18 ספטמבר 2021 י"ב תשרי תשפ"ב
מעודכן לתאריך  15.07.2021 

קורונה - הנחיות לחולי קורונה ולשוהים בבידוד ביתי

מעודכן לתאריך  15.07.2021 

 

מי נדרש לבידוד ביתי?

 • חולים פעילים עם תשובת מעבדה חיובית לקורונה.
 • מי שהיו במגע הדוק עם חולה מאומת - מגע הדוק מוגדר כשהייה של פחות מ-2 מטר למשך 15 דקות לפחות עם חולה חיובי לקורונה, או שהייה במשך 15 דקות לפחות בחלל משותף שידוע שנכח בו חולה קורונה (למשל: עבודה בצמוד, שהייה באותה כיתה, נסיעה באותו אמצעי תחבורה, בני בית של חולה).
 • מלווים של מי שאינם יכולים להיות בבידוד לבדם - פירוט באתר משרד הבריאות >>
 • בני בית של חולה מאומת - במקרים מסוימים: אם המבודד פיתח תסמינים והיה להם מגע עמו ב-4 הימים לפני שאובחן או אם המבודד לא פיתח תסמינים והיה להם מגע עמו ב-7 הימים לנפי שאובחן.
בידוד בעקבות חשיפה לחולה קורונה - תרשים באתר משרד הבריאות >>

כמה זמן להישאר בבידוד?

ניתן לקצר את משך הבידוד ל-7 ימים, בכפוף ל-2 בדיקות שליליות לקורונה, בתנאים האלה:
 1. בדיקה ראשונה - עם הכניסה לבידוד
 2. בדיקה שנייה - ביום ה-7 לאחר החשיפה
 3. הפער בין הבדיקה הראשונה לשנייה יהיה לפחות  24 שעות
 4. מרגע קבלת תוצאה שלילית בבדיקה אפשר לצאת מהבידוד. אין צורך להמתין למסרון שחרור ממשרד הבריאות.
מבודד
בעקבות חשיפה לחולה מאומת
הנחיה
ללא סימפטומים  14 יום בידוד מיום החשיפה, ולאחריהם שחרור אוטומטי. ניתן לקיצור, בתנאים המפורטים למעלה.
עם סימפטומים  הפנייה לבדיקת קורונה - יש לפעול לפי הטבלה הבאה
 
בדיקת קורונההנחיה
תוצאה שלילית  השלמה ל-14 ימי בידוד מיום החשיפה ולאחריהם שחרור אוטומטי. ניתן לקיצור, בתנאים המפורטים למעלה.
תוצאה חיובית  חולה מאומת - יש לפעול לפי הטבלה הבאה
 תסמינים המונעים הגדרת החלמה:
 • חום מעל 38 מעלת
 • קוצר נשימה
 • שיעול שאינו משתפר
 • הקאות
 • שלשולים
בכל מקרה, חולים מאומתים צריכים לחכות לקבלת אישור החלמה מרופא או אחות לפני שיצאו מבידוד.

הגדרת החלמה

חולה מאומתהגדרת החלמה
 • חולים שלא אושפזו
 • חולים שאושפזו מסיבה שאיננה קורונה
 • חולים שאושפזו במצב קל עד בינוני
לאחר 10 ימים מביצוע הבדיקה, ובלבד שב-3 הימים האחרונים לא היו תסמינים המונעים הגדרת החלמה.
 • חולים שאושפזו במצב קשה / קריטי
 • מטופלי דיאליזה
לאחר 20 יום מביצוע הבדיקה, ובלבד שב-3 הימים האחרונים לא היו תסמינים המונעים הגדרת החלמה.
או:
2 בדיקות שליליות בהפרש של לפחות 24 שעות זו מזו - הראשונה תילקח לאחר לפחות 10 ימים מיום ביצוע הבדיקה, ובלבד שב-3 הימים האחרונים לא היו תסמינים המונעים הגדרת החלמה.
 • אנשים עם דיכוי חיסוני משמעותי
2 בדיקות שליליות בהפרש של לפחות 24 שעות זו מזו - הראשונה תילקח לאחר לפחות 20 יום מביצוע הבדיקה החיובית הראשונה.
 

