20 מאי 2022 י"ט אייר תשפ"ב

אודות ביטוח הבריאות הממלכתי

חוק ביטוח בריאות ממלכתי נכנס לתוקפו בשנת 1995 וקובע את אחריות המדינה
לביטוח בריאותם שלכל תושבי המדינה.

הרחבת סל הבריאות לשנת 2013

האמור בטבלה וברשימה זו הינו רישום תמציתי בלבד ואין לראות בו את נוסח הסל המדויק, והוא כפוף לנהלי משרד הבריאות ולמדיניות מכבי שירותי בריאות לרבות לעניין עדיפות תרופות וגנריקה שונה. ט.ל.ח
אונקולוגיה - אבחון וטיפול תומך

אפורטיו - Eporatio (חומרים פעילים: (Epoetin theta (r-HuEPO)
התוויה: טיפול באנמיה בחולים אונקולוגיים על רקע שימוש בכימותרפיה
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות


בדיקת מיפוי PET/CT באמצעות FDG - מיאלומה נפוצה
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז דימות
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות להתוויות נוספות

בדיקת מיפוי PET/CT באמצעות FDG - אבחון סרטן ממקור לא ידוע
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז דימות
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות להתוויות נוספות

 

אונקולוגיה - גידולים סולידיים

אווסטין - Avastin (חומרים פעילים: Bevacizumab)
התוויה: טיפול בסרטן שחלה אפיתליאלי
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות להתוויות נוספות


אווסטין - Avastin (חומרים פעילים: Bevacizumab)
התוויה: טיפול בסרטן החצוצרות
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות להתוויות נוספות
אווסטין - Avastin (חומרים פעילים: Bevacizumab)
התוויה: טיפול בסרטן פריטונאלי ראשוני
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות להתוויות נוספות
אפיניטור - Afinitor (חומרים פעילים: Everolimus)
התוויה: טיפול בסרטן שד גרורתי לאחר טיפול אנדוקריני קודם, במשולב עם מעכב ארומטאז.
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות להתוויות נוספות
ארומזין - Aromasin (חומרים פעילים: Exemestane)
התוויה: טיפול משלים בסרטן שד מוקדם - שינוי מסגרת ההכללה בסל - מתן גם כקו טיפול ראשון. משך טיפול כולל במעכבי AI במסגרת משלימה ומשלימה מוארכת לא יעלה על 5 שנים
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות להתוויות נוספות
אריוודג' - Erivedge (חומרים פעילים: Vismodegib)
התוויה: טיפול בסרטן עור מסוג BCC בשלב מתקדם מקומי או גרורתי
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
ווטריינט - Votrient (חומרים פעילים: Pazopanib)
התוויה: טיפול בסרקומות של הרקמות הרכות כקו טיפול מתקדם
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות

זייטיגה - Zytiga (חומרים פעילים: Abiraterone)
התוויה: טיפול בסרטן גרורתי של הערמונית כקו טיפול מתקדם
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
חלופה גנרית מועדפת (חומרים פעילים: Anastrozole)
התוויה: טיפול משלים בסרטן שד מוקדם - שינוי מסגרת ההכללה בסל - מתן גם כקו טיפול ראשון. משך טיפול כולל במעכבי AI במסגרת משלימה ומשלימה מוארכת לא יעלה על 5 שנים
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: אונקולוג
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות להתוויות נוספות
חלופה גנרית מועדפת (חומרים פעילים: Letrozole)
התוויה: טיפול משלים בסרטן שד מוקדם - שינוי מסגרת ההכללה בסל - מתן גם כקו טיפול ראשון. משך טיפול כולל במעכבי AI במסגרת משלימה ומשלימה מוארכת לא יעלה על 5 שנים
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: אונקולוג
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות להתוויות נוספות
פרג'טה - Perjeta (חומרים פעילים: Pertuzumab)
התוויה: טיפול קו ראשון בסרטן שד מתקדם מקומי לא נתיח או גרורתי בנשים המבטאות HER2 ביתר
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות

קפרלסה - Caprelsa (חומרים פעילים: Vandetanib)
התוויה: טיפול בסרטן מדולארי של בלוטת התריס בשלב מתקדם מקומי לא נתיח או בשלב גרורתי
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
אונקולוגיה - ממאירויות המטולוגיות

