26 מאי 2022 כ"ה אייר תשפ"ב

אודות ביטוח הבריאות הממלכתי

חוק ביטוח בריאות ממלכתי נכנס לתוקפו בשנת 1995 וקובע את אחריות המדינה
לביטוח בריאותם שלכל תושבי המדינה.

הרחבת סל הבריאות לשנת 2012

האמור בטבלה וברשימה זו הינו רישום תמציתי בלבד ואין לראות בו את נוסח הסל המדויק, והוא כפוף לנהלי משרד הבריאות ולמדיניות מכבי שירותי בריאות לרבות לעניין עדיפות תרופות וגנריקה שונה. ט.ל.ח
אונקולוגיה

אווסטין - Avastin (חומרים פעילים: Bevacizumab)
התוויה: טיפול בסרטן ריאה NSCLC מסוג תאים לא קשקשיים כקו טיפולי ראשון (עבור חולים בשלב מחלה גרורתית או בשלב IIIB בלתי נתיח).
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות בהתוויות נוספות.


אווסטין - Avastin (חומרים פעילים: Bevacizumab)
התוויה: טיפול בסרטן גרורתי של המעי הגס - הרחבת מסגרת ההכללה גם כקו טיפול מתקדם.
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות Avastin בקו ראשון ו-Erbitux או Vectibix (אחד מהשניים) בקו שני או שלישי. רק בחולים שאינם יכולים לקבל אווסטין אושרו כקו ראשון.

אפיניטור - Afinitor (חומרים פעילים: Everolimus)
התוויה: טיפול באסטרוציטומה תת אפנדימאלית של תאי ענק (SEGA) הקשורה ל-tuberous sclerosis.
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות להתוויות נוספות

אפיניטור - Afinitor (חומרים פעילים: Everolimus)
התוויה: טיפול בגידולים מסוג pancreatic neuroendocrine tumors (קו טיפולי אחד באחד מהתכשירים – Everolimus, Sunitinib).
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות להתוויות נוספות

אקסג'יבה - Xgeva (חומרים פעילים: Denosumab)
התוויה: מניעת אירועים גרמיים בחולים הסובלים מגרורות בעצמות בחולי סרטן ערמונית גרורתי.
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות

ארביטוקס - Erbitux (חומרים פעילים: Cetuximab)
התוויה: טיפול בסרטן גרורתי של המעי הגס - הרחבת מסגרת ההכללה גם כקו טיפול ראשון (אחד מהשניים Erbitux או Vectibix).
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות Avastin בקו ראשון ו-Erbitux או Vectibix (אחד מהשניים) בקו שני או שלישי. רק בחולים שאינם יכולים לקבל אווסטין אושרו כקו ראשון.

בדיקת מוטציה מסוג ALK
התוויה: לצורך בדיקת התאמת הטיפול ב-Crizotinib לחולי סרטן ריאה NSCLC מסוג אדנוקרצינומה.
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מנהל מדיניות מעבדות / מנהל תחום אונקולוגיה

בדיקת מוטציה מסוג BRAF
התוויה: לצורך התאמת הטיפול ב-Vemurafenib לחולי מלנומה מתקדמת.
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מנהל מדיניות מעבדות / מנהל תחום אונקולוגיה.

בדיקת מוטציה מסוג KRAS
התוויה: מניעת אירועים גרמיים בחולים הסובלים מגרורות בעצמות בחולי סרטן ערמונית גרורתי.
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מנהל מדיניות מעבדות / מנהל תחום אונקולוגיה
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות Avastin בקו ראשון ו-Erbitux או Vectibix (אחד מהשניים) בקו שני או שלישי. רק בחולים שאינם יכולים לקבל אווסטין אושרו כקו ראשון.

גליבק - Glivec (חומרים פעילים: Imatinib)
התוויה: טיפול משלים בגידולים מסוגGIST (Gastrointestinal stromal tumors) – הרחבת מסגרת ההכללה בסל למשך טיפול עד שלוש שנים.
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות למשך שנה אחת. השלמת טיפול ל-3 שנים נכללה עד כה במכבי לבעלי מכבי זהב.

