23 מאי 2018 ט' סיון תשע"ח
עדכון אחרון:  01.04.2018 

בדיקת דיקור מי שפיר - תנאי הזכאות

בדיקה שנועדה לאתר מקרים של תסמונת דאון אצל העובר.
הבדיקה מבוצעת בדרך כלל בשליש השני של ההריון, בשבוע 16-20.
עדכון אחרון:  01.04.2018 

זכויות חברות מכבי זהב עד גיל 35

בדיקת מי השפיר מהווה תחליף לבדיקת סיסי שליה. הזכאות היא רק לאחת משתי הבדיקות.
זכאות הנובעת מסל הבריאות הממלכתי - כלל חברות מכבי אשר קיבלו המלצה מיועץ גנטי, יכולות לבצע את הבדיקה בבית חולים ציבורי או באסותא, על ידי רופא בית החולים, ממומנת על ידי משרד הבריאות במסגרת סל הבריאות הממלכתי. במקרה של חשד ל- CMV או לטוקופלסמה הבדיקה תיערך רק בבית חולים ציבורי.
זכאות הנובעת מ'מכבי זהב' - חברות 'מכבי זהב' בין אם קיבלו המלצה מיועץ גנטי ובין אם לא, יכולות לבצע את הבדיקה בבית חולים אסותא, בבית חולים ציבורי או בבית חולים פרטי. חברות מכבי זהב רשאיות לבחור את הרופא המבצע. הבדיקה באסותא תתבצע על ידי רופא בהסכם מרשימת הרופאים של אסותא, או על ידי רופא פרטי. הבדיקה בבית חולים ציבורי או פרטי תתבצע על ידי רופא פרטי שאינו רופא במכבי.
במקרים הנזכרים לעיל תחול השתתפות עצמית, או שיבוצע החזר בגין שכר הרופא הפרטי עד לתקרה מוגדרת.
 • למידע נוסף בנושא זכאות צ'יפ גנטי, הנערכת במסגרת בדיקת מי השפיר.
 

להלן פירוט האפשרויות לביצוע הבדיקה:

זכויות הנובעות מהסל הבסיסי

בדיקה בעקבות המלצת יועץ גנטי, ללא בחירת הרופא המבצע:

א. בעקבות תוצאות חלבון עוברי עד 1:380

הזכאות

דיקור מי שפיר על חשבון מכבי. מותנה בהמלצת יועץ גנטי.

עלות

 • לביצוע הבדיקה בבית חולים ציבורי תיגבה השתתפות עצמית בגובה 34 ₪. התשלום יתבצע פעם אחת עבור כל הביקורים ב-90 הימים שאחריו.
 • לביצוע הבדיקה באסותא - לא נדרשת התחייבות.

היכן

בבתי חולים ציבוריים ובבית חולים אסותא.

מימוש הזכאות

 • לקבלת התחייבות ממכבי לביצוע הבדיקה בבית חולים ציבורי, יש להביא למשרד המרכז הרפואי (הסניף):
 1. תוצאות בדיקת חלבון עוברי (תבחין משולש) - יש להתייחס לסיכון המשוקלל לתסמונת דאון, הכולל חישוב של גיל האישה ובדיקות ביוכימיות.
 2. הפניה מיועץ גנטי של מכבי, ועליה רשום בבירור שהבדיקה היא על חשבון מכבי.
הזמנת התחייבויות במכבי אונליין(משתמשים רשומים בלבד)
בקשת התחייבויות - הדרכה שלב אחר שלב >>
 • לביצוע הבדיקה באסותא, יש להביא ביום הבדיקה את תוצאת החלבון העוברי וכן את ההמלצה המפורשת של היועץ הגנטי של מכבי, הרושם בבירור על גבי ההפנייה, שהבדיקה הינה על חשבון הקופה.
 • על החברה לתאם את מועד הבדיקה ישירות מול בית החולים שבו תבוצע.
 • ביום הבדיקה יש להביא לבית החולים תעודת זהות ותוצאות בדיקת סוג דם.