איך אדע אם עלי להכנס לבידוד?

אם עולה חשד למגע עם לחולה מאומת, יש לפעול לפי ההנחיות הבאות.
משרד הבריאות מגדיר את המקרים בהם יש להיכנס לבידוד בהתאם לזמן החשיפה לחולה והאם היה בעל תסמינים בזמן החשיפה:
 • חולה תסמיני שתאריך תחילת תסמיניו ידוע – ייכנסו לבידוד כל מי שנחשפו לחולה החל מ-4 ימים לפני שהופיעו אצלו תסמינים (כלומר מי שהיה במגע איתו טרם הופעת התסמינים וגם לאחר הופעת התסמינים). 
 • חולה תסמיני שאין מידע או יש ספק מתי התחילו התסמינים – ייכנסו לבידוד כל מי שנחשפו לחולה החל מ-7 ימים לפני קבלת התוצאה החיובית.
 • חולה מאומת ללא תסמינים – ייכנסו לבידוד כל מי שנחשפו לחולה החל מ-7 ימים מהיום שבו התקבלה תוצאה חיובית.
 • הודעות איתור של השב"כ יישלחו לאנשים שהיו במגע עם חולה מאומת החל מ-7 ימים לפני שהתקבלה תוצאה חיובית.
בכל המקרים המוזכרים, יש להיכנס לבידוד לתקופה של 14 ימים מיום המגע האחרון עם החולה, ולדווח למשרד הבריאות בטופס מקוון או במוקד הטלפוני של משרד הבריאות - 5400*.
בכל מקרה של ספק אם יש להיכנס לבידוד או לא, יש לפנות למשרד הבריאות בטלפון 5400*.

השבים לישראל מחו"ל  

מי שהחלים או שחוסן בארץ - פטור מחובת בידוד עם ההגעה לארץ, בכפוף לביצוע בדיקה בכניסה לארץ וקבלת תשובה שלילית.
מי שחלו והחלימו בחו"ל או שחוסנו בחו"ל - נדרשים לשהות בבידוד עם ההגעה לארץ. ניתן לבקש פטור מבידוד לאחר ביצוע בדיקת סרולוגיה לאחר הכניסה לארץ וקבלת תוצאה חיובית.
 • ממדינה ירוקה - על אזרחי ישראל או תושבי ישראל או אזרחים זרים בעלי אישור כניסה מיוחד הממריאים ממדינות ירוקות לא תחול חובת בידוד בהגיעם לישראל.
 • ממדינה אדומה - אזרחי ישראל או תושבי ישראל או אזרחים זרים בעלי אישור כניסה מיוחד הממריאים לישראל לאחר ששהו במדינה אדומה במהלך 14 הימים שקדמו לטיסתם לישראל חייבים בבידוד לפי ההוראות הקבוצות. כמו כן עליהם למלא טופס דיווח עצמי על בידוד >> 
 • "קונקשן" במדינה אדומה - הטסים לישראל ממדינה ירוקה ועושים טיסת מעבר ("קונקשן") במדינה אדומה יהיו פטורים מחובת בידוד, בתנאי שלא יצאו משדה התעופה במדינה האדומה ולא שהו בנמל התעופה שם יותר מ-12 שעות.
 • אדם שמגיע לישראל מחו"ל ובידו תעודת החלמה ממדינה זרה (תוצאה חיובית בבדיקת PCR או אנטיגן או סרולוגית ל-COVID-19) המעידה על מחלה 10 ימים ומעלה טרם ההגעה לישראל - עם הגעתו לישראל ייבדק בבדיקה סרולוגית לצורך אישוש האבחנה. בכל מקרה, עליו להישאר בבידוד עד שיוגדר כמחלים על פי ההגדרות בטבלת "איך מגדירים החלמה".
 
