13 אוגוסט 2022 ט"ז אב תשפ"ב

אודות ביטוח הבריאות הממלכתי

חוק ביטוח בריאות ממלכתי נכנס לתוקפו בשנת 1995 וקובע את אחריות המדינה
לביטוח בריאותם שלכל תושבי המדינה.

הרחבת סל הבריאות לשנת 2016

ההשתתפות העצמית נקבעת בהתאם לתוכנית הגביה המאושרת למכבי והוראות הפיקוח על קופות החולים של משרד הבריאות.
שימו לב כי ייתכן שלא כל התכשירים משווקים במדינת ישראל.

האמור בטבלה וברשימה זו הינו רישום תמציתי בלבד ואין לראות בו את נוסח הסל המדויק, והוא כפוף לנהלי משרד הבריאות ולמדיניות מכבי שירותי בריאות לרבות לעניין עדיפות תרופות וגנריקה. ט.ל.ח
אונקולוגיה

אודומזו - Odomzo (חומרים פעילים: Sonidegib)
התוויה: טיפול בסרטן עור מסוג BCC בשלב מתקדם מקומי או גרורתי.
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
הערות: זכאות לטיפול בתרופה אחת מהתרופות Sonidegib/Vismodegib.


אופדיבו - Opdivo (חומרים פעילים: Nivolumab)
התוויה: טיפול בסרטן מתקדם של הכליה מסוג clear cell בחולים עם מחלה חוזרת (בהתאם למסגרת ההכללה בסל של Axitinib).
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות


אופדיבו - Opdivo (חומרים פעילים: Nivolumab)
התוויה: טיפול בסרטן ריאה מסוג squamous NSCLC כקו טיפול מתקדם.
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות


אוקסליפלטין - Oxaliplatin (חומרים פעילים: Oxaliplatin)
התוויה: טיפול בסרטן גרורתי של הלבלב.
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: סל מכבי


אירינוטקן - Irinotecan (חומרים פעילים: Irinotecan)
התוויה: טיפול בסרטן גרורתי של הלבלב.
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: סל מכבי


אלצנזה - Alecensa (חומרים פעילים: Alectinib)
התוויה: טיפול בסרטן ריאה מסוג ALK positive NSCLC לחולים שכשלו בטיפול קודם במעכב ALK.
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
הערות: זכאות לטיפול בתרופה אחת מהתרופות Alectinib/Ceritinib.


אקינזאו - Akynzeo (חומרים פעילים: Palonosetron + Netupitant)
התוויה: מניעת הקאות ובחילות על רקע טיפול כימותרפי עם פוטנציאל אמטוגני גבוה (HEC)
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות


אקסטנדי - Xtandi (חומרים פעילים: Enzalutamide)
התוויה: טיפול בסרטן גרורתי של הערמונית הן לחולים chemo naive והן לחולים post chemo.
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות


בדיקת דימות באמצעות מכשיר PET - הרחבת מסגרת ההכללה בסל
התוויה: סרטן ערמונית -
1. אבחון ראשוני (staging) - בחולים המוגדרים בסיכון גבוה (High Risk).
2. בחולים עם חשד להישנות (restaging) לאחר עליית PSA.
גורם מאשר במכבי: מרכז יעוץ לדימות
הערות: הבקשה מועברת ישירות מקליקס הרופא.


בדיקת דימות באמצעות מכשיר PET - הרחבת מסגרת ההכללה בסל
התוויה: סרטן לבלב -
1. אבחון ראשוני (staging) - בחולים עם אדנוקרצינומה של הלבלב המועמדים לניתוח.
2. בחולים עם חשד להישנות (restaging).

גורם מאשר במכבי: מרכז יעוץ לדימות
הערות: הבקשה מועברת ישירות מקליקס הרופא.


