28 אוקטובר 2020 י' חשון תשפ"א
עדכון אחרון:  01.07.2020 

חיסונים למטיילים בחו"ל - תנאי הזכאות

עדכון אחרון:  01.07.2020 

 זכאות זו אינה כלולה במסגרת סל שירותי הבריאות הממלכתי

 תוכניות הביטוח השווה בין תכניות הביטוח‏
הסל הבסיסי הזכאות אינה כלולה במסגרת הסל הבסיסי
 
מכבי כסף
 
מכבי זהב תשלום השתתפות עצמית לפי סוג החיסון שבוצע
 
מכבי שלי