19 ינואר 2021 ו' שבט תשפ"א

כללי בחירה בין נותני שירותים בקהילה

חופש הבחירה הוא אחד מאבני היסוד של מכבי מיום היווסדה והוא מתחייב אף מהוראות חוק ביטוח בריאות ממלכתי ותקנותיו
המונח 'נותן שירות' לעניין זה כולל תחתיו רופאים, מטפלים בתחומי הרפואה, מכונים, מעבדות, בתי מרקחת, שירותי דימות וכיוצא באלה. בעמוד זה מפורטים הכללים הנהוגים במכבי בנוגע לבחירת נותני השירות בתחומים השונים. במערכת איתור הזכויות מפורטות הזכויות המלאות למרבית השירותים הרפואיים במכבי.
לאיתור זכאות >>

בחירת נותני שירות

לחצו על הנושאים שברשימה לקבלת מידע נוסף על בחירת נותני שירות בתחומים שונים:
כיצד מאתרים נותן שירות?

ככלל, נותני השירותים לחברים מפורטים במדריך השירותים. המדריך כולל את כל נותני השירות הרפואי, לכל תחומיו, ואת סדרי הגישה אליהם, כגון כתובת, שעות פעילות ונגישות לנכים. חבר רשאי לבחור את נותן השירות המתאים לו ביותר מבין נותני השירותים הקשורים עם מכבי, אשר מפורטים במדריך, לפי הכללים והתנאים המפורטים בו.
לאיתור שירותים במדריך השירותים >> (ייפתח בדפדפן חדש)

פרטיהם של מספר נותני שירות חסרים במדריך השירותים ועד שיעודכן המדריך ניתן לאתר אותם לפי תחום השירות במנגנון איתור זכויות חברי מכבי. 
לאיתור זכאות >>

בערבי חג, בחול המועד ובחופשת הקיץ ייתכנו שינויים בשעות הקבלה של נותני השירותים. מומלץ לוודא מראש את מועדי הקבלה המעודכנים במשרדי הסניפים, ובמוקד "מכבי ללא הפסקה" בטלפון 1-700-50-53-53 או 3555*. המוקד ומשרדי הסניפים יספקו גם מידע נוסף ועדכונים הנוגעים לשירותים הרפואיים של מכבי.

בחירת רופא

כל חבר מכבי רשאי לפנות לכל רופא מכבי בישראל, בלי הגבלת מחוז או אזור.

מומלץ לשמור ככל האפשר על קשר רציף ומתמיד עם רופא משפחה אחד (או רופא ילדים, כשמדובר בילדים), המכיר את המטופל ואת ההיסטוריה הרפואית שלו, ומומלץ להימנע מהחלפתו, וכל זאת במטרה להבטיח מתן שירות מיטבי.

בשעת הצורך, אתם זכאים לבחור ברופא שתהיו בטיפולו עד סוף הרבעון הקלנדרי. אין לפנות ליותר מרופא אחד ברבעון קלנדרי באותו תחום רפואי. פנייה לרופא מחליף אפשרית בכפוף לתנאים שנקבעו במכבי ובאישור מיוחד של מנהל הסניף.

לחלק מהרופאים המומחים ניתן להגיע רק עם הפניית רופא.

השנה נחלקת לארבעה רבעונים קלנדריים:

רבעון ראשון 31.3-1.1
רבעון שני 30.6-1.4
רבעון שלישי 30.9-1.7
רבעון רביעי 31.12-1.10

בפנייה הראשונה לרופא, ובכלל, אתם מתבקשים להביא אתכם:

 • כרטיס מגנטי אישי
 • תעודת זיהוי
 • תצלומי רנטגן, ממצאי אק"ג או תוצאות בדיקות מעבדה שנעשו בתקופה האחרונה.

 

חשוב לדווח לרופא על תרופות שאתם נוטלים ועל מינונן.

ילדים רשאים לפנות באותו רבעון לרופא ילדים או לרופא משפחה, אך לא לשניהם.

מומלץ שילדים עד גיל שנתיים יטופלו בידי רופא ילדים.

קבלת שירות אצל רופאים שניוניים כרוכה בתשלום השתתפות עצמית רבעונית.