וקטיביקס - Vectibix (חומרים פעילים: Panitumumab)
התוויה: טיפול בסרטן גרורתי של המעי הגס - הרחבת מסגרת ההכללה גם כקו טיפול ראשון (אחד מהשניים Erbitux או Vectibix).
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות Avastin בקו ראשון ו-Erbitux או Vectibix (אחד מהשניים) בקו שני או שלישי. רק בחולים שאינם יכולים לקבל אווסטין אושרו כקו ראשון.

זלבוראף - Zelboraf (חומרים פעילים: Vemurafenib)
התוויה: טיפול בחולי מלנומה מתקדמת (גרורתית או שאינה נתיחה) המבטאים מוטציה ב-BRAF. קו טיפולי אחד באחד מהתכשירים - Ipilimumab, Vemurafenib
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות

טקסוטר - Taxotere (חומרים פעילים: Docetaxel)
התוויה: טיפול משלים בסרטן שד בשילוב עם ציקלופוספאמיד (TC).
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה במכבי לבעלי מכבי זהב. נכלל עד כה בסל הבריאות בהתוויות נוספות.

טקסוטר - Taxotere (חומרים פעילים: Docetaxel)
התוויה: טיפול משלים בסרטן שד בשילוב עם דוקסורוביצין וציקלופוספאמיד (TAC).
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה במכבי לבעלי מכבי זהב. נכלל עד כה בסל הבריאות בהתוויות נוספות.

טקסוטר - Taxotere (חומרים פעילים: Docetaxel)
התוויה: טיפול משלים בסרטן שד בשילוב עם טרסטוזומאב וקרבופלטין (TCH) בנשים המבטאות HER2 ביתר - הרחבת מסגרת הסל גם עבור נשים עם בלוטות שליליות.
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה במכבי לבעלי מכבי זהב. נכלל עד כה בסל הבריאות בהתוויות נוספות.

טקסוטר - Taxotere (חומרים פעילים: Docetaxel)
התוויה: טיפול משלים בסרטן שד (AC-TH) בנשים המבטאות HER2 ביתר.
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה במכבי לבעלי מכבי זהב. נכלל עד כה בסל הבריאות בהתוויות נוספות.

טקסוטר - Taxotere (חומרים פעילים: Docetaxel)
התוויה: טיפול בסרטן שד גרורתי - הרחבת מסגרת ההכללה בסל גם כקו טיפול ראשון.
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות בהתוויות נוספות.

טרסבה - Tarceva (חומרים פעילים: Erlotinib)
התוויה: טיפול בסרטן ריאה מתקדם מקומי או גרורתי מסוג NSCLC - הרחבת מסגרת ההכללה בסל גם כקו טיפול ראשון לחולים המבטאים מוטציה ב-EGFR.
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה במכבי. נכלל עד כה בסל הבריאות בהתוויה נוספת.

יירבוי - Yervoy (חומרים פעילים: Ipilimumab)
התוויה: טיפול בחולי מלנומה מתקדמת (גרורתית או שאינה נתיחה) כקו טיפול מתקדם. קו טיפולי אחד באחד מהתכשירים - Ipilimumab, Vemurafenib.
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות

מפקט - Mepact (חומרים פעילים: Mifamurtide)
התוויה: טיפול באוסטיאוסרקומה נתיחה בדרגה מתקדמת High grade.
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות

סוטנט - Sutent (חומרים פעילים: Sunitinib)
התוויה: טיפול בגידולים מסוג pancreatic neuroendocrine tumors (קו טיפולי אחד באחד מהתכשירים – Everolimus, Sunitinib).
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות להתוויות נוספות.