 

 אנשים עם חום ותסמינים נשימתיים

על כל אדם עם חום של 38 מעלות ומעלה ותסמינים נשימתיים (שיעול או קושי בנשימה), להישאר בבית עד יומיים לאחר ירידת החום. כל זאת גם אם לא חזרו מחו"ל או היו במגע עם חולה מאומת.
מי שהיה במגע ואינו עונה על הגדרה המלאה של מגע הדוק עם חולה או קבוצה שביניהם אובחן חולה - אינו נדרש להיכנס לבידוד, אך מתבקש להיות ערני לגבי סימני מחלה.
במקרה שהופניתם לבידוד בית, ולדעתכם חלה טעות או שמסיבה אחרת אין הצדקה להיכנס לבידוד, תוכלו לפנות למשרד הבריאות ולהגיש השגה על ההפנייה לבידוד, במוקד הטלפוני 5400*.
במידה וקיבלתם הפניה לבדיקת קורונה עקב תסמינים, עליכם לשהות בבידוד עד קבלת תוצאה שלילית וחלוף 48 שעות מתום התסמינים, למעט יציאה לביצוע הבדיקה.
 

מי לא חייב בידוד?

 • חברים שעשו בדיקת סקר מסיבה שאינה קשורה לחשיפה (למשל לפני הליך רפואי או טיסה) ואין סיבה נוספת לבידוד (אלא אם התוצאה של בדיקת הסקר תהיה חיובית).  
 • מחלימים - לא חייבים בבידוד. אם מתפתחים תסמינים יש להתייעץ עם גורם רפואי.
 • מחוסנים - מי שקיבלו 2 מנות חיסון לקורונה וחלף שבוע מיום קבלת המנה השנייה (לא כולל יום החיסון).
כיצד השינוי בנוהלי ההחלמה משפיע על הצורך לבצע בדיקות חוזרות?

הגדרת ההחלמה מהירה יותר, ונוצר חיסכון משמעותי בכמות הבדיקות שנשאים מאומתים צריכים לבצע. הגדרת ההחלמה תלויה הרבה יותר בשאלה אם יש או אין תסמינים וכמה זמן חלף מאז שהם נעלמו, והרבה פחות בביצוע בדיקות.

האם חל שינוי לגבי מי שנמצא בבידוד בשל העובדה שנחשף לחולה מאומת?

אין שינוי במשך הבידוד.

תקופת הבידוד למי שנדרש להיות בבידוד עקב חשיפה לחולה או למי שחזרו מחו"ל לא השתנתה - 14 ימים מיום החשיפה האחרון לחולה מאומת או מיום ההגעה לארץ.

קראו על האפשרות לקצר משך הבידוד ל-7 ימים >

האם יש עונש על הפרת בידוד?

כן. חשוב לדעת שאדם המצוי בבידוד ואשר יצא ממקום הבידוד ללא אישור, דינו מאסר 6 חודשים או קנס בסך 5,000 שקלים.

משטרת ישראל מבקרת בבתים של מבודדי בית על מנת לוודא שאין הפרה של צווי הבידוד. 

האם ניתן לקבל אישור מחלה על תקופת הבידוד?

היעדרות מעבודה בתקופת הבידוד תיחשב כהיעדרות בשל מחלה, כפי שהוסדר בצו של משרד הבריאות, בכפוף להצגת אישור על מועד החזרה מחו״ל או דיווח עצמי על בידוד ביתי.

 • כשמדווחים על בידוד באתר משרד הבריאות נשלח לחבר אישור לבידוד - אישור זה מספיק כאישור מחלה.
 • אין לפנות לרופאי המשפחה לקבלת אישור מחלה בגין ההיעדרות.

 

מתי עליי לפנות לרופא?

אם אתם חווים תסמינים של חום מעל 38 מעלות, שיעול, קוצר נשימה, כאבי שרירים, כאבי גרון, חולשה קיצונית, שלשולים או אובדן חוש טעם וריח, צרו קשר עם הרופא המטפל.

לרשותכם מספר דרכים ליצירת קשר ללא הגעה למרפאה:

 

הרופא יאבחן את המצב ולפי הצורך ועל פי החלטתו, ייתן הפנייה לבדיקת קורונה.

האם אקבל אישור שהחלמתי?

