכשיר אלקטרוני 1
ביטול נסיעה 0.28
קיצור נסיעה 0.07
תאונות אישיות-מוות ונכות מתאונה 0.05
הריון 7
ספורט אתגרי 0.3
ספורט חורף 1.3
נספח חיתום רפואי 3.5
גיל 41 עד גיל 50
סוג הכיסוימחיר בדולר
הוצאות רפואיות 2.13
איתור וחילוץ 0.34
צד ג' 0.03
מטען 0.33
הרחבה למכשיר אלקטרוני 1
ביטול נסיעה 0.53
קיצור נסיעה 0.13
תאונות אישיות-מוות ונכות מתאונה 0.05
הריון 7
ספורט אתגרי 0.3
ספורט חורף 1.3
נספח חיתום רפואי 3.5
גיל 51 עד גיל 65
סוג הכיסוימחיר בדולר
הוצאות רפואיות 2.82
איתור וחילוץ 0.34
צד ג' 0.03
מטען 0.33
הרחבה למכשיר אלקטרוני 1
ביטול נסיעה 1.46
קיצור נסיעה 0.2
תאונות אישיות-מוות ונכות מתאונה 0.05
הריון אין כיסוי
ספורט אתגרי 0.3
ספורט חורף 1.3
נספח חיתום רפואי 3.5
גיל 66 עד גיל 70
סוג הכיסוימחיר בדולר
הוצאות רפואיות 6.72
איתור וחילוץ 0.34
צד ג' 0.03
מטען 0.33
הרחבה למכשיר אלקטרוני 1
ביטול נסיעה 2.36
קיצור נסיעה 0.2
תאונות אישיות-מוות ונכות מתאונה 0.05
הריון אין כיסוי
ספורט אתגרי 0.3
ספורט חורף 1.3
נספח חיתום רפואי 3.5
גיל 71 עד גיל 75
סוג הכיסוימחיר בדולר
הוצאות רפואיות 9.90
איתור וחילוץ 0.34
צד ג' 0.03 
מטען 0.33
הרחבה למכשיר אלקטרוני 1
ביטול נסיעה 3.11
קיצור נסיעה 0.2
תאונות אישיות-מוות ונכות מתאונה 0.05
הריון אין כיסוי
נספח חיתום רפואי 3.5
גיל 76 עד גיל 80
סוג הכיסוימחיר בדולר
הוצאות רפואיות 10.42
איתור וחילוץ 0.34
צד ג' 0.03
מטען 0.33
הרחבה למכשיר אלקטרוני 1
ביטול נסיעה 3.39
קיצור נסיעה 0.2
תאונות אישיות-מוות ונכות מתאונה 0.05
הריון אין כיסוי
נספח חיתום רפואי 3.5
גיל 81 ומעלה
סוג הכיסוימחיר בדולר
הוצאות רפואיות 15.16
איתור וחילוץ 0.34
צד ג' 0.03
מטען 0.33
הרחבה למכשיר אלקטרוני 1
ביטול נסיעה 3.39
קיצור נסיעה 0.2
תאונות אישיות-מוות ונכות מתאונה 0.05
הריון אין כיסוי
נספח חיתום רפואי 3.5

תקופת הביטוח המירבית על פי גיל או מצב רפואי


תקופת הביטוח המרבית לא תעלה על התקופה כמפורט להלן:
  • למבוטחים שגילם עד וכולל גיל 55 שנה: 730 יום
  • למבוטחים מגיל 56 שנה ועד וכולל גיל 75 שנה: 90 יום
  • למבוטחים מגיל 76 שנה ועד וכולל גיל 80 שנה: 60 יום.
  • למבוטחים מגיל 81 שנה - 45 יום.
  • תקופה מרבית להרחבת הריון – 210 ימים בלבד.
    בגין הוצאות רפואיות תשולם פרמיה מינימלית בסכום השווה ל- 5 ימים.
 
הנוסח המלא של הפוליסה הוא המחייב, אנא עיינו בפוליסה עם קבלתה.