20 פברואר 2019 ט"ו אדר תשע"ט
עדכון אחרון:  10.07.2018 

בדיקת דיקור מי שפיר - תנאי הזכאות

בדיקה שנועדה לאתר מקרים של תסמונת דאון אצל העובר.
הבדיקה מבוצעת בדרך כלל בשליש השני של ההריון, בשבוע 16-20.
עדכון אחרון:  10.07.2018 

זכויות חברות מכבי זהב עד גיל 35

חברות מכבי זהב זכאיות לביצוע הבדיקה עם בחירת הרופא המבצע, גם ללא המלצת יועץ גנטי.

חברות מכבי שברשותן המלצה מיועץ גנטי, יכולות לבצע את הבדיקה ללא עלות - בבית חולים ציבורי ללא בחירת רופא, או באסותא עם רופא הבית בלבד. במקרה של חשד ל-CMV או לטוקסופלסמה הבדיקה תיערך רק בבית חולים ציבורי.
חברות מכבי זהב יכולות לבצע את הבדיקה גם ללא המלצת יועץ גנטי, בבית חולים אסותא, בבית חולים ציבורי או בבית חולים פרטי, ורשאיות לבחור את הרופא המבצע. במקרה זה הבדיקה תתבצע בתשלום השתתפות עצמית, או שיינתן החזר בגין שכר הרופא עד תקרה מוגדרת.
בדיקת צ'יפ גנטי תיערך במסגרת בדיקת מי השפיר ללא תוספת עלות, אם יש המלצה מפורשת לביצועה מיועץ גנטי.
 • בדיקת מי השפיר מהווה תחליף לבדיקת סיסי שליה. הזכאות היא רק לאחת משתי הבדיקות.
 

זכויות הנובעות מהסל הבסיסי

בדיקה בעקבות המלצת יועץ גנטי, ללא בחירת הרופא המבצע:

בעקבות תוצאות חלבון עוברי עד 1:380

הזכאות

בדיקת דיקור מי שפיר בהמלצת יועץ גנטי.

עלות

 • ביצוע הבדיקה בבית חולים ציבורי - בהשתתפות עצמית בגובה 34 ₪. התשלום יתבצע פעם אחת עבור כל הביקורים ב-90 הימים שאחריו.
 • ביצוע הבדיקה באסותא - ללא עלות.

היכן

מימוש הזכאות

 • יש להצטייד בהפניית יועץ גנטי של מכבי.
 • לביצוע הבדיקה בבית חולים ציבורי דרוש טופס התחייבות. לקבלת התחייבות יש להביא למשרד המרכז הרפואי (הסניף):
  • תוצאות בדיקת חלבון עוברי (תבחין משולש) - יש להתייחס לסיכון המשוקלל לתסמונת דאון, הכולל חישוב של גיל האישה ובדיקות ביוכימיות.
  • הפניה מיועץ גנטי של מכבי, שעליה רשום בבירור שהבדיקה על חשבון מכבי.
                  הזמנת התחייבויות במכבי אונליין
                   בקשת התחייבויות - הדרכה שלב אחר שלב >
 • לביצוע הבדיקה באסותא, יש להביא ביום הבדיקה את תוצאות בדיקת החלבון העוברי והפניה מיועץ גנטי של מכבי, שעליה רשום בבירור שהבדיקה על חשבון מכבי.
 • על החברה לתאם את מועד הבדיקה ישירות מול בית החולים שבו תבוצע.
 • ביום הבדיקה יש להביא לבית החולים תעודת זהות ותוצאות בדיקת סוג דם.

בעקבות סיבה רפואית אחרת המצריכה את הבדיקה

הזכאות

בדיקת דיקור מי שפיר בהמלצת יועץ גנטי. זכאות זו תינתן בלא קשר לתוצאות בדיקת חלבון עוברי, כאשר קיימות סיבות גנטיות או רפואיות אחרות, כגון מחלה תורשתית במשפחה, ממצאים חריגים באולטרא סאונד וכדומה.

