19 ינואר 2021 ו' שבט תשפ"א

בדיקות הדורשות אישור מקדים

ביצוע בדיקות מצריך בחלק מהמקרים אישור רפואי או מנהלתי. להלן רשימת הבדיקות המצריכות אישור מקדים.
ניתן לאתר את מלוא פרטי הזכאות אודות בדיקה מסוימת בעזרת מנגנון זכויות חברי מכבי >>

בדיקות המצריכות אישור

בדיקות מעבדה

שם הבדיקה
סוג הבדיקה
סוג האישור הנדרש
AUTOIMMUNE POLYGLANDULAR DISEASE, TYPE 1
רפואי
CDG
רפואי
CRYOTYPE
רפואי
Factor XII
דם
רפואי
Factor XIII
דם
רפואי
Fatty Acid long chain
דם
רפואי
FIBRO TEST דם
דם
רפואי
Syndrome sequencing
רפואי
TB-Ab (Thyroid Block.Ab)
רפואי
אבחון ביוכימי ALPHA MANNOSIDOSIS
 
רפואי
אבחון ביוכימי ASPARTYLGLUCOSAMINURIA
 
רפואי
אבחון ביוכימי BETA MAMMOSIOOSIS
 
רפואי
אבחון ביוכימי CEROID LIPOFUSCINOSIS
 
רפואי
אבחון ביוכימי CHOLESTERYL ESTER STORAGE DISEASE
 
רפואי
אבחון ביוכימי COCKAYNE SYNDROME
 
רפואי
אבחון ביוכימי CYSTINOSIS, NEPHROPATHIC
 
רפואי
אבחון ביוכימי FABRY DISEASE
 
רפואי
אבחון ביוכימי FREE SIALIC ACID STORGE DISEASE
 
רפואי
אבחון ביוכימי FUCOSIDOSIS
 
רפואי
אבחון ביוכימי GALACTOSIALIDOSIS
 
רפואי
אבחון ביוכימי GAUCHER DISEASE
 
רפואי
אבחון ביוכימי GLYCOGEN STORAGE DISEASE2, POMPE
 
רפואי
אבחון ביוכימי GM1 GANGLIOSIDOSIS
 
רפואי
אבחון ביוכימי ICHTYOSIS, X-LINKED
 
רפואי
אבחון ביוכימי KRABBE DISEASE
 
רפואי
אבחון ביוכימי MAROTEAUX LAMY SYNDEOME
 
רפואי
אבחון ביוכימי MLD METACHROMATIC LEUKODYSTROPHY
 
רפואי
אבחון ביוכימי MUCOLIPIDOSIS 2
 
רפואי
אבחון ביוכימי MUCOLIPIDOSIS 3
 
רפואי
אבחון ביוכימי MUCOPOLYSACCHARIDOSIS 1
 
רפואי
אבחון ביוכימי MUCOPOLYSACCHARIDOSIS 2
 
רפואי
אבחון ביוכימי MUCOPOLYSACCHARIDOSIS IV
 
רפואי
אבחון ביוכימי MUCOPOLYSACCHARIDOSIS VII
 
רפואי
אבחון ביוכימי MULTIPLE SULFATASE DEFICIENCY
 
רפואי
אבחון ביוכימי NIEMANN-PICK DESEASE
 
רפואי
אבחון ביוכימי NIEMANN-PICK DESEASE TYPE C
 
רפואי
אבחון ביוכימי PYCNODYSOSTOSIS
 
רפואי
אבחון ביוכימי SALLA DISEASE
 
רפואי
אבחון ביוכימי SANFILIPPO SYNDROME
 
רפואי
אבחון ביוכימי SCHINDLER DISEASE
 
רפואי
אבחון ביוכימי SIALIDOSIS
 
רפואי
אבחון ביוכימי TAY-SACHS DISEASE
 
רפואי
אבחון ביוכימי WOLMAN DISEASE
 
רפואי
אבחון ביוכימי XERODERMA PIGMENTOSUM
 
רפואי
אבחון מולקולרי ACHONDROPLASIA/THANATOPHORIC DWARFISM
 
רפואי
אבחון מולקולרי ADENOMATOUS POLYPOSIS COLI
 
רפואי
אבחון מולקולרי ALPHA, MANNOSIDOSIS
 
רפואי
אבחון מולקולרי ANGELMAN SYNDROME/PRADER WILLI
 
רפואי
אבחון מולקולרי BECKWITH-WIEDEMANN SYNDROME
 
רפואי
אבחון מולקולרי BETA MANNOSIDOSIS
 
רפואי
אבחון מולקולרי CREUTZFELDT-JAKB DISEASE, FAMILIAL
 
רפואי
אבחון מולקולרי CYSTIC FIBROSIS
 
רפואי
אבחון מולקולרי DUCHENNE, BECKER MUSCULAR DYSTROPHY
 
רפואי
אבחון מולקולרי DYSTONIA, TORSION
 
רפואי
אבחון מולקולרי FACIOSCAPULOHUMERAL MUSC, DYST-1 A
 
רפואי
אבחון מולקולרי FAMILIAL DYSAUTONOMIA
 
רפואי
אבחון מולקולרי FMF
 
רפואי
אבחון מולקולרי FUCOSIDOSIS
 
רפואי
אבחון מולקולרי GALACTOSIALIDOSIS
 
רפואי
אבחון מולקולרי GLYCOGEN STORAGE DISEASE2, POMPE
 
רפואי
אבחון מולקולרי GM 1 GANGLIOSIDOSIS
 
רפואי
אבחון מולקולרי HNPP
 
רפואי
אבחון מולקולרי HUNTINGTON DISEASE
 
רפואי
אבחון מולקולרי KEARN SAYRE SYNDROME, KSS
 
רפואי
אבחון מולקולרי LEBER OPTIC ATROPHY, LHON
 
רפואי
אבחון מולקולרי LIPOAMIDE DEHYDROGENASE DEFICIENCY
 
רפואי
אבחון מולקולרי MAROTEAUX-LAMY SYNDROME
 
רפואי
אבחון מולקולרי METHYLGLUTACONIC ACIDURIA COSTEFF
 
רפואי
אבחון מולקולרי MUCOLIPIDOSIS
 
רפואי
אבחון מולקולרי MUCOPOLYSACCHARIDOSIS 1
 
רפואי
אבחון מולקולרי MUCOPOLYSACCHARIDOSIS 2
 
רפואי
אבחון מולקולרי MUCOPOLYSACCHARIDOSIS 4
 
רפואי
אבחון מולקולרי MUCOPOLYSACCHARIDOSIS 7
 
רפואי
אבחון מולקולרי MULTIPLE ENDOCRINE NEOPLASIA 2 A
 
רפואי
אבחון מולקולרי MULTIPLE SULFATASE DEFICIENCY
 
רפואי
אבחון מולקולרי MYOTONIC DYSTROPHY
 
רפואי