ב. בלי קשר לתוצאות בדיקת חלבון עוברי

הזכאות

דיקור מי שפיר על חשבון משרד הבריאות. מותנה בהמלצת יועץ גנטי. זכאות זו תינתן בלא קשר לתוצאות בדיקת חלבון עוברי, כאשר קיימות סיבות גנטיות או רפואיות אחרות, כגון מחלה תורשתית במשפחה, ממצאים חריגים באולטרא סאונד וכדומה.

עלות

ללא עלות.

היכן

בבתי חולים ציבוריים ובבית חולים אסותא.

מימוש הזכאות

 • לקבלת התחייבות ממכבי לביצוע הפעולה בבית חולים ציבורי יש להביא למשרד המרכז הרפואי המלצה מפורשת של יועץ גנטי, הרושם בבירור על גבי ההפנייה שהבדיקה הינה על חשבון מכבי.
הזמנת התחייבויות במכבי אונליין (משתמשים רשומים בלבד)
בקשת התחייבויות - הדרכה שלב אחר שלב >>
 • על החברה לתאם את מועד הבדיקה ישירות מול בית החולים שבו תבוצע.
 • ביום הבדיקה יש להביא לבית החולים תעודת זהות ותוצאות בדיקת סוג דם.

ג. בהריון רב-עוברי (תאומים / שלישייה)

הזכאות

דיקור מי שפיר על חשבון מכבי. מותנה בהמלצת יועץ גנטי.

עלות

 • לביצוע הבדיקה בבית חולים ציבורי תיגבה השתתפות עצמית בגובה 34 ₪. התשלום יתבצע פעם אחת עבור כל הביקורים ב-90 הימים שאחריו.
 • לביצוע הבדיקה באסותא - לא נדרשת התחייבות.
 

היכן

בבתי חולים ציבוריים ובבית חולים אסותא.

מימוש הזכאות

 • לקבלת התחייבות ממכבי לביצוע הפעולה בבית חולים ציבורי יש להביא למרכז הרפואי הפניה מיועץ גנטי של מכבי, ועליה רשום בבירור שהבדיקה היא על חשבון מכבי.
  הזמנת התחייבויות במכבי אונליין (משתמשים רשומים בלבד)
  בקשת התחייבויות - הדרכה שלב אחר שלב >>
 • לביצוע הבדיקה באסותא, יש להביא ביום הבדיקה את ההמלצה המפורשת של היועץ הגנטי של מכבי, הרושם בבירור על גבי ההפנייה שהבדיקה הינה על חשבון הקופה.
 • לא נדרשות תוצאות בדיקת חלבון עוברי.
 • ביום הבדיקה יש להביא לבית החולים תעודת זהות ותוצאות בדיקת סוג דם.

ד. בבית חולים ציבורי בעקבות חשד ל- CMV או טוקסופלמה

הזכאות

בדיקת מי השפיר היא על חשבון מכבי והבירור לגבי הזיהום כרוך בתשלום השתתפות עצמית. הבדיקות מותנות בהמלצת יועץ גנטי של מכבי.

עלות

 • ביצוע הדיקור - ללא עלות.
 • בירור לגבי הזיהום - תיגבה השתתפות עצמית בגובה 34 ₪. התשלום יתבצע פעם אחת עבור כל הביקורים ב-90 הימים שאחריו.

היכן

מימוש הזכאות

 • לקבלת ההתחייבות לבית חולים ציבורי יש להביא למשרד המרכז הרפואי (הסניף) הפניה מיועץ גנטי של מכבי ועליה רשום בבירור שהבדיקה היא על חשבון מכבי.
  הזמנת התחייבויות במכבי אונליין
  (משתמשים רשומים בלבד)
  בקשת התחייבויות - הדרכה שלב אחר שלב >>
 • על החברה לתאם את מועד הבדיקה ישירות מול בית החולים שבו תבוצע.
 • ביום הבדיקה יש להביא לבית החולים תעודת זהות ותוצאות בדיקת סוג דם.