הלאבן - Halaven (חומרים פעילים: Eribulin)
התוויה: טיפול בסרטן שד מתקדם או גרורתי מסוג Triple negative breast cancer (TNBC) לאחר כשל בטיפול כימותרפי קודם.
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות


טאגריסו - Tagrisso (חומרים פעילים: Osimertinib)
התוויה: טיפול בסרטן ריאה מסוג NSCLC עם מוטציה מסוג T790M שקיבלו טיפול קודם במעכבי טירוזין קינאז (TKIs).
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות


לינפארזה - Lynparza (חומרים פעילים: Olaparib)
התוויה: טיפול אחזקה בסרטן שחלה מסוג platinum sensitive relapsed (PSR) breast cancer susceptibility gene (BRCA) mutated ovarian cancer -
בחולות עם מוטציה מסוג germline.

גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות


לנווימה - Lenvima (חומרים פעילים: Lenvatinib)
התוויה: טיפול בסרטן מתקדם מקומי או גרורתי של התירואיד מסוג DTC העמיד לטיפול ביוד רדיואקטיבי.
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות


פסלודקס - Faslodex (חומרים פעילים: Fulvestrant)
התוויה: טיפול אנדוקריני בסרטן שד מתקדם כקו ראשון בחולות שמחלתן התקדמה בטיפול משלים במעכבי ארומטאז, או בתוך שנה מסיום הטיפול המשלים - הרחבת מסגרת ההכללה בסל.
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: סל מכבי

 

 

 

אלרגיה ואימונולוגיה קלינית

קינרט - Kineret (חומרים פעילים: Anakinra)
התוויה: טיפול ב - (Cryopyrin Associated periodic syndromes (CAPS בילדים בגילאי שמונה חודשים עד שנתיים
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות

אנדוקרינולוגיה

סומטולין ש.מ. - Somatuline PR (חומרים פעילים: Lanreotide)
התוויה: טיפול באדנומות תירוטרופיות ראשוניות כהכנה או כטיפול משלים לניתוח ו/או הקרנות או כאשר טיפולים אלו אינם מתאימים
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: סל מכבי


סיגניפור לאר - Signifor LAR (חומרים פעילים: Pasireotide Embonate)
התוויה: טיפול באקרומגליה לאחר מיצוי טיפולים קודמים
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות

אף אוזן גרון

מכשירי שמיעה - שינוי גובה התקצוב של מכשירי שמיעה לבני 18 עד 30
התוויה: שינוי גובה התקצוב של מכשיר שמיעה לבני 18-30 שנים מ-1,009 ₪ (אחת לשנה) לעד 3,441 ₪ למכשיר (אחת לשלוש שנים). [תקופת הזכאות יכולה להשתנות מעת לעת, בהתאם למקובל ביחס למכשירי שמיעה לבני 65 ומעלה].
גורם מאשר במכבי: מכונים שבהסכם בלבד
הערות: מימוש הזכאות יתאפשר אך ורק אצל ספקים שבהסכם. למידע על מחיר המכשיר וההשתתפות העצמית, יש לפנות למכונים (ההשתתפות העצמית של החבר תיקבע על פי דגם המכשיר שיבחר אצל הספק).

בריאות הנפש

אטנט - Attent (חומרים פעילים: Dextroamphetamine saccharate + Amphetamineaspartate + monohydrate dextroamphetamine)
התוויה: טיפול ב-(Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD בילדים - קו טיפול מתקדם לאחר מיצוי טיפול ב-Methylphenidate.
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: ניתן בשירותי בריאות נוספים בהתוויה רחבה


אריפלי - Ariply (חומרים פעילים: Aripiprazole)
התוויה: טיפול אוגמנטציה בדיכאון מסוג Major depressive disorder- MDD בהשתתפות עצמית של עד 50% מהמחיר המירבי לצרכן.
גורם מאשר במכבי: מרשם מומחה בפסיכיאטריה
סטטוס קודם: סל מכבי