עלות

ללא עלות.

היכן

מימוש הזכאות

 • יש להצטייד בהפניית יועץ גנטי של מכבי.
 • לביצוע הבדיקה בבית חולים ציבורי דרוש טופס התחייבות. לבקשת טופס התחייבות יש להביא למשרד המרכז הרפואי הפניה מיועץ גנטי של מכבי, שעליה רשום בבירור שהבדיקה על חשבון מכבי.
            הזמנת התחייבויות במכבי אונליין
             בקשת התחייבויות - הדרכה שלב אחר שלב >
 • על החברה לתאם את מועד הבדיקה ישירות מול בית החולים שבו תבוצע.
 • ביום הבדיקה יש להביא לבית החולים תעודת זהות ותוצאות בדיקת סוג דם.

בהריון רב-עוברי (תאומים / שלישייה)

הזכאות

דיקור מי שפיר בהמלצת יועץ גנטי.

עלות

 • ביצוע הבדיקה בבית חולים ציבורי - בהשתתפות עצמית בגובה 34 ₪. התשלום יתבצע פעם אחת עבור כל הביקורים ב-90 הימים שאחריו.
 • ביצוע הבדיקה באסותא - ללא עלות.

היכן

מימוש הזכאות

 • יש להצטייד בהפניית יועץ גנטי של מכבי.
 • לביצוע הבדיקה בבית חולים ציבורי דרוש טופס התחייבות. לקבלת התחייבות יש להביא למרכז הרפואי הפניה מיועץ גנטי של מכבי, שעליה רשום בבירור שהבדיקה על חשבון מכבי.
         הזמנת התחייבויות במכבי אונליין 
          בקשת התחייבויות - הדרכה שלב אחר שלב >
 • ביום הבדיקה יש להביא לבית החולים תעודת זהות ותוצאות בדיקת סוג דם.
 • לביצוע הבדיקה באסותא, יש להביא ביום הבדיקה הפניה מיועץ גנטי של מכבי, שעליה רשום בבירור שהבדיקה הינה על חשבון הקופה.
 • לא נדרשות תוצאות בדיקת חלבון עוברי.

בעקבות חשד ל- CMV או טוקסופלסמה

הזכאות

בדיקת מי השפיר היא על חשבון מכבי והבירור לגבי הזיהום כרוך בתשלום השתתפות עצמית. הבדיקות מותנות בהמלצת יועץ גנטי של מכבי.

עלות

 • ביצוע הדיקור - ללא עלות.
 • בירור לגבי הזיהום - תיגבה השתתפות עצמית בגובה 34 ₪. התשלום יתבצע פעם אחת עבור כל הביקורים ב-90 הימים שאחריו.

היכן

מימוש הזכאות

 • לביצוע הבדיקה יש להצטייד בהפניית רופא גנטי.
 • לביצוע הבדיקה בבית חולים ציבורי דרוש טופס התחייבות. לקבלת התחייבות יש להביא למשרד המרכז הרפואי (הסניף) הפניה מיועץ גנטי של מכבי, שעליה רשום בבירור שהבדיקה היא על חשבון מכבי.
  הזמנת התחייבויות במכבי אונליין

  בקשת התחייבויות - הדרכה שלב אחר שלב >
 • על החברה לתאם את מועד הבדיקה ישירות מול בית החולים שבו תבוצע.
 • ביום הבדיקה יש להביא לבית החולים תעודת זהות ותוצאות בדיקת סוג דם.

תוספת זכויות הנובעת ממכבי זהב

בדיקה עם בחירת הרופא המבצע, גם ללא המלצת יועץ גנטי:

בדיקה באסותא, כולל בחירת הרופא המבצע

הזכאות

דיקור מי שפיר באסותא, עם אפשרות לבחור ברופא שיש לו הסכם עם אסותא או ברופא פרטי.
בדיקת צ'יפ גנטי תיערך במסגרת בדיקת מי השפיר ללא תוספת עלות, אם יש המלצה מפורשת לביצועה מיועץ גנטי.