תוספת זכויות הנובעת ממכבי זהב

בדיקה בעקבות המלצה רפואית, עם בחירה של הרופא המבצע:

א. באסותא (בעקבות חלבון עוברי עד 1:380 או בשל חשד ל-CMV או לטוקסופלסמה)

הזכאות

דיקור מי שפיר בבית החולים אסותא, לרבות אפשרות לבחור ברופא שיש לו הסכם עם אסותא או ברופא פרטי.
תקופת המתנה למימוש ההטבה - אין.

עלות

לא נדרשת השתתפות עצמית, או קבלת התחייבות ממכבי, עבור בית החולים אסותא.
 • ביצוע הבדיקה על ידי רופא בהסכם עם אסותא בהשתתפות עצמית בסך 128 ₪.
 • עבור ביצוע הבדיקה על  ידי רופא פרטי (שאין לו הסכם עם אסותא) יינתן החזר עד תקרה של 535 ₪.
 • בביצוע הבדיקה על ידי רופא פרטי (שאינו בהסכם) ההחזר לא יעלה על הסכום ששולם לרופא בפועל. לא ניתן להציג חשבונית של רופא מכבי כרופא פרטי - רופא פרטי הינו רופא שאינו עובד במכבי ואין לא הסכם עם מכבי.
 • ההחזר כולל את הייעוץ שנותן הרופא המבצע במסגרת ביצוע בדיקת מי שפיר. כלומר, לא יינתן החזר נוסף עבור התייעצות עם הרופא המבצע באותו יום בו בוצעה בפועל הבדיקה.

 

היכן

בבית חולים אסותא.
למידע נוסף על אסותא >>

מימוש הזכאות

 • יש להצטייד בהמלצה רפואית לביצוע הבדיקה.
 • לתיאום תור, יש לפנות ישירות למוקד אסותא 03-7644444.
 • ביום הבדיקה יש להביא לבית החולים תעודת זהות ותוצאות בדיקת סוג דם.
 • עבור שירותי רופא שבהסכם תיגבה באסותא השתתפות עצמית.
 • אם הבדיקה באסותא מבוצעת על ידי רופא פרטי:
  יש לשלם לו בגין שירותיו, ולקבל ממנו חשבונית מס וקבלה בהן מופיע שמו המלא. אם שמו המלא של הרופא אינו מופיע על גבי החשבונית והקבלה, יש לקבל ממנו את סיכום הדיקור הנושא את חתימתו.
 • לשם קבלת ההחזר יש לפנות למשרד המרכז הרפואי (הסניף) בליווי המסמכים הבאים:
  1. קבלה וחשבונית מס מקוריות של הרופא. במידה ששמו המלא אינו מופיע על גבי החשבונית והקבלה, יש לצרף לבקשת ההחזר את סיכום הדיקור בחתימתו של הרופא המבצע.
  2. תוצאת חלבון עוברי מתחת ל- 1:380.
  את המסמכים ניתן להעביר בדרכים הבאות:
 • באמצעות מעטפת אלתור המסופקת במרכז הרפואי.
 • באמצעות דואר רשום למרכז הרפואי.
 • בפנייה ישירה למרכז הרפואי.
 • לא ניתן להציג חשבונית של רופא מכבי כרופא פרטי. רופא פרטי הינו רופא שאינו עובד במכבי ואין לא הסכם עם מכבי. סכום ההחזר כולל את הייעוץ שנותן הרופא המבצע במסגרת ביצוע בדיקת מי שפיר. כלומר, לא יינתן החזר נוסף עבור התייעצות עם הרופא המבצע באותו יום שבו בוצעה בפועל הבדיקה.
לאיתור מרכז רפואי>> (ייפתח בדפדפן חדש)

ב. בבית חולים ציבורי בעקבות המלצה רפואית

הזכאות

ביצוע הבדיקה בבית חולים ציבורי עם רופא פרטי שאינו רופא במכבי.

