28 מאי 2022 כ"ז אייר תשפ"ב
מעודכן לתאריך  30.12.2020 

הוזלת מחירים בביטוחים המשלימים

הוזלת מחירים בביטוחים המשלימים
מעודכן לתאריך  30.12.2020 

פירוט ההוזלה לפי קבוצת גיל  

מכבי זהב

גיל
הפחתה ב-₪ דמי חבר מעודכנים  ב-₪
0-17 - 9.62
18-24  7.05 26.97
25-29 13.68 30.95
30-45  10.62 50.94
46-60  4.95  63.93
61-70  11.17  72.91
71+ 11.60 80.91
  לפי מדד המחירים לצרכן 1.9.2020.
 

דוגמה: החיסכון למשפחה עם 3 ילדים

 זוג בני 25 + 3 ב-₪זוג בני 35 + 3 ב-₪זוג בני 45 + 3 ב-₪
תשלום חודשי נוכחי 118 152 152
תשלום חודשי לאחר ההוזלה 91  131 131
חיסכון חודשי 27 21 21 
חיסכון שנתי 324 252 252
 
 

מכבי שלי

גיל
הפחתה ב-₪ דמי חבר מעודכנים  ב-₪
0-17 - 26.40
18-24  7.05 69.01
25-29 13.68 72.84
30-45  10.62 95.42
46-60  4.95  104.26
61-70  11.17  118.91
71+ 11.60 118.17
  לפי מדד המחירים לצרכן 1.9.2020.
 

דוגמה: החיסכון למשפחה עם 3 ילדים

 זוג בני 25 + 3 ב-₪זוג בני 35 + 3 ב-₪זוג בני 45 + 3 ב-₪
תשלום חודשי נוכחי 252 291 291
תשלום חודשי לאחר ההוזלה 225 270 270
חיסכון חודשי 27 21 21
חיסכון שנתי 324 252 252