פירמגון - Firmagon (חומרים פעילים: Degarelix)
התוויה: טיפול בסרטן מתקדם של הערמונית עבור חולים עם צורך דחוף בהורדת רמות טסטוסטרון כגון DIC, cord compression, אצירת שתן.
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות

קסאלקורי - Xalkori (חומרים פעילים: Crizotinib)
התוויה: טיפול בסרטן ריאה NSCLC מסוג אדנוקרצינומה מתקדמת בעלי מוטציה חיובית ב-ALK (עם מוטציה שלילית ב-EGFR) .
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
אורולוגיה

חלופה גנרית מועדפת (חומרים פעילים: Tamsulosin)
התוויה: טיפול בהגדלה שפירה של בלוטת הערמונית (BPH).
אחוז השתתפות: 10%
סטטוס קודם: נכלל עד כה במכבי.

איידס

אטריפלה - Atripla (חומרים פעילים: Tenofovir + Emtricitabine + Efavirenz)
התוויה: טיפול בנשאי HIV.
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: כל רכיב בנפרד נכלל עד כה בסל הבריאות.


אייסנטרס - Isentress (חומרים פעילים: Raltegravir)
התוויה: טיפול בנשאי HIV - הרחבת מסגרת ההכללה בסל גם כקו טיפול ראשון.
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות לחולים מנוסים.
פרזיסטה - Prezista (חומרים פעילים: Darunavir)
התוויה: טיפול בנשאי HIV - הרחבת מסגרת ההכללה בסל גם כקו טיפול ראשון.
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה במכבי לבעלי מכבי זהב. נכלל עד כה בסל הבריאות לחולים מנוסים.

 

אלרגיה ואימונולוגיה קלינית

ברינרט - Berinert (חומרים פעילים: C1 Esterase Inhibitor, Human)
התוויה: טיפול חלופי בחסר ב-C1 בחולי אנגיואדמה תורשתית, בהתאם לקריטריונים.
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל מכבי.

אנדוקרינולוגיה
סומאברט - Somavert (חומרים פעילים: Pegvisomant)
התוויה: טיפול באקרומגליה - הרחבת מסגרת ההכללה בסל לשימוש משולב עם אנלוגים לסומטוסטטין עבור:
א. חולים בהם נצפתה הגדלה בנפח הגידול ההיפופיזרי תוך טיפול ב-Pegvisomant כמונותרפיה.
ב. חולים המטופלים באנלוגים לסומטוסטטין ואינם מאוזנים, והגידול שלהם נושק לכיאזמה האופטית.
ג. חולים אשר אינם מאוזנים תחת טיפול מקסימלי מומלץ של Pegvisomant.
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות כטיפול יחיד, ללא שילוב עם אנלוגים לסומטוסטטין. השילוב נכלל עד כה במכבי לבעלי מכבי זהב ללא השתתפות עצמית.
פרוטלוס - Protelos (חומרים פעילים: Strontium ranelate)
התוויה: טיפול באוסטיאופורוזיס בנשים פוסט מנופאוזליות, בהתאם לקריטריונים.
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה במכבי לבעלי מכבי כסף.
פרוליה - Prolia (חומרים פעילים: Denosumab)
התוויה: טיפול באוסטיאופורוזיס בנשים פוסט מנופאוזליות, בהתאם לקריטריונים.
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה במכבי לבעלי מכבי כסף.
בריאות הנפש

אביליפיי - Abilify (חומרים פעילים: Aripiprazole)
התוויה: טיפול בהפרעה ביפולרית כקו טיפול שני.
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה במכבי לבעלי מכבי זהב. נכלל עד כה בסל הבריאות בהתוויה נוספת.