פרייד - Pride (חומרים פעילים: Amisulpride)
התוויה: טיפול בסכיזופרניה - מתן גם כקו טיפול ראשון - הרחבת מסגרת ההכללה בסל.
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות.
הערות: נכלל בקלאס אפקט בקבוצת התרופות האנטיפסיכוטיות האטיפיות לטיפול בסכיזופרניה והפרעות פסיכוטיות אחרות - בכפוף למסגרת ההכללה בסל (כלומר הקופה רשאית לבחור אלו מהתרופות ינתנו, לפי שיקול דעתה):

 • Aripirazole
 • Iloperidone
 • Olanzapine
 • Quetiapine
 • Risperidone
 • (Amisulpiride (Pride
בריאות השן

טיפולים אורתודונטיים (יישור שיניים) מכינים ונלווים לניתוחים אורתוגנתיים
התוויה: במטופלים הזכאים במסגרת הסל לניתוחים אורתוגנתיים המתחייבים מהפרעה תיפקודית קשה
גורם מאשר במכבי: יועץ תחום בריאות השן

גנטיקה

בדיקות סקר לגילוי נשאים של מחלות גנטיות שבהן שיעור הנשאות הוא 1:60 באוכלוסייה בסיכון - הרחבת מסגרת ההכללה בסל
התוויה:

 • תסמונת PCCA2 - Progressive Cerebello Cerebral Atrophy type 2 בקרב יהודים ממוצא מרוקו.
 • מוטציות נפוצות בקרב בני מיעוטים (ערבים ודרוזים) על פי רשימה שתפורסם בחוזר מעודכן לשנת 2016

הערות: מבוצע במכבי אך באחריות משרד הבריאות (נכלל בתוספת שלישית)

גסטרואנטרולוגיה וכבד

בדיקות לא פולשניות לבדיקת פיברוזיס כבדית
התוויה: בחולים חדשים המאובחנים עם HCV עם גנוטיפים 2, 3 ו-4 ומעקב בחולים מכל הגנוטיפים עם דרגות פיברוזיס F0-F2, עד להחלטה לתחילת טיפול.
גורם מאשר במכבי: ראש תחום מעבדות במכבי או ראש תחום גסטרו
הערות: בדיקת פיברוטסט או בדיקת פיברוסקאן


דיפיקליר - Dificlir (חומרים פעילים: Fidaxomicin)
התוויה: טיפול בזיהום מסוג Clostridium difficile associated diarrhea בחולים הסובלים מהישנות המחלה
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות


דקלינזה - Daklinza (חומרים פעילים: Daclatasvir)
התוויה: טיפול בהפטיטיס C כרונית בחולים עם גנוטיפ 2/3/4 עם דרגות פיברוזיס F3-F4
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: ניתן בשירותי בריאות נוספים בקריטריונים מסויימים


הרווני - Harvoni (חומרים פעילים: Sofosbuvir + Ledipasvir)
התוויה: טיפול בהפטיטיס C כרונית בחולים עם גנוטיפ 1 עם דרגות פיברוזיס F3-F4
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: ניתן בשירותי בריאות נוספים בקריטריונים מסויימים


ויקיראקס - Viekirax (חומרים פעילים: Paritaprevir + Ritonavir + Ombitasvir)
התוויה: טיפול בהפטיטיס C כרונית בחולים עם גנוטיפ 4 עם דרגות פיברוזיס F3-F4
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: ניתן בשירותי בריאות נוספים בקריטריונים מסויימים


זפטייר - Zepatier (חומרים פעילים: Grazoprevir + Elbasvir)
התוויה: טיפול בהפטיטיס C כרונית בחולים עם גנוטיפ 1 עם דרגות פיברוזיס F3-F4
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות


סובלדי - Sovaldi (חומרים פעילים: Sofosbuvir)
התוויה: טיפול בהפטיטיס C כרונית בחולים עם גנוטיפ 2/3/4 עם דרגות פיברוזיס F3-F4
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: ניתן בשירותי בריאות נוספים בקריטריונים מסויימים