אבחון מולקולרי RETINOBLASTOMA
 
רפואי
אבחון מולקולרי SANDHOFF
 
רפואי
אבחון מולקולרי SANFILIPPO SYNDROME
 
רפואי
אבחון מולקולרי SCHINDLER DISEASE
 
רפואי
אבחון מולקולרי SIALIDOSIS
 
רפואי
אבחון מולקולרי SPINAL MUSCULAR ATROPHY, SMA
 
רפואי
אבחון מולקולרי VON HIPPEL LINDAU
 
רפואי
אבחון מולקולרי WOLMAN DISEASE
 
רפואי
אבחון מולקולרי X שביר
 
רפואי
אבחון מולקולרי במקרה מיוחד MONOGENIC DISEASE IN FAMILY
 
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים ACHONDROPLASIA
 
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים ALBINISM
 
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים BLOOM SYNDROME
 
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים CANAVAN DISEASE
 
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים COCKAYNE SYNDROME
 
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים CRANIOSYNOSTOSIS
 
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים CYSTINURIA
 
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים FANCONI ANEMIA
 
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים FMF
 
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים GAUCHER DISEASE
 
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים ISOVALERICACIDEMIA
 
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים LEIGH SYNDROME
 
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים MELAS
 
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים MERRF
 
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים MUCOLIPIDOSIS 4
 
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים PENDRED SYNDROME
 
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים PHENYLKETONURUA
 
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים PYCNODYSOSTOSIS
 
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים RETINOBLASTOMA
 
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים TAY-SACHS DISEASE
 
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים TYROSINEMIA
 
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים VLCAD DEFIC
 
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים VON HIPPEL LINDAU
 
רפואי
אבחון מולקולרי במקרים מיוחדים WILSON DISEASE
 
רפואי
אבחון מולקולרי חסר MLD LEUKODYSTROPHY METACHROMOMA
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד CARNITINE PALMITOYI TRANFEASE
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד GLYCOGEN STORAGE DISEASE I
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד ADENOMATOUS POLYPOSIS COLI
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד ADRENAL HYPOPLASIA, CONGENITAL
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד ADRENOLEUKODYSTROPHY X-LINKED
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד ALZHEIMER, EARLY ONSET/FAMILIAL
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד ASPARTYLGLUCOSAMINURIA
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד ATAXIA TELANGIECTASIA
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד BARDET-BIEDL SYNDROME
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד CEREBROTENDINOUS XANTHOMATOSIS
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד CEROID LIPOFUSCINOSIS
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד CHARCOT-MARIE-TOOTH NEUROPATHY
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד DEAFNESS, CONGENITAL
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד DEAFNESS, MITOCHONDRIAL
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד FABRY DISEASE
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד FACTOR V DEFICIENC
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד FACTOR VII DEFICIENC
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד FACTOR XI DEFICIENC