דקפפטיל - Decapeptyl (חומרים פעילים: Triptorelin)
התוויה: טיפול בפדופילים - הורדת ההשתתפות העצמית.
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות בהשתתפות עצמית.
בריאות השן

טיפול שיניים לבעלי פגיעה מערכתית מולדת במבנה ובחומר השן
התוויה: טיפול שיניים משמר ומשקם לשיניים שנפגעו באופן ישיר מהמחלות-Amelogenesis imperfecta, Dentinogenesis imperfecta.
הטיפול יינתן עד גיל 25 שנים
אחוז השתתפות: פטור על פי נוהל
גורם מאשר במכבי: מנהל תחום רפואת שיניים במכבי

גניקולוגיה

אלונבה - Elonva (חומרים פעילים: Corifollitropin alfa)
התוויה: לשימוש בטיפולי פוריות.
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: רופא נשים מחוזי / רוקח מכבי פארם


סליל לחסימת חצוצרות למניעת הריון
התוויה: לנשים שההריון הבא מהווה סיכון לחייהן ואשר מסיבות רפואיות לא מתאימות להתערבויות כירורגיות.
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מנהל תחום רפואת נשים
פרגובריס - Pergoveris (חומרים פעילים: Follitropin alfa + Lutropin alfa)
התוויה: לשימוש בטיפולי פוריות.
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: רופא נשים מחוזי / רוקח מכבי פארם

 

המטואונקולוגיה

טסיגנה -  Tasigna (חומרים פעילים: Nilotinib)
התוויה: טיפול בלוקמיה מיאלואידית כרונית (CML) בשלב הכרוני - הרחבת מסגרת ההכללה בסל גם כקו טיפול ראשון.
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות כקו טיפול שני


רבלימיד -  Revlimid (חומרים פעילים: Lenalidomide)
התוויה: טיפול בתסמונת מיאלודיספלסטית (MDS) מסוג 5q del.
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה במכבי לבעלי מכבי זהב. נכלל עד כה בסל הבריאות בהתוויות נוספות.
לב וכלי דם

אפיאנט - Effient (חומרים פעילים: Prasurgel)
התוויה: מניעת אירועים אתרותרומבוטיים - עבור חולי ACS ללא עליית מקטע ST (חולי NSTEMI או תעוקת חזה בלתי יציבה) עם טרופונין חיובי העוברים PCI עם השתלת תומך.
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות בהתוויות נוספות.


ברילינטה - Brilinta (חומרים פעילים: Ticargelor)
התוויה: מניעת אירועים אתרותרומבוטיים - עבור חולי ACS ללא עליית מקטע ST (חולי NSTEMI או תעוקת חזה בלתי יציבה) עם טרופונין חיובי העוברים PCI עם השתלת תומך.
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
ברילינטה - Brilinta (חומרים פעילים: Ticargelor)
התוויה: מניעת אירועים אתרותרומבוטיים בחולים עם תסמונת כלילית חריפה (ACS) לאחר צנתור לב טיפולי, אשר פיתחו stent thrombosis תחת טיפול ב-Clopidogrel בתוך שנה מהצנתור.
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
ברילינטה - Brilinta (חומרים פעילים: Ticargelor)
התוויה: מניעת אירועים אתרותרומבוטיים בחולים עם ST segment elevation MI (STEMI) לאחר צנתור לב .
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות

חלופה גנרית מועדפת (חומרים פעילים: Rosuvastatin)
התוויה: טיפול בהיפרליפידמיה - הרחבת מסגרת ההכללה בסל.
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות

מולטאק - Multaq (חומרים פעילים: Dronedarone)
התוויה: טיפול בפרפור עליות - שינוי מסגרת ההכללה בסל.
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם : נכלל עד כה בסל הבריאות בקריטריונים מסוימים ובמכבי לבעלי מכבי זהב (מעבר לקריטריוני הסל).