דרמטולוגיה

אמלוז - Ameluz (חומרים פעילים: Aminlevulonic acid)
התוויה: טיפול ב-Actinic keratosis במושתלי איברים
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
הערות: בשילוב עם PDT


קוסנטיקס - Cosentyx (חומרים פעילים: Secukinumab)
התוויה: טיפול בפסוריאזיס (בהתאם למסגרת ההכללה בסל של תכשירים ביולוגיים להתוויה זו)
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: ניתן בשירותי בריאות נוספים בקריטריונים מסויימים
הערות: נכלל בקלאס אפקט בקבוצת התכשירים האימונוסופרסיביים הסלקטיביים לטיפול בפסוריאזיס - בכפוף למסגרת ההכללה בסל (כלומר הקופה רשאית לבחור אלו מהתרופות ינתנו, לפי שיקול דעתה):

 1. Adalimumab
 2. Alefacept
 3. Etanercept
 4. Infliximab
 5. Efalizumab
 6. Ustekinumab
 7. Secukinumab

 


 

Valchlor/Ledaga (חומרים פעילים: Mechlorethamine)
התוויה: טיפול מקומי ב-Mycosis Fungoides type cutaneous T cell lymphoma שלבים IA ו-IB, בחולים שקיבלו טיפול קודם.
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות

‏‏המטולוגיה

אימברוביקה - Imbruvica (חומרים פעילים: Ibrutinib)
התוויה: טיפול בלוקמיה מסוג CLL עבור חולים שמחלתם חזרה (relapsed) או הייתה עמידה (refractory) לטיפול קודם - הרחבת מסגרת ההכללה בסל.
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות


איקלוסיג - Iclusig (חומרים פעילים: Ponatinib)
התוויה:

 • טיפול בלוקמיה מסוג CML עבור חולים עם עמידות או חוסר סבילות למעכבי טירוזין קינאז אחרים - הרחבת מסגרת ההכללה בסל.
 • טיפול בלוקמיה מסוג Ph+ ALL עבור חולים עם עמידות או חוסר סבילות למעכבי טירוזין קינאז אחרים - הרחבת מסגרת ההכללה בסל.

גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות


בלינסייטו - Blincyto (חומרים פעילים: Blinatumomab)
התוויה: טיפול בלוקמיה מסוג B cell Ph- ALL חוזרת או רפרקטורית בבגירים המועמדים להשתלת מח עצם.
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות


רבולייד - Revolade (חומרים פעילים: Eltrombopag)
התוויה: טיפול בציטופניות ב-severe aplasticanemia בחולים שלא הגיבו לטיפול אימונוסופרסיבי.
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: ניתן בשירותי בריאות נוספים בקריטריונים מסויימים


ריבומוסטין - Ribomustin (חומרים פעילים: Bendamustine)
התוויה: טיפול בלימפומה מסוג NHL פוליקולרית קו ראשון - הרחבת מסגרת ההכללה בסל.
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: סל מכבי בקריטריונים מסויימים


שימור דם טבורי ייעודי למשפחות בסיכון
התוויה: למשפחות בסיכון בהן יש קרוב משפחה מדרגה ראשונה עם אבחנה ידועה של מחלה המטואונקולוגית או bone marrow failure הניתנת לטיפול ע"י השתלת מח עצם, שקיימת סבירות גבוהה שיזדקק להשתלת מח עצם בשנים הקרובות.
גורם מאשר במכבי: יועצת על להמטואונקולוגיה
הערות: שימור המנה יבוצע בבנקי הדם הטבורי הציבוריים עמם נקשר הסכם לענין זה והכלולים לנושא בהסדי הבחירה של מכבי. הזכאות הייעודית לשימור תהיה למשך של עד 4 שנים.