עלות

 • עבור ביצוע הבדיקה על ידי רופא פרטי (שאין לו הסכם עם אסותא) יינתן החזר עד תקרה של 535 ₪.
 • לביצוע הבדיקה על ידי רופא שבהסכם עם אסותא:
  • ללא המלצת יועץ גנטי - בהשתתפות עצמית בסך 640 ₪.
  • בהמלצת יועץ גנטי, בעקבות בדיקת חלבון עוברי שתוצאותיה מתחת ל-1:380 או בשל חשד ל-CMV או לטוקופלסמה - בהשתתפות עצמית בסך 128 ש"ח.
לחברות מכבי שלי: בביצוע בדיקה על ידי רופא פרטי, ניתן לנצל את היתרה העומדת לזכותן ב'צ'ק כיסוי להריון ולידה', ולקבל החזר של 75% מיתרת התשלום שנותרה לאחר קבלת ההחזר הניתן מתוקף זכאות מכבי זהב. זאת על פי תנאי "צ'ק כיסוי הריון ולידה" ובהנחה שצברו ותק של לפחות 6 חודשים במכבי שלי.

היכן

בבית חולים אסותא.

מימוש הזכאות

 • לתיאום תור, יש לפנות ישירות למוקד אסותא בטלפון 03-7644444.
 • ביום הבדיקה יש להביא לבית החולים תעודת זהות ותוצאות בדיקת סוג דם.
 • בבדיקה אצל רופא שבהסכם - ההשתתפות העצמית תיגבה באסותא.
 • בבדיקה אצל רופא פרטי: לקבלת החזר יש להגיש את המסמכים הבאים בעמדת אל תור במרכז הרפואי (הסניף) או לשלוח אותם בדואר רשום למרכז הרפואי:
  • קבלה וחשבונית מס מקוריות של הרופא.
  • אם שמו המלא של הרופא אינו מופיע על גבי החשבונית והקבלה, יש לצרף לבקשת ההחזר מכתב סיכום של הבדיקה, בחתימתו של הרופא המבצע.

הנחיות ומידע

החזר על בדיקה אצל רופא פרטי יינתן בכפוף לתנאים הבאים:
 • ההחזר לא יעלה על ההוצאה בפועל.
 • רופא פרטי הינו רופא שאינו עובד במכבי ואין לו הסכם עם מכבי. לא ניתן להציג חשבונית של רופא מכבי כרופא פרטי.
 • ההחזר כולל את הייעוץ שנותן הרופא המבצע במסגרת ביצוע בדיקת מי שפיר. לא יינתן החזר נוסף עבור התייעצות עם הרופא המבצע באותו יום בו בוצעה בפועל הבדיקה.

בדיקה בבית חולים פרטי, עם בחירת רופא פרטי

הזכאות

ביצוע הבדיקה בבית חולים פרטי עם רופא פרטי שאינו רופא במכבי.
בדיקת צ'יפ גנטי תיערך במסגרת בדיקת מי השפיר ללא תוספת עלות, אם יש המלצה מפורשת לביצועה מיועץ גנטי.

עלות

החזר עד של עד 80% מעלות הבדיקה ושכר הרופא גם יחד או עד לתקרה של 1,070 ₪. סכום ההחזר יהיה הנמוך מבין שתי החלופות ולא יעלה על ההוצאה בפועל.
לחברות מכבי שלי: בביצוע בדיקה על ידי רופא פרטי, ניתן לנצל את היתרה העומדת לזכותן בצ'ק כיסוי הריון ולידה ולקבל החזר של 75% מיתרת התשלום שנותרה לאחר מימוש ההחזר ממכבי זהב. זאת על פי תנאי "צ'ק כיסוי הריון ולידה" ובהנחה שצברו ותק של לפחות 6 חודשים במכבי שלי.