פנייה לרופא ממלא מקום/רופא אחר

ככלל, חשוב ומומלץ לשמור על קשר רציף עם אותו רופא מטפל, אשר מכיר את ההיסטוריה הרפואית שלכם, מחלות, טיפולים, רגישויות לתרופות ומלווה את המשך הטיפול לאורך זמן. יחד עם זאת הוגדרו מצבים בהם מתאפשרת פנייה לרופא ממלא מקום או לרופא אחר במהלך אותו רבעון קלנדרי:

1. רופא מטפל נעדר בשעות הקבלה שלו, ומדווח על כך ב"מדריך השירותים" באינטרנט:
במרבית המקרים שהרופא נעדר בשעות הקבלה שלו, יפעל רופא ממלא מקום באותה מרפאה, או במרפאה סמוכה. השירות לא יהיה כרוך בתשלום השתתפות עצמית רבעונית נוספת.

2. רופא מטפל נעדר בשעות הקבלה שלו, ולא מדווח על כך ב"מדריך השירותים" באינטרנט:
במקרים בהם רופא מטפל נעדר אך ההיעדרות לא מדווחת במדריך השירותים האינטרנטי (מכבי אינה יודעת על ההיעדרות), תתאפשר פנייה לרופא אחר מאותו מקצוע. במקרה זה הפנייה לרופא האחר תהייה כרוכה בתשלום השתתפות עצמית רבעונית. ההשתתפות העצמית תוחזר לאחר בדיקת הסניף כי הרופא המטפל אכן נעדר ללא דיווח.

3. מקרה רפואי דחוף שלא בשעות פעילות מרפאת הרופא המטפל:
ניתן לפנות אל רופא אחר מאותו מקצוע, וזאת במקרים שהטיפול הנדרש דחוף ואינו סובל דיחוי (על פי שיקול דעתו של הרופא שפונים אליו). במקרה זה הפנייה לרופא האחר תהייה כרוכה בתשלום השתתפות עצמית רבעונית נוספת.

4. במקרים בהם החבר נזקק לרופא, אך נמצא במרחק גיאוגרפי הגדול מ-30 קמ' אוויריים ממרפאת הרופא המטפל, יוכל החבר לפנות לרופא אחר מאותו מקצוע, ובמקרים אלו לא תיגבה השתתפות עצמית רבעונית נוספת.

5. במקרים בהם הרופא המטפל פעיל, אך בעקבות עומס מטופלים אין תורים פנויים בזמן הסביר הקרוב ואין באפשרותו של המטופל להמתין עם הפנייה לרופא עד לתור הפנוי הבא - באישור גורם בסניף/מוקד ארצי יוכל המטופל לגשת לרופא אחר מאותו מקצוע. במקרים אלו תיגבה השתתפות עצמית רבעונית נוספת.

6. במקרים בהם המטופל העתיק את מקום מגוריו, יוכל המטופל לפנות לרופא אחר מאותו מקצוע במקום מגוריו החדש. במקרים אלו לא תיגבה השתתפות עצמית רבעונית נוספת.

7. בכל יתר המקרים, נתון שיקול דעת למנהל הסניף להתיר פנייה לרופא אחר באותו רבעון, וזאת לאחר בחינת הסיבה בגינה מבוקש לפנות לרופא אחר והדחיפות הרפואית שבפנייה לרופא האחר.

שירותי מקצועות הבריאות: מעבדות, מכונים ומטפלים

במכבי שירותי בריאות פועלים מכונים מקצועיים, מעבדות ומרכזים רפואיים מסוגים שונים. בנוסף, למכבי הסדרים עם נותני שירות חיצוניים בתחומים אלה. במסגרת שירותים אלו, נכללים גם שירותים מיוחדים כגון כירורגיה, שירות IVF, דיאליזה ודימות.

 • פנייה לקבלת שירות מנותן שירות חיצוני הקשור עם מכבי תיעשה באמצעות הסניף.
 • בכל פנייה לשירותים מסוג זה יש להצטייד בכרטיס מגנטי ובהפניה של רופא.
 • השירות כרוך בתשלום השתתפות עצמית לביקור במכונים ומרפאות.

 

לאיתור זכאות >>
לאיתור שירותים במדריך השירותים >> (ייפתח בדפדפן נפרד)

יועצים ומכונים מייעצים

כדי להעניק את הטיפול הטוב ביותר לחבריה, מכבי מאפשרת לרופאיה להיעזר בשירותי ייעוץ רפואי הכוללים יועצים בכירים הקשורים עם מכבי, מכונים ומרפאות מייעצות, ולהפנות אליהם את מטופליהם לפי שיקול דעתם הרפואי. שירות זה ניתן לכל חברי מכבי במסגרת סל הבריאות הבסיסי.

