28 אוקטובר 2021 כ"ב חשון תשפ"ב
עדכון אחרון:  01.11.2020 

איסוף ושימור דם טבורי - תנאי הזכאות

דם טבורי הוא דם המופק מחבל הטבור של היילוד ומן השליה. דם זה מהווה מקור לתאי גזע, אשר יכולים לשמש לטיפול במגוון מחלות שטופלו בעבר בתאי גזע ממח עצם. כיום ניתן להשתמש בתאים אלה לטיפול במחלות המטולוגיות.
עדכון אחרון:  01.11.2020 

זכויות חברי מכבי במסגרת הסל הבסיסי

הזכאות 

  • שימור המנה בבנק ציבורי לתקופה של עד 4 שנים. שימור המנה הנאספת יבוצע רק במקרים בהם יש התאמה מלאה ב-HLA של המנה או היילוד לחולה הנזקק. על המשך השימור מעבר לתקופה של 4 שנים יוחלט בין החבר לבין הגורם השומר את המנה, ללא מחויבות כלשהי מצד מכבי.
  • אישור על איסוף המנה אינו מהווה אישור סופי לשימורה. על שימורה יוחלט רק לאחר שבית החולים בו תישמר המנה יקבע כי אכן נמצאה התאמה בין היילוד לנתרם הפוטנציאלי.
     

מי זכאי? 

משפחות שבסיכון בהן יש קרוב משפחה מדרגה ראשונה - הורים או אחים של היילוד עם אבחנה ידועה של מחלה המטו-אונקולוגית או Failure bone marrow הניתנת לטיפול על ידי השתלת מח עצם, ושקיימת סבירות גבוהה שיזדקק להשתלת מח עצם ב-4 השנים שלאחר לידת היילוד התורם.
 

כמה זה עולה? 

ללא עלות.

איפה ניתן השירות? 

שימור המנה יבוצע בבנקי הדם הטבורי הציבוריים שבהסכם עם מכבי.

מה עליך לעשות? 

לקבלת טופס התחייבות יש להביא למשרד המרכז הרפואי מכתב מהמטולוג או המטו-אונקולוג המטפל ובו תיאור המקרה, תיעוד המחלה וקרבת המשפחה ליילוד.

בקשת התחייבות - הדרכה שלב אחר שלב >