Continuous Enhanced Circulation Therapy למניעת (Venous Thromboembolism (VTE
התוויה: המשך טיפול בקהילה לחולים העוברים ניתוחי החלפת ירך או ברך בהם יש הורית נגד לטיפול בנוגדי קרישה.
גורם מאשר במכבי: מיתא"ר
הערות: המכשיר יינתן לתקופה מוגבלת כפי שיקבע על ידי הרופא.

חיסונים ומחלות זיהומיות

זוסטאווקס - Zostavax (חומרים פעילים: Herpes zoster vaccine)
התוויה: חיסון כנגד הרפס זוסטר מגיל 50 שנים ומעלה. בהשתתפות עצמית של עד 50% מהמחיר המירבי לצרכן.
סטטוס קודם: ניתן בשירותי בריאות נוספים בהתוויה רחבה


מיקמין - Mycamine (חומרים פעילים: Micafungin)
התוויה: טיפול ומניעה של זיהומים פטרייתיים סיסטמיים
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
הערות: נכלל בקלאס אפקט בקבוצת התכשירים אנטי פטרייתיים לטיפול בזיהומי קנדידה חודרניים - בכפוף למסגרת ההכללה בסל (כלומר הקופה רשאית לבחור אלו מהתרופות ינתנו, לפי שיקול דעתה):

 • Anidulafungin
 • Caspofungin
 • Micafungin

 


מנסווקס - Mencevax (חומרים פעילים: Meningococcal polysaccharide groups A, C, W-135 and Y vaccine)
התוויה: חיסון כנגד מחלה מנינגוקוקית הנגרמת על ידי Neisseria meningitidis group A, C, W-135, Y בקבוצות סיכון:

 1. חולים עם אספלניה או היפוספלניה אנטומית או תפקודית, נרכשת או מולדת.
 2. חולים עם חסרים במערכת המשלים.

גורם מאשר במכבי: רוקח מכבי פארם
סטטוס קודם: ניתן בשירותי בריאות נוספים בהתוויה רחבה


נימנריקס - Nimenrix (חומרים פעילים: Meningococcal polysaccharide groups A, C, W-135 and Y conjugatevaccine)
התוויה: חיסון כנגד מחלה מנינגוקוקית הנגרמת על ידי Neisseria meningitidis group A, C, W-135, Y בקבוצות סיכון:

 1. חולים עם אספלניה או היפוספלניה אנטומית או תפקודית, נרכשת או מולדת.
 2. חולים עם חסרים במערכת המשלים.

גורם מאשר במכבי: רוקח מכבי פארם

לב וכלי דם

אליקוויס - Eliquis (חומרים פעילים: Apixaban)
התוויה: מניעת אירועים אתרותרומבוטיים לחולים שעברו צנתור ללא התערבות - הרחבת מסגרת ההכללה בסל
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: ניתן בשירותי בריאות נוספים בהתוויה רחבה


ברילינטה - Brilinta (חומרים פעילים: Ticagrelor)
התוויה: מניעת אירועים אתרותרומבוטיים לחולים שעברו צנתור ללא התערבות - הרחבת מסגרת ההכללה בסל
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות


פרדקסה - Pradaxa (חומרים פעילים: Dabigatran)
ההתוויה: מניעת שבץ ותסחיף סיסטמי בחולים עם פרפור עליות עבור חולים עם CHADS2 score בערך 2 ומעלה - הרחבת מסגרת ההכללה בסל
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: ניתן בשירותי בריאות נוספים בהתוויה רחבה


קסרלטו - Xarelto (חומרים פעילים: Rivaroxaban)
התוויה: מניעת אירועים אתרותרומבוטיים לחולים שעברו צנתור ללא התערבות - הרחבת מסגרת ההכללה בסל
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: ניתן בשירותי בריאות נוספים בהתוויה רחבה