פרדקסה - Pradaxa (חומרים פעילים: Dabigatran)
התוויה: מניעת שבץ ותסחיף סיסטמי - הרחבה בחולים עם פרפור עליות ללא מחלה מסתמית ו-CHADS2 score בערך 4 ומעלה.
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם : נכלל עד כה במכבי לבעלי מכבי זהב. נכלל עד כה בסל הבריאות בהתוויות נוספות.
קסרלטו - Xarelto (חומרים פעילים: Rivaroxaban)
התוויה: מניעת שבץ ותסחיף סיסטמי - הרחבה בחולים עם פרפור עליות ללא מחלה מסתמית ו-CHADS2 score בערך 4 ומעלה.
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם : נכלל עד כה בסל הבריאות בהתוויות נוספות.
קסרלטו - Xarelto (חומרים פעילים: Rivaroxaban)
התוויה: מניעת שבץ ותסחיף סיסטמי בחולים עם AF המטופלים ב-Warfarin וחוו CVA או TIA עם ביטוי קליני במהלך השנה האחרונה.
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות

קסרלטו - Xarelto (חומרים פעילים: Rivaroxaban)
התוויה: מניעת שבץ ותסחיף סיסטמי בחולים עם AF המטופלים ב-Warfarin ושתועד אצלם INR גבוה.
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
מחלות מטבוליות

אורפדין - Orfadin (חומרים פעילים: Nitisinone)
התוויה: טיפול בטירוזינמיה תורשתית מסוג I.
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל מכבי.


קרבגלו - Carbaglu (חומרים פעילים: Carglumic acid)
התוויה: טיפול בהיפראמונמיה על רקע חסר ב- N acetyl glutamate synthase
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה במכבי לבעלי מכבי זהב ללא השתתפות עצמית.
מחלות כבד

אינסיבו - Incivo (חומרים פעילים: Telapravir)
התוויה: לטיפול בהפטיטיס C כרונית (גנוטיפ 1) עבור:
1. חולים נאיביים עם דרגות פיברוזיס כבדית 2-4.
2. חולים מנוסים שכשלו בטיפול סטנדרטי (או לאחר Retreatment).
בהתאם לקריטריונים.
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות


בדיקת עומס נגיפי
התוויה: בנשאי הפטיטיס C.
אחוז השתתפות: פטור
סטטוס קודם: בוצע בשגרה במעבדת מכבי.

בדיקת פיברוטסט
התוויה: בדיקה לקביעת רמת פיברוזיס כבדית בחולי הפטיטיס C נאיביים לטיפול תרופתי, בהתאם לקריטריונים.
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מנהל מדיניות מעבדות

בדיקת פיברוסקאן
התוויה: בדיקה לקביעת רמת פיברוזיס כבדית בחולי הפטיטיס C נאיביים לטיפול תרופתי, בהתאם לקריטריונים.
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מנהל מדיניות מעבדות

ברקלוד - Baraclude (חומרים פעילים: Entecavir)
התוויה: טיפול בהפטיטיס B כרונית - הרחבת מסגרת ההכללה בסל לחולים עם מחלת כבד לא מפוצה.
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות לחולים עם מחלת כבד מפוצה.

ויקטרליס - Victrelis (חומרים פעילים: Boceprevir)
התוויה: לטיפול בהפטיטיס C כרונית (גנוטיפ 1) עבור:
1. חולים נאיביים עם דרגות פיברוזיס כבדית 2-4.
2. חולים מנוסים שכשלו בטיפול סטנדרטי (או לאחר Retreatment).
בהתאם לקריטריונים.
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות

ויראד - Viread (חומרים פעילים: Tenofovir)
התוויה: טיפול בהפטיטיס B כרונית.
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה להתוויה זו בסל מכבי המורחב. כמו כן, נכלל עד כה בסל הבריאות להתוויה נוספת.
נוירולוגיה

גילניה -  Gilenya (חומרים פעילים: Fingolimod)
התוויה: טיפול בטרשת נפוצה - כקו טיפול ראשון במחלה סוערת, בהתאם לקריטריונים.
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות


גילניה -  Gilenya (חומרים פעילים: Fingolimod)
התוויה: טיפול בטרשת נפוצה - כקו טיפול שני ואילך, בהתאם לקריטריונים.
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה במכבי לבעלי מכבי זהב.