איסטודקס - Istodax (חומרים פעילים: Romidepsin)
התוויה: טיפול ב-PTCL - קו טיפול מתקדם
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות


איסטודקס - Istodax (חומרים פעילים: Romidepsin)
התוויה: טיפול ב-CTCL - קו טיפול מתקדם
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
ג'קאבי - Jakavi (חומרים פעילים: Ruxolitinib)
התוויה: טיפול במיאלופיברוזיס בדרגת סיכון intermediate 2 או high על רקע:
א. מיאלופיברוזיס ראשונית
ב. פוליציתמיה ורה
ג. essential thrombocythemia
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
דיפולטה - Difolta (חומרים פעילים: Pralatrexate)
התוויה: טיפול ב-PTCL - קו טיפול מתקדם
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
ספרייסל - Sprycel (חומרים פעילים: Dasatinib)
התוויה: טיפול קו ראשון בלוקמיה מסוג CML בשלב כרוני
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות להתוויות נוספות
איידס

אדוראנט - Edurant (חומרים פעילים: Rilpivirine)
התוויה: טיפול בנשאי HIV
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר: מרכז אישורי תרופות


אוויפלרה - Eviplera (חומרים פעילים: Emtricitabine + Rilpivirine + Tenofovir)
התוויה: טיפול בנשאי HIV
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר: מרכז אישורי תרופות
בדיקה גנטית לאיתור נשאות הגן HLA B*5701 ברזולוציה נמוכה בנשאי HIV המנבאת רגישות לתרופה Abacavir
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר: מרכז לאישורי טכנולוגיות שאינן תרופות
אנדוקרינולוגיה
קונבריזה - Conbriza (חומרים פעילים: Bazedoxifene)
התוויה: טיפול באוסטיאופורוזיס
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
בריאות הנפש

דקפפטיל - Decapeptyl (חומרים פעילים: Triptorelin)
התוויה: טיפול בפאראפיליות
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות להתוויות נוספות


חלופה גנרית מועדפת (חומרים פעילים: Risperidone)
התוויה: טיפול בהפרעות התנהגות בילדים.
אחוז השתתפות: 10%
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות להתוויות נוספות ובמכבי להתוויה זו.

סובוקסון - Suboxone (חומרים פעילים: Naloxone + Buprenorphine)
התוויה: טיפול בהתמכרות לאופיואידים
אחוז השתתפות: באחריות משרד הבריאות

פנאפט - Fanapt (חומרים פעילים: Iloperidone)
התוויה: טיפול בסכיזופרניה - קו טיפול שני
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: פסיכיאטר מחוזי

 

בריאות השן

הרחבת הזכאות לטיפולי שיניים לחולים אונקולוגיים מוקרני ראש/צוואר
אחוז השתתפות: פטור על פי נוהל
גורם מאשר במכבי: מנהל בריאות השן במכבי
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות ל-5 שנים ממועד ההקרנה


טיפול דנטלי מקיף רב תחומי, עד גיל 30, בחולי Treacher Collins syndrome
אחוז השתתפות: פטור על פי נוהל
גורם מאשר במכבי: מנהל בריאות השן במכבי


טיפול דנטלי מקיף רב תחומי, עד גיל 30, בתסמונות סגירה מוקדמת של תפרי הגולגולת (כגון Crouzon syndrome)
אחוז השתתפות: פטור על פי נוהל
גורם מאשר במכבי: מנהל בריאות השן במכבי
טיפולי שיניים, עד גיל 30, לסובלים מחוסר מולד מרובה של 9 שיניים ומעלה
אחוז השתתפות: פטור על פי נוהל
גורם מאשר במכבי: מנהל בריאות השן במכבי

 

 

גינקולוגיה

אבחון גנטי טרום השרשה לנשים בסיכון גבוה למחלה התורשתית (Li–Fraumeni Syndrome (LFS
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מנהל תחום רפואת נשים
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות להתוויות נוספות


שקיפות עורפית ובדיקת סקר ביוכימי בטרימסטר ראשון, בהשתתפות עצמית של 40 ₪ למבוטח
אחוז השתתפות: 40 ₪
סטטוס קודם: נכלל עד כה במכבי לבעלי מכבי זהב. ניתן לבצע גם במסגרת מכבי זהב בהשתתפות עצמית גבוהה יותר.