רפאטה - Repatha (חומרים פעילים: Evolocumab)
התוויה: טיפול בהיפרכולסטרולמיה בחולי Homozygous Familial hypercholesterolemia
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: ניתן בשירותי בריאות נוספים בהתוויה רחבה

מחלות מטבוליות

קובן - Kuvan (חומרים פעילים: Saproterin)
התוויה: טיפול בהיפרפנילאלנינמיה בחולי Phenyl ketonuria - PKU או Tetrahydrobiopterin deficiency - BH4D הרחבת מסגרת ההכללה בסל לבני 0-4 שנים.
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות


Kolbam (חומרים פעילים: Cholic acid)


התוויה: טיפול בהפרעות מולדות בסינתזה של חומצת מרה:3β-hydroxy-5-C27-steroid oxidoreductase (HSD3β7) deficiency
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
מיילדות וגניקולוגיה

אלה - Ella (חומרים פעילים: Ulipristal acetate)
התוויה: מניעת הריון בנפגעות תקיפה מינית לאחר מגע מיני לא מוגן באמצעות המרכזים לטיפול בנפגעי תקיפה מינית
סטטוס קודם: ניתן בשירותי בריאות נוספים בהתוויה רחבה
הערות: באמצעות המרכזים לטפול לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית

נוירולוגיה

טרגין - Targin (חומרים פעילים: Oxycodone + Naloxone)
התוויה: טיפול בכאב למטופלים הסובלים מכאב כרוני בינוני עד קשה שפיתחו עצירות כתוצאה משימוש באופיואידים - הרחבת מסגרת ההכללה בסל.
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות


טרגין - Targin (חומרים פעילים: Oxycodone + Naloxone)
התוויה: טיפול בכאב למטופלים לאחר ניתוח החלפת מפרק ירך, החלפת מפרק ברך, החלפת מפרק כתף, ניתוח בעמוד שדרה, הסובלים מכאב בינוני עד קשה (המצריך טיפול באופיואידים בתדירות גבוהה)
גורם מאשר במכבי: רוקח מכבי פארם


נוביג'יל - Nuvigil (חומרים פעילים: Armodafinil)
התוויה: 

 • שיפור ערנות בחולים בנרקולפסיה
 • טיפול בנטיה מוגברת לשינה בחולי טרשת נפוצה פעילה


גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
הערות: נכלל בקלאס אפקט בקבוצת הסימפטומימטיים לשיפור ערנות - בכפוף למסגרת ההכללה בסל (כלומר הקופה רשאית לבחור אלו מהתרופות ינתנו, לפי שיקול דעתה):

 1. Armodafinil
 2. Modafinil
נפרולוגיה

וולפורו - Velphoro (חומרים פעילים: Sucroferric oxyhydroxide (mixture of polynucleariron (III)-oxyhydroxide, sucrose (sugar) and starches))
התוויה:

 • היפרפוספטמיה בחולי אי ספיקת כליות כרונית המטופלים בהמודיאליזה אודיאליזהפריטוניאלית, כקו טיפול שני לאחר מיצוי טיפול בתכשירים מבוססי סידן.
 • היפרפוספטמיה בחולי אי ספיקת כליות כרונית שאינם מטופלים בדיאליזה, שלבים 3 או 4, כקו טיפול שני לאחר מיצוי טיפול בתכשירים מבוססי סידן.


גורם מאשר במכבי: מרשם מומחה נפרולוגיה
הערות: נכלל בקלאס אפקט בקבוצת קושרי זרחן שלא על בסיס סידן לטיפול בהיפרפוספטמיה בחולי אי ספיקה כלייתית - בכפוף למסגרת ההכללה בסל (כלומר הקופה רשאית לבחור אלו מהתרופות ינתנו, לפי שיקול דעתה):

 • Lanthanum carbonate
 • Sevelamer
 • Sucroferric oxyhydroxide
סוכרת

אקטוס - Actos (חומרים פעילים: Pioglitazone)
התוויה: טיפול בסוכרת (בהתאם למסגרת ההכללה בסל של Rosiglitazone)
סטטוס קודם: סל מכבי