תקופת המתנה למימוש ההטבה - אין.

עלות

יינתן החזר של עד 80% מעלות הבדיקה ושכר הרופא גם יחד, או עד לתקרה של 1,070 ₪. סכום ההחזר יהיה הנמוך מבין שתי החלופות. בכול מקרה סכום ההחזר לא יעלה על ההוצאה בפועל.
 • החל מיום 1.1.2016 תקרת ההחזר במסלול זה תכלול גם את ההוצאה עבור בדיקת "צ'יפ גנטי" לנשים הרות שקיבלו המלצה מפורשת לביצועה מיועץ גנטי.
לחברות מכבי שלי: בביצוע בדיקה על ידי רופא פרטי, יכולות חברות 'מכבי שלי' לנצל את היתרה העומדת לזכותן ב'צ'ק כיסוי להריון ולידה', המעניק החזר של 75% מיתרת התשלום הנותרת לאחר מימוש הזכאות המקורית. זאת על פי תנאי תוכנית "צ'ק כיסוי הריון ולידה" ובהנחה שצברו ותק של לפחות 6 חודשים ב'מכבי שלי'.

היכן

מימוש הזכאות

 • יש להצטייד בהמלצה רפואית לביצוע הבדיקה.
 • יש לתאם את ביצוע הבדיקה עם הרופא הפרטי ועם בית החולים הציבורי.
 • ביום הבדיקה יש להביא לבית החולים תעודת זהות ותוצאות בדיקת סוג דם.
 • החזר עבור שירותי הרופא המבצע:
  1. יש לשלם לרופא המבצע בגין שירותיו, ולקבל ממנו חשבונית מס וקבלה בהן מופיע שמו המלא. אם שמו המלא של הרופא אינו מופיע על גבי החשבונית והקבלה, יש לקבל ממנו את סיכום הדיקור הנושא את חתימתו.
  2. לשם קבלת ההחזר יש לפנות למשרד המרכז הרפואי (הסניף) בליווי המסמכים קבלה וחשבונית מס מקוריות של הרופא. במידה ששמו המלא אינו מופיע על גבי החשבונית והקבלה, יש לצרף לבקשת ההחזר את סיכום הדיקור בחתימתו של הרופא המב
את המסמכים ניתן להעביר בדרכים הבאות:
 • באמצעות מעטפת אלתור המסופקת במרכז הרפואי.
 • באמצעות דואר רשום למרכז הרפואי.
 • בפנייה ישירה למרכז הרפואי.
 • לא ניתן להציג חשבונית של רופא מכבי כרופא פרטי. רופא פרטי הינו רופא שאינו עובד במכבי ואין לא הסכם עם מכבי. סכום ההחזר כולל את הייעוץ שנותן הרופא המבצע במסגרת ביצוע בדיקת מי שפיר. כלומר, לא יינתן החזר נוסף עבור התייעצות עם הרופא המבצע באותו יום שבו בוצעה בפועל הבדיקה.

בדיקה ללא המלצה רפואית:

א. באסותא, כולל בחירת הרופא המבצע

הזכאות

דיקור מי שפיר באסותא, והאפשרות לבחור ברופא שיש לו הסכם עם אסותא או ברופא פרטי.
תקופת המתנה למימוש ההטבה - אין.