 

 

 

גנטיקה

בדיקות סקר לגילוי נשאים של מחלות גנטיות שבהן שיעור הנשאות הוא 1:60 באוכלוסייה בסיכון:

  • X שביר - בכלל האוכלוסיה
  • SMA - בכלל האוכלוסיה
  • Canavan - ביהודים ממוצא אשכנזי
  • Costeff - ביהודים ממוצא עיראקי
  • MLD - ביהודים ממוצא תימני
  • PCCA - ביהודים ממוצא מרוקאי ועיראקי
  • ICCA - ביהודים ממוצא קווקאזי
  • מוטציות נפוצות בקרב משפחות בני מיעוטים (לפי רשימה שתפורט בחוזר נפרד)

אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: יועץ גנטי של מכבי/ גנומטר במעבדות מכבי
סטטוס קודם עבור 6 הראשונים: נכלל עד כה במכבי לבעלי מכבי זהב.

גסטרואנטרולוגיה

יומירה - Humira (חומרים פעילים: Adalimumab)
התוויה: טיפול ב-Ulcerative colitis לחולים שכשלו בטיפול ב-Infliximab
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות להתוויות נוספות ובמכבי להתוויה זו.


לורמיקס - Lormyx (חומרים פעילים: Rifaximin)
התוויה: טיפול באנצפלופתיה כבדית
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות

 

המטולוגיה

אליקוויס - Eliquis (חומרים פעילים: Apixaban)
התוויה: נוגד קרישה בחולים העוברים ניתוח להחלפת ברך
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות


אליקוויס - Eliquis (חומרים פעילים: Apixaban)
התוויה: מניעת שבץ ותסחיף סיסטמי בחולים עם פרפור עליות עבור חולים עם AF ללא מחלה מסתמית ו-CHADS2 score בערך 4 ומעלה.
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
אליקוויס - Eliquis (חומרים פעילים: Apixaban)
התוויה: מניעת שבץ ותסחיף סיסטמי בחולים עם פרפור עליות המטופלים ב-warfarin וחוו CVA או TIA עם ביטוי קליני במהלך השנה האחרונה.
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
אליקוויס - Eliquis (חומרים פעילים: Apixaban)
התוויה: מניעת שבץ ותסחיף סיסטמי בחולים עם פרפור עליות המטופלים ב-Warfarin ושתועד אצלם INR גבוה.
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
חיסונים

אבוסינאגיס -  Abbosynagis (חומרים פעילים: Palivizumab)
התוויה: הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור פגים ומי שנולדו פגים ושלא מלאה להם חצי שנה, אם נולדו בטרם מלאו 33 שבועות הריון + 6 ימים.
אחוז השתתפות: פטור
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות ובמכבי להתוויות נוספות


חיסון (חומרים פעילים: Quadrivalent HPV (types 6, 11,16,18))
התוויה: חיסון כנגד HPV כחלק מחיסוני השגרה במדינת ישראל לנערות הלומדות בכיתה ח'
אחוז השתתפות/גורם מאשר: באחריות משרד הבריאות
סטטוס קודם: נכלל עד כה במכבי לבעלות מכבי זהב

 

 

לב וכלי דם

סוגר אוזנית עליה שמאלית בלב, בחולים הסובלים מפרפור עליות, המצויים בסיכון גבוה לשבץ מוחי ואינם יכולים להיות מטופלים בנוגדי קרישה
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מנהל תחום קרדיולוגיה

מחלות מטבוליות

אללייזו -  Elelyso (חומרים פעילים: Taliglucerase)
התוויה: טיפול אנזימטי חלופי במחלת גושה
אחוז השתתפות: פטור
סטטוס קודם: מרכז אישורי תרופות


נגלזיים -  Naglazyme (חומרים פעילים: Galsulfase)
התוויה: טיפול אנזימטי חלופי בתסמונת Maroteaux-Lamy (MPS VI )
אחוז השתתפות: פטור
סטטוס קודם: מרכז אישורי תרופות

נוירולוגיה

בוטוקס -  Botox (חומרים פעילים: Botulinum toxin)
התוויה: טיפול באי שליטה במתן שתן בחולים עם שלפוחית שתן נוירוגנית על רקע פגיעה בחוט שדרה או טרשת נפוצה.
אחוז השתתפות: 15ֵֵ%
גורם מאשר במכבי: רופא מנהל
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות ובמכבי לבעלי מכבי זהב להתוויות נוספות


