03 אפריל 2020 ט' ניסן תש"פ
עדכון אחרון:  23.03.2020 

בריאות הנפש: אשפוז וחלופות אשפוז

המסגרות שבהן ניתן טיפול אשפוזי-פסיכיאטרי:
1. בתי חולים פסיכיאטריים
2. מחלקות פסיכיאטריות בבתי חולים כלליים
3. בתים מאזנים
4. אשפוז יום במחלקות פסיכיאטריות
עדכון אחרון:  23.03.2020 

פנייה למיון פסיכיאטרי - זכויות חברי מכבי בסל הבסיסי

בעת חרום, חברי מכבי רשאים לפנות לכל חדר מיון, כולל בתי חולים שאינם בהסדר עם מכבי

פנייה למיון פסיכיאטרי בבית חולים כללי

חבר הפונה לחדר המיון פסיכיאטרי בבית חולים כללי מהשעה 06:00 בבוקר ועד 23:00 בלילה בלא הפניית רופא, ושלא בגין אחת הסיבות שהחוק מונה כפוטרות מתשלום והמצוינות לעיל, חייב בתשלום השתתפות עצמית.
החל מתאריך ה- 1.7.2015 יינתן פטור מתשלום במסגרת סל מכבי במקרים הבאים:
  • אובדנות
  • פסיכוזה, מצבים פסיכוטיים.
  • תופעות לוואי חמורות של טיפול תרופתי או חשד להרעלת תרופות.

בכל פנייה שאינה מסיבות אלו יידרש החבר לשלם השתתפות עצמית בגובה 855 ₪ עבור ההתחייבות (נכון ל-1.1.2017), ובכפוף לשינויים בתעריפון משרד הבריאות. התשלום הוא למכבי, עבור הפקת התחייבות לבית החולים.
יש לפנות למשרד המרכז הרפואי (סניף מכבי) להסדרת טופס ההתחייבות.

פנייה למיון בבית חולים פסיכיאטרי   


פנייה לחדר מיון בבית חולים פסיכיאטרי מקנה פטור מתשלום בכפוף לחוזר באתר משרד הבריאות>>