עלות

לא נדרשת השתתפות עצמית, או קבלת התחייבות ממכבי, עבור בית החולים אסותא. התשלום לרופא - לפי הפירוט הבא:
 • ביצוע הבדיקה על ידי רופא בהסכם עם אסותא בהשתתפות עצמית בסך 639 ₪.
 • עבור ביצוע הבדיקה על  ידי רופא פרטי (שאין לו הסכם עם אסותא) יינתן החזר עד תקרה של 535 ₪.
 • בביצוע הבדיקה בידי רופא פרטי, ההחזר לא יעלה על ההוצאה בפועל. לא ניתן להציג חשבונית של רופא מכבי כרופא פרטי - רופא פרטי הינו רופא שאינו עובד במכבי ואין לא הסכם עם מכבי.
 • ההחזר כולל את הייעוץ שנותן הרופא המבצע במסגרת ביצוע בדיקת מי שפיר. כלומר, לא יינתן החזר נוסף עבור התייעצות עם הרופא המבצע באותו יום בו בוצעה בפועל הבדיקה.
לחברות מכבי שלי: בביצוע בדיקה על ידי רופא פרטי, יכולות חברות 'מכבי שלי' לנצל את היתרה העומדת לזכותן ב'צ'ק כיסוי להריון ולידה', המעניק החזר של 75% מיתרת התשלום הנותרת לאחר מימוש הזכאות המקורית. זאת על פי תנאי תוכנית "צ'ק כיסוי הריון ולידה" ובהנחה שצברו ותק של לפחות 6 חודשים ב'מכבי שלי'.

היכן

מימוש הזכאות

 • לתיאום תור, יש לפנות ישירות למוקד אסותא 03-7644444.
 • ביום הבדיקה יש להביא לבית החולים תעודת זהות ותוצאות בדיקת סוג דם.
 • עבור שירותי רופא שבהסכם תיגבה באסותא השתתפות עצמית.
 • אם הבדיקה באסותא מבוצעת על ידי רופא פרטי:
  1. יש לשלם לו בגין שירותיו, ולקבל ממנו חשבונית מס וקבלה בהן מופיע שמו המלא. אם שמו המלא של הרופא אינו מופיע על גבי החשבונית והקבלה, יש לקבל ממנו את סיכום הדיקור הנושא את חתימתו.
  2. לשם קבלת ההחזר יש לפנות למשרד המרכז הרפואי (הסניף) בליווי המסמכים קבלה וחשבונית מס מקוריות של הרופא. במידה ששמו המלא אינו מופיע על גבי החשבונית והקבלה, יש לצרף לבקשת ההחזר את סיכום הדיקור בחתימתו של הרופא המבצע.
 • את המסמכים ניתן להעביר בדרכים הבאות:
 
 • לא ניתן להציג חשבונית של רופא מכבי כרופא פרטי. רופא פרטי הינו רופא שאינו עובד במכבי ואין לא הסכם עם מכבי. סכום ההחזר כולל את הייעוץ שנותן הרופא המבצע במסגרת ביצוע בדיקת מי שפיר. כלומר, לא יינתן החזר נוסף עבור התייעצות עם הרופא המבצע באותו יום שבו בוצעה בפועל הבדיקה.
לאיתור מרכז רפואי >> (ייפתח בדפדפן חדש)

ב. בבית חולים פרטי שאין לו הסכם עם מכבי, כולל בחירת הרופא המבצע

הזכאות

ביצוע הבדיקה בבית חולים פרטי עם רופא פרטי שאינו רופא במכבי.

תקופת המתנה למימוש ההטבה - אין.

עלות

יינתן החזר של עד 80% מעלות הבדיקה ושכר הרופא גם יחד, או עד לתקרה של 1,070 ₪. סכום ההחזר יהיה הנמוך מבין שתי החלופות. בכול מקרה סכום ההחזר לא יעלה על ההוצאה בפועל .

בביצוע הבדיקה בידי רופא פרטי, ההחזר לא יעלה על ההוצאה בפועל.
לחברות מכבי שלי: בביצוע בדיקה על ידי רופא פרטי, יכולות חברות 'מכבי שלי' לנצל את היתרה העומדת לזכותן ב'צ'ק כיסוי להריון ולידה', המעניק החזר של 75% מיתרת התשלום הנותרת לאחר מימוש הזכאות המקורית. זאת על פי תנאי תוכנית "צ'ק כיסוי הריון ולידה" ובהנחה שצברו ותק של לפחות 6 חודשים ב'מכבי שלי'.
לפירוט המלא של זכאות צ'ק כיסוי הריון ולידה >>
תקופת המתנה למימוש צ'ק כיסוי להריון ולידה - 6 חודשים ממועד ההצטרפות ל"מכבי שלי".