היכן

בבית חולים ציבורי או פרטי.

מימוש הזכאות

 1. על החברה לתאם את מועד הבדיקה ישירות מול בית החולים שבו תבוצע הבדיקה.
 2. ביום הבדיקה יש להביא לבית החולים תעודת זהות ותוצאות בדיקת סוג דם.
 3. לקבלת החזר יש להגיש את המסמכים הבאים בעמדת אל תור במרכז הרפואי (הסניף) או לשלוח אותם בדואר רשום למרכז הרפואי:  
  • קבלה וחשבונית מס מקוריות של הרופא (ושל בית החולים, אם שולם תשלום נפרד). במידה ששמו המלא אינו מופיע על גבי החשבונית והקבלה, יש לצרף לבקשת ההחזר את סיכום הדיקור בחתימתו של הרופא המבצע.
  • מסמך סיכום של הבדיקה, שבו מצוין באיזה בית חולים או n מרפאה בוצעה הבדיקה. במידה ופרטי המוסד הרפואי מצוינים על גבי הקבלה, ניתן להסתפק בה.

הנחיות ומידע

 • לא ניתן להציג חשבונית של רופא מכבי כרופא פרטי. רופא פרטי הינו רופא שאינו עובד במכבי ואין לא הסכם עם מכבי.
 • סכום ההחזר כולל את הייעוץ שנותן הרופא המבצע במסגרת ביצוע בדיקת מי שפיר. לא יינתן החזר נוסף עבור התייעצות עם הרופא המבצע באותו יום שבו בוצעה בפועל הבדיקה.
רופאי מכבי בהסכם לביצוע בדיקת מי שפיר באסותא
 מרכז אסותא שמות הרופאים
אסותא רמת החייל
רח' הברזל 20, תל אביב, 69710

טלפון: 03-7644444
פקס: 03-7645008

 

 • ד"ר ליבל רון
 • ד"ר דוידסון עדי
 • ד"ר מושונוב רמי
 • ד"ר מרקוביץ' עופר
 • ד"ר נהרי קלריס
 • ד"ר דסקלו שמעון
 • ד"ר מאי יוסף
 • ד"ר אברהם אדריאן
 • ד"ר וקסמן יגאל
 • ד"ר דנון דוד
 • ד"ר אברהם אדריאן
 • ד"ר וקסמן יגאל
 • ד"ר אמודאי אידה
 • ד"ר זאבו פיליפ חיים
 • ד"ר טוגנדרייך דניאל
 • ד"ר קוגלר דניאל
 • ד"ר טוניצקי סרגיי
 • ד"ר קרייזר דורון
 • ד"ר ישעיה אריה
 • ד"ר מנור יורם
 • ד"ר אבירם רמי
 • ד"ר פלדמן אהוד
 • ד"ר מורד עזרא
 • ד"ר ארליך יוחנן
אסותא ראשון לציון
מזל אליעזר 13, ראשון לציון

טלפון: 03-7643333

 •  ד"ר גירטלר עופר
 • ד"ר מרדכי איתן
 • אסותא חיפה
  מתחם לב המפרץ

  טלפון: 04-8810600

  • ד"ר אברהמי רוני

   

   אסותא באר שבע
  "מגדל 7", שד' יצחק רגר 11, קומה 4, 5

  טלפון: 08-6267000

  • ד"ר מרדכי איתן
  • ד"ר גוהר יוסף
   
   אסותא כלניות אשדוד
  רחוב מנחם בגין 126, מרכז כלניות, אשדוד

  טלפון: 03-7644444

  • ד"ר מרדכי איתן
  • פרופ ענטבי אייל
   
  כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי זהב. לקריאת התקנון >
  לא מצאתם פתרון? פנו אלינו