22 פברואר 2019 י"ז אדר תשע"ט
עדכון אחרון:  29.05.2018 

תרומת ביצית - תנאי הזכאות

מיועד לנשים שאינן מסוגלות לייצר ביציות איכותיות בעצמן. בתהליך שואבים
ביציות מתורמת, מפרים אותן ומחדירים אותן לרחמה של הנתרמת.

למידע נוסף על תהליך תרומת ביצית >
עדכון אחרון:  29.05.2018 

זכויות חברות מכבי שלי

זכאות זהה לזכאות הניתנת ממכבי זהב. אין זכאות מיוחדת לחברי מכבי שלי

לתרומת ביצית מהסל הבסיסי זכאיות חברות מכבי עד גיל 53 (עד יום הולדת 54) המבקשות להביא ילד ראשון או שני בלבד ללא בן זוג או מבן זוג נוכחי, ויש להן אינדיקציה רפואית לקבלת תרומת ביצית מאישה אחרת.
מכבי זהב מקנה את הזכאות לנשים עד גיל 54 המבקשות להביא ילד ראשון או שני בלבד ללא בן זוג או מבן זוג נוכחי במסגרת תהליך המתבצע בארץ או בחו"ל.
 • זכאות זו ניתנת גם במסלול של הליך פונדקאות בו קיים אישור רפואי חתום על ידי רופא מומחה שהוסמך להנפיק אישור כזה, כי האישה אינה יכולה להרות או שהריון מסוכן לה.


פירוט הזכאות לחברות מכבי במסגרת הסל הבסיסי

לנשים עד גיל 53 (יום הולדת 54)
טיפולי הפריה באמצעות תרומת ביצית מתורמת בישראל

הזכאות

טיפול הפריה באמצעות תרומת ביצית מתורמת בישראל.
 • המימון מהסל הוא לטיפול ההפריה בלבד ולא עבור הביצית!
 

עלות

להפקת טופס התחייבות תיגבה השתתפות עצמית בגובה 34 ₪. התשלום יתבצע פעם אחת עבור כל הביקורים ב-90 הימים שאחריו.

היכן

בבתי חולים ציבוריים.

הנחיות ומידע

 • מימוש הזכאות מותנה באישור מקדים ממכבי.
 • תרופות פריון:
  1. במסגרת התהליך על הנתרמת ליטול תרופות פריון.
  2. בעבור התרופות דקפקטיל, ציטרוטייד ואורלוטראן בלבד תקבל הנתרמת מרשם מרופא פריון לצורך טיפול בתרומת ביצית.
  3. את התרופות ניתן לרכוש במכבי פארם לאחר קבלת התחייבות.

מימוש הזכאות

טיפולי הפריה באמצעות תרומת ביצית:
תהליך קבלת אישור לטיפולים:
 1. פתיחת תיק בפעם הראשונה בבית החולים - והפקת טופס התחייבות לבדיקת הרופא.
  הזמנת התחייבויות במכבי אונליין (משתמשים רשומים בלבד)
  בקשת התחייבויות - הדרכה שלב אחר שלב >>
 2. להתחלת הטיפול: נדרשת המטופלת לפנות לרופא מורשה פריון. הרופא ימלא טפסים ייעודיים הנמצאים ברשותו ויעביר ישירות למרכז אישורי פריון את הבקשה.
 3. להמשך טיפול: הרופא ימלא טופס המשך טיפול ('נספח ג') ויעבירו ישירות למרכז אישורי פריון.
 4. תשובה תימסר למטופלת על ידי רופא מורשה הפריון.
 5. ניתן לעקוב אחר סטטוס הטיפול בבקשה באתר מכבי Online, או במסרונים שישלחו למטופלת. 

תוספת זכויות הנובעת ממכבי זהב

לנשים עד גיל 53 (יום הולדת 54)
התהליך כולו (תרומת ביצית, הפרייתה והחזרתה לרחם) מתבצע מחוץ לארץ

הזכאות

2 תרומות ביצית בלבד לכל החיים, בין אם הניסיון הצליח ובין אם לאו.
 • תהליך תרומת הביצית כולל את רכישת הביצית, הפרייתה בזרע הגבר והחזרתה לרחם הנתרמת או לפונדקאית - כשאר החברה אינה יכולה להרות.
  לחברת מכבי זהב זכאות לעבור את התהליך בחוץ לארץ.
 • במקרים בהם החברה אינה יכולה להרות ונעזרת בשירותי פונדקאית לשם כך – מכבי תכיר ברחמה של הפונדקאית כרחמה של החברה, האם המיועדת עצמה, והחברה תהיה זכאית להחזר בגין תרומת ביצית, אשר תופרה ותוחזר לרחמה של הפונדקאית.
  החברה זכאית לקבל טופס התחייבות עבור שלב החזרת הביצית המופרית (שלב ג' ב IVF).
תקופת המתנה - 24 חודשים ממועד ההצטרפות למכבי זהב.
חברה חדשה שמצטרפת למכבי, שומרת על הוותק שהיה לה בביטוח המשלים בקופה ממנה עברה. בהתאם לוותק זה, תזכה במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שתצטרף לשב"ן תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי.

