26 נובמבר 2020 י' כסלו תשפ"א
תחומי עיסוק במכבי

כל המידע שברצוך לדעת על תחומי העיסוק שלנו:
רפואה, סיעוד ועוד

תחומי עיסוק במכבי
רופאים ומטפלים עצמאים

כל המידע שברצונך לדעת על התקשרות עצמאית

רופאים ומטפלים עצמאיים
התמחויות ברפואה

כל המידע שברצוך לדעת על ההתמחויות שלנו

התמחויות ברפואה
מלגות ללימודי סיעוד

כל המידע שברצונך לדעת על תוכנית המלגות שלנו

פרח סיעוד