ההפניה תיעשה לצורך קבלת חוות דעת נוספת או לייעוץ בתחומי התמחות ייחודיים. בתום הייעוץ מומלץ לבקש מהיועץ לכתוב מכתב סיכום לרופא המפנה.
לפירוט הזכאות לחוות דעת נוספת (התייעצות עם מומחים) >>

פנייה ליועצים תיעשה רק עם מכתב הפנייה מרופא המוסמך לתת הפנייה כזו, בתיאום טלפוני ובתשלום היטל רבעוני. במדריך השירותים, ליד שמו של כל יועץ, מצוין תחום המומחיות של רופאים המוסמכים להפנות אליו.

חברי מכבי החברים ב"מכבי זהב" זכאים להשתתפות בהוצאותיהם בגין התייעצות עם רופאים מומחים בכירים שאינם קשורים עם מכבי, ובגין התייעצות עם מומחים בחו"ל, וכל זאת בכפוף לכללים המפורטים במסמך זכויות חברי "מכבי כסף" ו"מכבי זהב".

בתי מרקחת

סניפי מכבי פארם, רשת בתי המרקחת של מכבי, פועלים בעשרות יישובים ברחבי הארץ. בנוסף, למכבי התקשרות עם מאות בתי מרקחת פרטיים אשר מכבדים מרשמים של רופאי מכבי.
לאיתור בתי מרקחת >> (ייפתח בדפדפן נפרד)

בכל פנייה לשרות זה יש להצטייד בכרטיס מגנטי.
למחירון התרופות של מכבי >> 

בתי חולים ומרפאות חוץ

בבתי החולים ובמרפאות החוץ ברחבי הארץ ניתנים שירותים רפואיים מגוונים לחברי מכבי.

למידע המלא אודות פנייה לבתי חולים ומרפאות חוץ >>

תשלומים וגבייה

ביקור ראשון בכל רבעון אצל רופא (למעט רופאי משפחה, ילדים, נשים ופנימי), מכון או מרפאת חוץ, של כל בן משפחה, חייב בתשלום השתתפות עצמית רבעונית לפי רבעון צף, בשיעור שמשתנה מעת לעת.

זכויות חברים בנושא תשלומים וגבייה

ריכוז הסברים על תשלומים ועלויות הנוגעים לשירותים בסיסיים במכבי.

מתי נדרשת הפניית רופא?

כל חבר מכבי רשאי לפנות לכל רופא מכבי בישראל, בלי הגבלת מחוז או אזור. כדי לפנות לרופאים בהתמחויות מסוימות נדרשת הפניית רופא.

לאילו רופאים ניתן לפנות בלי הפנייה?

לקבלת שירות מרופא בתחומים הבאים לא נדרשת הפנייה. אפשר לבחור בכל רופא ממדריך השירותים (יפתח בדפדפן נפרד), ולבקר אצלו לאחר שנקבע תור מראש:

 • רפואת משפחה
 • רפואת ילדים
 • רפואת נשים
 • אורתופדיה
 • כירורגיה
 • אא"ג (אף, אוזן, גרון)
 • עור
 • אורולוגיה
 • עיניים

 

עם זאת, מומלץ להתייעץ עם רופא המשפחה או רופא הילדים בטרם תפנו לרופא המקצועי. הרופא המטפל יוכל לכוון אתכם לרופא המקצועי המתאים, ואף להפנותכם אליו בליווי מכתב.

מתי נדרשת הפנייה?

בתחומים שאינם מופיעים ברשימה לעיל, פנייה לרופאים מקצועיים לשם טיפול או ייעוץ תיעשה עם מכתב הפנייה מהרופא המטפל. במדריך השירותים, ליד שמו של כל רופא, מצוין תחום המומחיות של רופאים המוסמכים להפנות אליו.

במחלה או מצב רפואי המצדיקים מתן הטיפול במסגרת מוסד רפואי שבו מצויים רמה מיוחדת של ידע וניסיון מקצועי, תינתן לחברים האפשרות לקבל את השירות הרפואי לו הוא נזקק בקשר לאותה מחלה או מצב רפואי. פנייה לקבלת שירות על פי האמור בסעיף זה, מותנית בקבלת אישור ממכבי.