היכן

בבית חולים פרטי שאין לו הסכם עם מכבי.

מימוש הזכאות

 • על החברה לתאם את מועד הבדיקה ישירות מול בית החולים שבו תבוצע הבדיקה.
 • ביום הבדיקה יש להביא לבית החולים תעודת זהות ותוצאות בדיקת סוג דם.
 • יש לשלם לרופא המבצע (ולבית החולים, במידה שיידרש) בגין השירות, ולקבל חשבונית מס וקבלה בהן מופיע שמו המלא של הרופא. אם שמו המלא של הרופא אינו מופיע על גבי החשבונית והקבלה, יש לקבל ממנו את סיכום הדיקור הנושא את חתימתו.
 • לשם קבלת ההחזר יש לפנות למשרד המרכז הרפואי (הסניף) בליווי המסמכים הבאים:
  1. קבלה וחשבונית מס מקוריות של הרופא (ושל בית החולים, אם שולם תשלום נפרד). במידה ששמו המלא אינו מופיע על גבי החשבונית והקבלה, יש לצרף לבקשת ההחזר את סיכום הדיקור בחתימתו של הרופא המבצע.
  2. מסמך סיכום של הבדיקה, שבו מצוין באיזה בית חולים או n מרפאה בוצעה הבדיקה. במידה ופרטי המוסד הרפואי מצוינים על גבי הקבלה, ניתן להסתפק בה.
   את המסמכים ניתן להעביר בדרכים הבאות:
 
 • לא ניתן להציג חשבונית של רופא מכבי כרופא פרטי. רופא פרטי הינו רופא שאינו עובד במכבי ואין לא הסכם עם מכבי. סכום ההחזר כולל את הייעוץ שנותן הרופא המבצע במסגרת ביצוע בדיקת מי שפיר. כלומר, לא יינתן החזר נוסף עבור התייעצות עם הרופא המבצע באותו יום שבו בוצעה בפועל הבדיקה.
  לאיתור מרכז רפואי>> (ייפתח בדפדפן חדש)

ג. בבית חולים ציבורי עם בחירת רופא פרטי שאינו רופא במכבי

הזכאות

ביצוע הבדיקה בבית חולים ציבורי עם בחירת רופא פרטי שאינו רופא מכבי

תקופת המתנה למימוש ההטבה - אין.

עלות

יינתן החזר של עד 80% מעלות הבדיקה ושכר הרופא גם יחד, או עד לתקרה של 1,070 ₪. סכום ההחזר יהיה הנמוך מבין שתי החלופות. בכול מקרה סכום ההחזר לא יעלה על ההוצאה בפועל.
בביצוע הבדיקה בידי רופא פרטי, ההחזר לא יעלה על ההוצאה בפועל.
לחברות מכבי שלי: בביצוע בדיקה על ידי רופא פרטי, יכולות חברות 'מכבי שלי' לנצל את היתרה העומדת לזכותן ב'צ'ק כיסוי להריון ולידה', המעניק החזר של 75% מיתרת התשלום הנותרת לאחר מימוש הזכאות המקורית. זאת על פי תנאי תוכנית "צ'ק כיסוי הריון ולידה" ובהנחה שצברו ותק של לפחות 6 חודשים ב'מכבי שלי'.
לפירוט המלא של זכאות צ'ק כיסוי הריון ולידה >>