טרגלודק - Tregludec (חומרים פעילים: Insulin degludec)
התוויה: טיפול בחולי סוכרת סוג 1 עם HbA1c מעל 7.5 (שלא מטופלים במשאבות אינסולין)
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: ניתן בשירותי בריאות נוספים בהתוויה רחבה


טרוליסיטי - Trulicity (חומרים פעילים: Dulaglutide)
התוויה: טיפול בסוכרת (בהתאם למסגרת ההכללה בסל של אנלוגים ל-GLP1)
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
הערות: נכלל בקלאס אפקט בקבוצת הטיפול בסוכרת ע"י מעכבי GLP-1 - בכפוף למסגרת ההכללה בסל (כלומר הקופה רשאית לבחור אלו מהתרופות ינתנו, לפי שיקול דעתה):

 • Dulaglutid
 • Exenatide 
 • Liraglutide
 • Lisixenatide
ראומטולוגיה

קסלג'אנז - Xeljanz (חומרים פעילים: Tofacitinib)
התוויה: טיפול ב-Rheumatoid arthritis בבגירים - הרחבת מסגרת ההכללה בסל גם לקו טיפול ראשון ביולוגי (בהתאם למסגרת של התכשירים הביולוגיים הכלולים בסל להתוויה זו)
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: סל מכבי
הערות: נכלל בקלאס אפקט בקבוצת תכשירים אימונוסופרסיביים סלקטיביים לטיפול ב-Rheumatoid arthritis - בכפוף למסגרת ההכללה בסל (כלומר הקופה רשאית לבחור אלו מהתרופות ינתנו, לפי שיקול דעתה):

 1. Abatacept
 2. Etanercept
 3. Infliximab
 4. Tocilizumab
 5. Tofacitinib

 


סטלרה - Stelara (חומרים פעילים: Ustekinumab)
התוויה: טיפול ב-psoriatic arhtritis (בהתאם למסגרת ההכללה בסל של תכשירים ביולוגיים הכלולים בסל להתוויה זו)
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
הערות: נכלל בקלאס אפקט בקבוצת תכשירים אימונוסופרסיביים סלקטיביים לטיפול ב-Psoriatic arthritis - בכפוף למסגרת ההכללה בסל (כלומר הקופה רשאית לבחור אלו מהתרופות ינתנו, לפי שיקול דעתה):

 1. Adalimumab
 2. Etanercept
 3. Infliximab
 4. Ustekinumab
רפואת ריאות

אופב - Ofev (חומרים פעילים: Nintedanib)
התוויה: טיפול ב-Idiopathic Pulmonary Fibrosis בדרגת חומרה קלה עד בינונית
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: ניתן בשירותי בריאות נוספים בקריטריונים מסויימים


אסברייט - Esbriet (חומרים פעילים: Pirfenidone)
התוויה: טיפול ב-Idiopathic Pulmonary Fibrosis בדרגת חומרה קלה עד בינונית
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
סטטוס קודם: ניתן בשירותי בריאות נוספים בקריטריונים מסויימים


דואקליר ג'נואייר - Duaklir genuair (חומרים פעילים: Formoterol + Aclidinium)
התוויה: טיפול במחלת ריאות חסימתית מסוג COPD בחולים עם FEV1 שווה או נמוך מ-60% במצב כרוני
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
הערות: נכלל בקלאס אפקט בקבוצת משאפי שילוב אנטיכולינרגיים עם אגוניסטים בטא אדרנרגיים לטיפול ב-COPD - בכפוף למסגרת ההכללה בסל (כלומר הקופה רשאית לבחור אלו מהתרופות ינתנו, לפי שיקול דעתה):

