01 מרץ 2024 כ"א אדר תשפ"ד
תחומי עיסוק במכבי

כל המידע שברצוך לדעת על תחומי העיסוק שלנו:
רפואה, סיעוד ועוד

תחומי עיסוק במכבי
התמחויות ברפואה

כל המידע שברצונך לדעת על ההתמחויות שלנו

התמחויות ברפואה
מלגות ללימודי סיעוד

כל המידע שברצונך לדעת על תוכנית המלגות שלנו

פרח סיעוד
רופאים עצמאים

כל המידע שברצונך לדעת על התקשרות עצמאית

רופאים ומטפלים עצמאיים