היכן

מימוש הזכאות

 • על החברה לתאם את מועד הבדיקה ישירות מול בית החולים שבו תבוצע.
 • ביום הבדיקה יש להביא לבית החולים תעודת זהות ותוצאות בדיקת סוג דם.
 • יש לשלם לרופא המבצע (ולבית החולים, במידה שיידרש) בגין השירות, ולקבל חשבונית מס וקבלה בהן מופיע שמו המלא של הרופא. אם שמו המלא של הרופא אינו מופיע על גבי החשבונית והקבלה, יש לקבל ממנו את סיכום הדיקור הנושא את חתימתו.
 • לשם קבלת ההחזר יש לפנות למשרד המרכז הרפואי (הסניף) בליווי המסמכים הבאים:
  1. קבלה וחשבונית מס מקוריות של הרופא (ושל בית החולים, אם שולם תשלום נפרד). במידה ששמו המלא אינו מופיע על גבי החשבונית והקבלה, יש לצרף לבקשת ההחזר את סיכום הדיקור בחתימתו של הרופא המבצע.
  2. מסמך סיכום של הבדיקה, שבו מצוין באיזה בית חולים או n מרפאה בוצעה הבדיקה. במידה ופרטי המוסד הרפואי מצוינים על גבי הקבלה, ניתן להסתפק בה.
   את המסמכים ניתן להעביר בדרכים הבאות:
 •  
  • לא ניתן להציג חשבונית של רופא מכבי כרופא פרטי. רופא פרטי הינו רופא שאינו עובד במכבי ואין לא הסכם עם מכבי. סכום ההחזר כולל את הייעוץ שנותן הרופא המבצע במסגרת ביצוע בדיקת מי שפיר. כלומר, לא יינתן החזר נוסף עבור התייעצות עם הרופא המבצע באותו יום שבו בוצעה בפועל הבדיקה.
   לאיתור מרכז רפואי>> (ייפתח בדפדפן חדש)
  רופאי מכבי בהסכם לביצוע בדיקת מי שפיר באסותא
   מרכז אסותא רופאים בהסכם לביצוע הבדיקה באסותא
  אסותא רמת החייל
  רח' הברזל 20, תל אביב, 69710

  טלפון: 03-7644444
  פקס: 03-7645008

   

  • ד"ר ליבל רון
  • ד"ר מור גדעון
  • ד"ר דוידסון עדי
  • ד"ר מושונוב רמי
  • ד"ר מרקוביץ' עופר
  • ד"ר שכטר בני
  • ד"ר הנדלר ישראל
  • ד"ר נהרי קלריס
  • ד"ר דסקלו שמעון
  • ד"ר מאי יוסף
  • ד"ר דנון דוד
  • ד"ר אברהם אדריאן
  • ד"ר וקסמן יגאל
  • ד"ר אמודאי אידה
  • ד"ר זאבו פיליפ חיים
  • ד"ר טוגנדרייך דניאל
  • ד"ר קוגלר דניאל
  • ד"ר טוניצקי סרגיי
  • ד"ר קרייזר דורון
  • ד"ר ישעיה אריה
  • ד"ר רטן גלעד
  • ד"ר מנור יורם
  • ד"ר אבירם רמי
  • ד"ר פלדמן אהוד
  • ד"ר מורד עזרא
  • ד"ר ארליך יוחנן
  אסותא ראשון לציון
  מזל אליעזר 13, ראשון לציון

  טלפון: 03-7643333

  •  ד"ר גירטלר עופר
 • ד"ר מרדכי איתן
 • אסותא חיפה
  מתחם לב המפרץ

  טלפון: 04-8810600

  • ד"ר אברהמי רוני

   

   אסותא באר שבע
  "מגדל 7", שד' יצחק רגר 11, קומה 4, 5

  טלפון: 08-6267000

  • ד"ר מרדכי איתן
  • ד"ר גוהר יוסף
   
   אסותא כלניות אשדוד
  רחוב מנחם בגין 126, מרכז כלניות, אשדוד

  טלפון: 03-7644444

  • ד"ר מרדכי איתן
  • פרופ ענטבי אייל
   
  לא מצאתם פתרון? פנו אלינו