 • Aclidinium +Formoterol
 • Indacaterol + Glycopyrronium
 • Tiotropium +Olodaterol
 • Vilanterol + Umeclidinium

 


מכשירי אינהלציה לתרופות ייעודיות לחולי לייפת כיסתית (CF) ו-(Primary Ciliary Dyskinesia (PCD
התוויה: הזכאות אחת לשנתיים
גורם מאשר במכבי: מרכז ארצי לאישורי טכנולוגיות שאינן תרופתיות
סטטוס קודם: ניתן בשירותי בריאות נוספים לחולי CF


ספיולטו רספימט - Spiolto respimat (חומרים פעילים: Tiotropium + Olodaterol)
התוויה: טיפול במחלת ריאות חסימתית מסוג COPD בחולים עם FEV1 שווה או נמוך מ-60% במצב כרוני
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות
הערות: נכלל בקלאס אפקט בקבוצת משאפי שילוב אנטיכולינרגיים עם אגוניסטים בטא אדרנרגיים לטיפול ב-COPD - בכפוף למסגרת ההכללה בסל (כלומר הקופה רשאית לבחור אלו מהתרופות ינתנו, לפי שיקול דעתה):

 • Aclidinium +Formoterol
 • Indacaterol + Glycopyrronium
 • Tiotropium +Olodaterol
 • Vilanterol + Umeclidinium


פוסטר - Foster (חומרים פעילים: Formoterol + Beclomethasone)
התוויה: טיפול במחלת ריאות חסימתית מסוג COPD
סטטוס קודם: סל מכבי
הערות: נכלל בקלאס אפקט בקבוצת משאפי שילוב קורטיקוסטרואידים עם אגוניסטים בטא אדרנרגיים לטיפול ב-COPD - בכפוף למסגרת ההכללה בסל (כלומר הקופה רשאית לבחור אלו מהתרופות ינתנו, לפי שיקול דעתה):

 • Formoterol + Budesonide
 • Formoterol + Beclomethasone
 • Salmeterol + Fluticasone
 • Vilanterol + Fluticasone


קולירצין - Coliracin (חומרים פעילים: Colistin)
התוויה: טיפול מניעתי בזיהומים בחולי PCD עם קולוניזציה של Pseudomonas aeruginosa
סטטוס קודם: סל מכבי

 

שריר ושלד

קסיאפקס - Xiapex (חומרים פעילים: Collagenase clostridium histolyticum)
התוויה: טיפול ב-Dupuytren's contracture
גורם מאשר במכבי: מרכז אישורי תרופות

תזונה

Renastart
התוויה: מזון רפואי להזנת ילדים בגילאים 0-4 הסובלים מאי ספיקה כלייתית
גורם מאשר במכבי: דיאטנית מחוזית


איזי פייבר - Easy Fiber, ג'ביטי - Jevity, נוטרן ג'וניור - Nutren junior, נוטרן ג'וניור פייבר - Nutren junior with fiber, אוסמולייט - Osmolite, פדיאשור - Pediasure, פפטמן ג'וניור - Peptamen junior
התוויה: מזון רפואי להזנת ילדים בגילאים 4-19 שנים עם צנתר אנטרלי, החולים במחלות כרוניות, מחלות מטבוליות, ומחלות נוירולוגיות
גורם מאשר במכבי: דיאטנית מחוזית
סטטוס קודם: חלק מהתכשירים ניתנו בסל מכבי בהשתתפות 25%


איזי פייבר - Easy Fiber, אנשור פלוס - Ensure plus, גלוצרנה פלוס - Glucerna plus, ג'ביטי - Jevity, ג'ביטי פלוס - Jevity plus, נוטרן 2 - Nutren 2, אוסמולייט Osmolite HN - NH
התוויה: מזון רפואי ייעודי לחולי (Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS
גורם מאשר במכבי: דיאטנית מחוזית
סטטוס קודם: חלק מהתכשירים ניתנו בסל מכבי בהשתתפות 25%