טייסברי -  Tysabri (חומרים פעילים: Natalizumab)
התוויה: טיפול בטרשת נפוצה - שינוי מסגרת ההכללה בסל:
1. כקו טיפול ראשון במחלה סוערת, בהתאם לקריטריונים
2. כקו טיפול שני ואילך, בהתאם לקריטריונים
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: השוואת קריטריוני זכאות לאלה של Gilenya.
פמפירה -  Fampyra (חומרים פעילים: Dalfampridine)
התוויה: שיפור הליכה בחולי טרשת נפוצה
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה במכבי לבעלי מכבי זהב ללא השתתפות עצמית. 

 

נפרולוגיה

סוליריס - Soliris (חומרים פעילים: Eculizumab)
התוויה: טיפול ב-Atypical Hemolytic Uremic Syndrome, בהתאם לקריטריונים.
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות להתוויה נוספת.

סוכרת

בייאטה - Byetta (חומרים פעילים: Exenatide)
התוויה: טיפול בסוכרת סוג II - הרחבה לחולים עם BMI מעל 30 ו-HbA1c מעל 7.5% ולאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות.
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות לחולים עם HbA1C מעל 8, בהתאם לקריטריונים הנוספים.


ויקטוזה - Victoza (חומרים פעילים: Liraglutide)
התוויה: טיפול בסוכרת סוג II - הרחבה לחולים עם BMI מעל 30 ו-HbA1c מעל 7.5% ולאחר מיצוי הטיפול התרופתי בשתי תרופות פומיות.
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות לחולים עם HbA1C מעל 8, בהתאם לקריטריונים הנוספים.
מכשיר לניטור רציף של רמות סוכר בזמן אמת
התוויה: הרחבה למבוגרים עם סוכרת סוג 1 הסובלים מהיפוגליקמיה לא מודעת (unawareness) ושחוו שני אירועים מתועדים בשנה.
אחוז השתתפות:  פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז לאישורי טכנולוגיות שאינן תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות לילדים ולנשים בהיריון חולי סוכרת סוג 1, בהתאם לקריטריונים.
עיניים

אוזורדקס - Ozurdex (חומרים פעילים: Dexamethasone)
התוויה: טיפול ב-Non Infectious Uveitis בחלקה האחורי של העין.
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות


אזרגה - Azarga (חומרים פעילים: Timolol + Brinzolamide)
התוויה: טיפול ביתר לחץ תוך עיני וגלאוקומה.
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: בהמלצת רופא עיניים.
סטטוס קודם: כל רכיב בנפרד נכלל עד כה בסל הבריאות.
גאנפורט - Ganfort (חומרים פעילים: Timolol + Bimatoprost)
התוויה: טיפול ביתר לחץ תוך עיני וגלאוקומה.
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: בהמלצת רופא עיניים.
סטטוס קודם: כל רכיב בנפרד נכלל עד כה בסל הבריאות.
עדשה (תותבת) סקלראלית של גלגל העין
התוויה: הרחבה למטופלים בני 18 ומעלה. הזכאות להחלפה אחת למספר שנים (בהתאם לנוהל אישור מכשירי שיקום וניידות של משרד הבריאות).
גורם מאשר במכבי: באחריות המחלקה למכשירי שיקום וניידות של משרד הבריאות.
סטטוס קודם: נכלל עד כה לילדים.
ראומטולוגיה

אורנסיה - Orencia (חומרים פעילים: Abatacept)
התוויה: טיפול בדלקת פרקים מסוג Polyarticular Juvenile Idiopathic Arthritis.
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה במכבי לבעלי מכבי זהב.


אקטמרה - Actemra (חומרים פעילים: Tocilizumab)
התוויה: טיפול בדלקת פרקים מסוג Systemic Juvenile Idiopathic Arthritis.
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה במכבי לבעלי מכבי זהב. נכלל עד כה בסל הבריאות בהתוויה נוספת.