בוקולאם -  Buccolam (חומרים פעילים: Midazolam)
התוויה: טיפול בהתקפי פרכוסים חריפים ממושכים בילדים עד גיל 18
אחוז השתתפות: 15ֵֵ%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
טרובלט - Trobalt (חומרים פעילים: Retigabine)
התוויה: טיפול באפילפסיה כקו טיפול רביעי
אחוז השתתפות: 15ֵֵ%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
משאבה להזרקה תת-עורית של אפומורפין בחולי פרקינסון, הנדרשים לטיפול מתמשך בהזרקות מרובות של אפומורפין תת -עורי לשיפור איזון מחלתם (בהתוויות מסוימות).
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז לאישורי טכנולוגיות שאינן תרופות

 

נפרולוגיה

אפורטיו - Eporatio (חומרים פעילים: (Epoetin theta (r-HuEPO)
התוויה: טיפול באנמיה על רקע אי ספיקה כלייתית כרונית
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות


פוסרנול - Fosrenol (חומרים פעילים: Lanthanum carbonate )
התוויה: היפרפוספטמיה בחולי אי ספיקה כלייתית - הרחבת ההכללה בסל לחולים שאינם מטופלים בדיאליזה
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: רופא מנהל
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות למטופלים בדיאליזה. נכלל עד כה במכבי להתוויה זו.
סוכרת

בייאטה - Byetta (חומרים פעילים: Exenatide)
התוויה: טיפול בסוכרת - הרחבת מסגרת הכללה בסל - מתן משולב עם אינסולין
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל כטיפול יחיד, בהתאם לקריטריונים נוספים. נכלל עד כה במכבי לבעלי מכבי זהב.


ויקטוזה - Victoza (חומרים פעילים: Liraglutide)
התוויה: טיפול בסוכרת - הרחבת מסגרת הכללה בסל - מתן משולב עם אינסולין
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל כטיפול יחיד, בהתאם לקריטריונים נוספים. נכלל עד כה במכבי לבעלי מכבי זהב.
עיניים

דואוטרב - Duotrav (חומרים פעילים: Timolol + Travoprost)
התוויה: טיפול ביתר לחץ תוך עיני וגלאוקומה
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מומחה למחלות עיניים
סטטוס קודם: נכלל עד כה במכבי ב- 50% השתתפות עצמית

ראומטולוגיה

אורנסיה -  Orencia (חומרים פעילים: Abatacept)
התוויה: טיפול בדלקת פרקים ראומטואידית במבוגרים - קו ביולוגי מתקדם
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות ובמכבי להתוויות נוספות


ערבה - Arava (חומרים פעילים: Leflunomide)
התוויה: טיפול בדלקת פרקים ראומטואידית - הרחבת מסגרת ההכללה בסל
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות ובמכבי להתוויות נוספות

ערבה Arava (חומרים פעילים: Leflunomide)
התוויה: טיפול בדלקת מפרקים פסוריאטית - הרחבת מסגרת ההכללה בסל
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות ובמכבי להתוויות נוספות
רפואת ריאות

אונברז - Onbrez (חומרים פעילים: Indacaterol)
התוויה: טיפול ב-COPD - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - מתן משולב של Indacaterol ו-Tiotropium לחולים עם FEV1 נמוך מ-60%
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם : נכלל עד כה בסל הבריאות כטיפול יחיד באחת מהתרופות כאשר FEV1 נמוך מ-70% ובמתן משולב בחולים עם FEV1 שווה או נמוך מ-50%.


חלופה גנרית מועדפת (חומרים פעילים: Montelukast)
התוויה: טיפול באסטמה - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - לילדים בין הגילאים 2-6 שנים.
אחוז השתתפות: 15%/10%
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל הבריאות לילדים בגילאי 6-18. נכלל עד כה במכבי לגילאי 0-18.

מערכת לקיצוב חשמלי של הסרעפת בחולי ALS
אחוז השתתפות: פטור
גורם מאשר במכבי: מרכז לאישורי טכנולוגיות שאינן תרופות
סטטוס קודם : נכלל עד כה בסל הבריאות להתוויה נוספת.