עלות

יינתן החזר בגובה 75% מההוצאה ועד לתקרה של 11,990  ₪ בגין כל תרומת ביצית. ההחזר הוא על כל התהליך - תרומת הביצית, הפרייתה בזרע הגבר והחזרתה לרחם הנתרמת.

היכן

מחוץ לארץ.

הנחיות ומידע

 • לקבלת החזר יש להגיש קבלה וחשבונית מס מקוריות מהארץ או מחו"ל בעמדת אל תור במרכז הרפואי (הסניף) או לשלוח אותם בדואר רשום למרכז הרפואי. לאיתור מרכז רפואי >
 • תרופות פריון:
 1. במסגרת התהליך על הנתרמת ליטול תרופות פריון.
 2. בעבור התרופות דקפקטיל, ציטרוטייד ואורלוטראן בלבד תקבל הנתרמת מרשם מרופא פריון לצורך טיפול בתרומת ביצית בחו"ל.
 3. את התרופות ניתן לרכוש במכבי פארם.
 • זכרי לשמור חשבוניות מס וקבלות מקוריות כדי לקבל החזר.

לנשים עד גיל 53 (יום הולדת 54)
תרומת הביצית והפרייתה נעשות בחוץ לארץ, החזרתה לרחם הנתרמת נעשית בארץ

הזכאות

2 תרומות ביצית בלבד לכל החיים, בין אם הניסיון הצליח ובין אם לאו.
 • במקרים בהם החברה אינה יכולה להרות ונעזרת בשירותי פונדקאית לשם כך – מכבי תכיר ברחמה של הפונדקאית כרחמה של החברה, האם המיועדת עצמה, והחברה תהיה זכאית להחזר בגין תרומת ביצית, אשר תופרה ותוחזר לרחמה של הפונדקאית.
  החברה זכאית לקבל טופס התחייבות עבור שלב החזרת הביצית המופרית (שלב ג' ב IVF).
תקופת המתנה - 24 חודשים ממועד ההצטרפות למכבי זהב.
חברה חדשה שמצטרפת למכבי, שומרת על הוותק שהיה לה בביטוח המשלים בקופה ממנה עברה. בהתאם לוותק זה, תזכה במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שתצטרף לשב"ן תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי.

עלות

יינתן החזר בגובה 75% מההוצאה ועד לתקרה של 11,990 ₪ בגין כל תרומת ביצית. ההחזר יינתן רק על הפעולות שמבוצעות מחוץ לארץ. להחזרת הביצית המופרית לרחם הנתרמת – יגבה היטל רבעוני בגובה 34 ₪. התשלום יתבצע פעם אחת עבור כל הביקורים ב-90 הימים שאחריו.

היכן

תרומת הביצית והפרייתה - בחוץ לארץ.
ההחזרה לרחם – בבית חולים אסותא, בבתי חולים ציבוריים ובבתי חולים פרטיים שיש להם הסכם עם מכבי.

הנחיות ומידע

 • לקבלת החזר יש להגיש קבלה וחשבונית מס מקוריות מהארץ או מחו"ל בעמדת אל תור במרכז הרפואי (הסניף) או לשלוח אותם בדואר רשום למרכז הרפואי. לאיתור מרכז רפואי >
 • להחזרת הביצית המופרית לרחם – יש לקבל התחייבות במשרד הסניף.
  הזמנת התחייבויות במכבי אונליין (משתמשים רשומים בלבד)
  בקשת התחייבויות - הדרכה שלב אחר שלב >>
 • תרופות פריון:
 1. במסגרת התהליך על הנתרמת ליטול תרופות פריון.
 2. בעבור התרופות דקפקטיל, ציטרוטייד ואורלוטראן בלבד תקבל הנתרמת מרשם מרופא פריון לצורך טיפול בתרומת ביצית בחו"ל.
 3. את התרופות ניתן לרכוש במכבי פארם לאחר קבלת התחייבות.
 • הזכאות הינה לנשים עד ליום בו מלאו להן 51 והביצית המופרית מיועדת להחזרה לרחם החברה המבוטחת עצמה (ולא לרחם פונדקאית).
 •  
  • זכרי לשמור חשבוניות מס וקבלות מקוריות כדי לקבל החזר.
   כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי שלי. לקריאת התקנון >
  לא מצאתם פתרון? פנו אלינו