בנליסטה - Benlysta (חומרים פעילים: Belimumab)
התוויה: טיפול בזאבת אדמנתית מערכתית (Systemic Lupus Erythematosus), בהתאם לקריטריונים.
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
יומירה - Humira (חומרים פעילים: Adalimumab)
התוויה: טיפול בדלקת פרקים מסוג Polyarticular Juvenile Idiopathic Arthritis - הרחבת מסגרת הסל עבור ילדים בגילאי 4 עד 17.
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה במכבי לבעלי מכבי זהב ללא השתתפות עצמית (מגיל 4 עד 13). נכלל עד כה בסל הבריאות להתויה זו לגילאי 13 עד 17 ולהתוויות נוספות.
מבטרה - Mabthera (חומרים פעילים: Rituximab)
התוויה: טיפול ב-ANCA associated vasculitis (חולי WG או MPA) עבור:
  • בחולים לאחר כשלון בטיפול בציקלופוספאמיד.
  • חולים שלא יכולים לקבל טיפול בציקלופוספאמיד.
  • בנשים בגיל הפוריות, גם כקו טיפול ראשון.


אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה במכבי. התכשיר נכלל עד כה בסל הבריאות בהתוויות נוספות.

רפואת ריאות

אונברז - Onbrez (חומרים פעילים: Indacaterol)
התוויה: טיפול ב-COPD - הרחבה למתן משולב של Indacaterol ו-Tiotropim בחולים עם FEV1 שווה או נמוך מ-50%.
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם : נכלל עד כה בסל הבריאות כטיפול יחיד באחת מהתרופות כאשר FEV1 נמוך מ-70%.


חלופה גנרית מועדפת (חומרים פעילים: Budesonide Respules)
התוויה: טיפול באסטמה - הרחבת מסגרת הכללה בסל לבני 3 שנים ומעלה.
אחוז השתתפות: 10%
גורם מאשר במכבי: ללא
סטטוס קודם : נכלל עד כה בסל הבריאות עד גיל 3. נכלל עד כה במכבי במחיר מוזל.
מוקוקליר - Mucoclear (חומרים פעילים: Sodium chloride)
התוויה: לשימוש באינהלציה לשם הקלה בהפרשת ליחה מהריאות בחולי ציסטיק פיברוזיס.
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם : עד כה אושרו במכבי הכנות רוקחיות של התכשיר- כעת יש מוצר רשום.
מערכת לקיצוב חשמלי של הסרעפת
התוויה: למטופלים עם פגיעה בעמוד שדרה צווארי הגורמת להגבלה בנשימה ותלות בהנשמה חיצונית, בהתאם לקריטריונים.
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז לאישורי טכנולוגיות שאינן תרופות

ספיריבה - Spiriva (חומרים פעילים: Tiotropium)
התוויה: טיפול ב-COPD - הרחבה למתן משולב של Indacaterol ו-Tiotropim בחולים עם FEV1 שווה או נמוך מ-50%.
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם : נכלל עד כה בסל הבריאות כטיפול יחיד באחת מהתרופות כאשר FEV1 נמוך מ-70%.
שונות

השלמת מגנזיום
התוויה: השלמת מגנזיום בחולים מושתלים באמצעות מגנזיום אוקסיד במתן פומי עבור חולים לאחר השתלת מח עצם; חולים לאחר השתלת כבד; חולים לאחר השתלת כליה; חולים לאחר השתלת לב; חולים לאחר השתלת ריאה.
אחוז השתתפות: פטור
סטטוס קודם: Magnox נכלל עד כה במכבי במחיר מוזל.


השלמת מגנזיום
התוויה: השלמת מגנזיום בחולי סרטן המטופלים בכימותרפיה באמצעות מגנזיום אוקסיד במתן פומי.
אחוז השתתפות: פטור
סטטוס קודם: Magnox נכלל עד כה במכבי במחיר מוזל.

השלמת מגנזיום
התוויה: השלמת מגנזיום בחולים הסובלים מהיפומגנזמיה באמצעות מגנזיום אוקסיד במתן פומי.
אחוז השתתפות: 15%
סטטוס קודם: Magnox נכלל עד כה במכבי במחיר מוזל.