ספיריבה - Spiriva (חומרים פעילים: Tiotropium)
התוויה: טיפול ב-COPD - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - מתן משולב של Indacaterol ו-Tiotropium לחולים עם FEV1 נמוך מ-60%
אחוז השתתפות: 15%
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם : נכלל עד כה בסל הבריאות כטיפול יחיד באחת מהתרופות כאשר FEV1 נמוך מ-70% ובמתן משולב בחולים עם FEV1 שווה או נמוך מ-50%.

 

תזונה

איזי דרינק - Easy Drink
התוויה: מזון ייעודי לחולי דיסאוטונומיה משפחתית
אחוז השתתפות: 20%
גורם מאשר: דיאטנית מחוזית


איזי דרינק - Easy Drink
התוויה: מזון ייעודי לחולי לייפת כיסתית (CF)
אחוז השתתפות: 20%
גורם מאשר: דיאטנית מחוזית

איזי פייבר - Easy Fiber
התוויה: מזון ייעודי לחולי דיסאוטונומיה משפחתית
אחוז השתתפות: 20%
גורם מאשר: דיאטנית מחוזית
איזי פייבר - Easy Fiber
התוויה: מזון ייעודי לחולי לייפת כיסתית (CF)
אחוז השתתפות: 20%
גורם מאשר: דיאטנית מחוזית
איזי שייק - Easy Shake
התוויה: מזון ייעודי לחולי דיסאוטונומיה משפחתית
אחוז השתתפות: 20%
גורם מאשר: דיאטנית מחוזית
איזי שייק - Easy Shake
התוויה: מזון ייעודי לחולי לייפת כיסתית (CF)
אחוז השתתפות: 20%
גורם מאשר: דיאטנית מחוזית

אימפקט - Impact
התוויה: מזון ייעודי עתיר חלבון - בחולים אונקולוגיים המועמדים לניתוח (מע' עיכול וראש-צוואר)
אחוז השתתפות: 20%
גורם מאשר: דיאטנית מחוזית

אינפטריני - Infatrini
התוויה: מזון לתינוקות עם דרישות תזונתיות מוגברות - לאחר אשפוז על רקע בעיות הזנה ותחילת שימוש בתכשיר במסגרת אשפוזית, לאחר כשלון ריכוז פורמולה רגילה
אחוז השתתפות: 25%
גורם מאשר: דיאטנית ארצית
סטטוס קודם: נכלל עד כה בסל מכבי

נוטרילון Nutrilon AR - AR
התוויה: מזון לתינוקות לטיפול בריפלוקס - חולי ציסטיק פיברוזיס
אחוז השתתפות: 20%
גורם מאשר: דיאטנית מחוזית

נוטרילון Nutrilon AR - AR
התוויה: מזון לתינוקות לטיפול בריפלוקס - חולי דיסאוטונומיה משפחתית
אחוז השתתפות: 20%
גורם מאשר: דיאטנית מחוזית

נוטרילון פפטי ג'וניור - Nutrilon pepti junior
התוויה: מזון כולי לתינוקות הסובלים מאלרגיות ואי סבילות למזון - חולי ציסטיק פיברוזיס
אחוז השתתפות: 20%
גורם מאשר: דיאטנית מחוזית

נוטרילון פפטי ג'וניור - Nutrilon pepti junior
התוויה: מזון כולי לתינוקות הסובלים מאלרגיות ואי סבילות למזון - חולי דיסאוטונומיה משפחתית
אחוז השתתפות: 20%
גורם מאשר: דיאטנית מחוזית

נוטרמיגן AA ליפיל - Nutramigen AA lipil
התוויה: מזון ייעודי לילדים ותינוקות הסובלים מבעיות ספיגה ואלרגיות למזון
אחוז השתתפות: 20%
גורם מאשר: דיאטנית מחוזית

פדיאשור - Pediasure
התוויה: מזון ייעודי - הרחבת מסגרת ההכללה בסל לחולי AT (אטאקסיה טלנגיקטאזיה)
אחוז השתתפות: 20%
גורם מאשר: דיאטנית מחוזית

 פולמוקאר - Pulmocare
התוויה: מזון ייעודי - הרחבת מסגרת ההכללה בסל לחולי AT (אטאקסיה טלנגיקטאזיה)
אחוז השתתפות: 20%
גורם מאשר: דיאטנית מחוזית