בעת השחרור יישלח אליך מכתב שחרור מרופא המשפחה, או כאישור אוטומטי לאחר מילוי שאלון תסמינים ביום ה-9 לבידוד.

את האישור אפשר לראות באתר מכבי Online ובאפליקציית מכבי. זוהי אסמכתה המעידה על תקופת האשפוז הביתי / אשפוז במלונית במסגרת מכבי, והיא גם מהווה אישור לכך שהבראת מהנגיף.

מדוע עליי להיכנס לבידוד של 14 ימים אם אני מרגיש טוב?

מטרת בידוד הבית הינה עצירת ההדבקה ומניעת מחלת הקורונה בישראל.

הזמן להופעת התסמינים מרגע החשיפה לנגיף הוא במרבית המקרים 4-7 ימים מרגע החשיפה, אך הוא יכול להימשך גם עד 14 ימים.

בנוסף , תיתכן אפשרות של מחלה בלי תסמינים, ועדיין אותו אדם יכול להדביק. 

לשם כך, גם אם אתם מרגישים טוב או נבדקתם ונמצאתם שליליים לנגיף, עדיין חובה להשלים בידוד של 14 ימים.

 

אפשרות לקיצור משך הבידוד

אפשר לקצר את משך הבידוד ל-7, בכפוף ל-2 בדיקות שליליות לקורונה, בתנאים האלה:

 1. בדיקה ראשונה - עם הכניסה לבידוד.
 2. בדיקה שנייה - ביום ה-7 לאחר החשיפה.
 3. הפער בין הבדיקה הראשונה לשנייה יהיה לפחות  24 שעות.
מה השתנה היום בנהלי הבידוד? איך זה משפיע על משך הבידוד של חולי הקורונה?

בעקבות הידע שהצטבר בעת האחרונה על תקופת ההדבקה של חולים מאומתים, משרד הבריאות אימץ את ההמלצות של ארגון הבריאות העולמי, וקיצר את תקופה ההחלמה במקרים שבהם אפשר לקבוע זאת על פי משך זמן הבידוד ואין צורך לבצע בדיקות חוזרות לנוכחות הנגיף.

אם בעבר תקופת ההחלמה עמדה על 30 יום לפחות, כעת מרבית המאומתים ישוחררו לאחר 10 ימים של בידוד, ובתנאי שב-3 הימים האחרונים לבידוד לא יהיו להם תסמינים מונעי שחרור (חום מעל 38 מעלות, קשיי נשימה, שיעול בלי שיפור, הקאה או שלשול).

כל זאת בתנאי שהחולים אינם נכללים באחת הקבוצות האלה:

 • חולים שהוגדרו במצב קשה או קריטי במהלך מחלתם או מטופלי דיאליזה - ישוחררו 20 יום לאחר קבלת תוצאה חיובית.
 • חולים הסובלים מדיכוי חיסוני משמעותי - ישוחררו בכפוף ל-2 בדיקות שליליות בהפרש של לפחות 24 שעות זו מזו, ושהבדיקה הראשונה תבוצע לפחות 20 ימים לאחר קבלת התוצאה החיובית.
האם אוכל לבצע בדיקת קורונה?

ניתן לעשות בדיקת קורונה בלי הפניית רופא, בכל מקרה של חשד לתסמינים או חשיפה לחולי קורונה.

האם חייבים אישור של רופא כדי לצאת מהבידוד?

במקרים  קלים,  ואם אתם משתייכים לאוכלוסייה צעירה ובלי גורמי סיכון, יישלח אליכם שאלוןן תסמינים ביום ה-9 לבידוד. אם תצהירו כי אינכם סובלים מתסמינים בימים האחרונים, תקבלו אישור שחרור אוטומטי בבוקר המחרת.

במקרים אחרים, רופא המשפחה ייצור עמכם קשר כדי להעריך את המצב ולוודא שאתם עומדים בקריטריונים לשחרור מבידוד, וינפיק לכם תעודת מחלים בהתאם.

קראו על האפשרות לקצר משך הבידוד ל-7 ימים >