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד FACTOR XIIIA DEFICIENC
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד HEMOGLOBINOPATHIES ALPHA
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד HEMOGLOBINOPATHIES BETA
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד HYPERCHOLESTEROLEMIA, FAMILIAL
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד HYPERGLYCINEMIA, NONKETOTIC
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד HYPEROXALURIA, PRIMARY, TYPE 1
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד ICHTYOSIS, X-LINKED
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד KRABBE DISEASE
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד MAPLE SYRUP URINE DISEASE
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד MITOCHNDRIAL DEPLETION SYNDROME
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד MITOCHNDRIAL DISORDER
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד MOLYBDENUM COFACTOR DEFICIENCY
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד MUCOLIPIDOSIS 3
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד MULTIPLE ENDOCRINE NEOPLASIA 2 A
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד NEUROFIBROMATOSIS, TYPE 1
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד NIEMANN-PICK DESEASE
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד NIEMANN-PICK DESEASE TYPE C
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד OSTEOPETROSIS, RECESSIVE
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד PEROXYSOMAL DISORDERS
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד POLYCYSTIC KIDNEYS, DOMINANT
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד POLYCYSTIC KIDNEYS, RECESSIVE
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד TUBEROUS SCLEROSIS
 
רפואי
אבחון מולקולרי מיוחד XANTHINURIA, TYPE 1
 
רפואי
אבחון מולקולרי מקרה מיוחד MLD METACHROM LEUKODYSTROPHY
 
רפואי
אבחון ציטוגנטי ATAXIA TELANGIECTASIA
 
רפואי
אבחון ציטוגנטי BLOOM SYNDROME
 
רפואי
אבחון ציטוגנטי FANCONI ANEMIA
 
רפואי
אבחון ציטוגנטי MALE INFERTILITY
 
רפואי
אבחון ציטוגנטי MENTAL RETARDATION
 
רפואי
אבחון ציטוגנטי ROBERTS SYNDROME
 
רפואי
אבחון ציטוגנטי RUBINSTEIN-TAYBI SYND(FISH)
 
רפואי
אבחון ציטוגנטי SMITH-MAGENIS SYNDROME(FISH)
 
רפואי
אבחון ציטוגנטי WILLIAMS SYNDROME(FISH)
 
רפואי
אונקוגנים Oncogenetic sequencing
רפואי
אונקוטייפ Oncotype
 
רפואי
אלדולאז Aldolase
 
רפואי
אלסטאזה(בצואה) Elastase (fecal)
צואה
רפואי
אלפה תלסמיה – אבחון מולקולרי Alpha thalassemia molecular diagnosis
 
רפואי
אנטי תרומבין ANTI THROMBIN 3
דם
רפואי
אנטיגן אנושי Human antigen HLA B 57
 
רפואי
אנטיגן אנושי Human antigen HLA B 5701
 
רפואי
אנטיתרומבין Antithrombin activ. Bat.
 
רפואי
אפשטיין בר - נוגדנים (בדם) MONO
דם
רפואי
אצילקארניטין, כמותי – דם/שתן
 
רפואי
ב. מולקולרי SPINOCEREBELLAR ATAXIA DUE TO AN EXPANSION
 
רפואי
ב. מולקולרי לאבחון OCULOPHARYNGEAL MUSCULAR DYSTROPHY
 
רפואי
ב. מולקולרי מיוחד INCL.BODY MYOPATHY AUTOSOMAL RECESSIV
 
רפואי
ב. מולקולרי מיוחדת INSENS.TO PAIN,CONG, WITH ANHIDROSI
 
רפואי
ב. מולקולרי מיוחדת LIMB-GIRDLE MUSCULAR DYSTROPHY LGMD
 
רפואי
ב.מולקולרי מיוחדת COMBINED FACTOR V AND VII DEFICIENC
 
רפואי
ב.מולקולרי מיוחדת EPIDERMOLYSIS BULLOSA, CONGENITAL
 
רפואי
ב.מולקולרי מיוחדת HEMOPHILIA A, FACTOR VIII DEFICIENCY
 
רפואי
ב.מולקולרי מיוחדת HEMOPHILIA B, FACTOR IX DEFICIENCY
 
רפואי
ב.ציטוגנטית DIGEORGE/VELOCARDIOFACIAL SYND(FISH)
 
רפואי
בדיקה כמותית של חומצות אמינו amino acids
 
רפואי
בדיקת BCR/ABL איכותי Qualitative
דם
רפואי
בדיקת BCR/ABL כמותי Quantitative
דם
רפואי
בדיקת HER-2/NEU בשיטת FISH
 
רפואי
בדיקת אנטי Anti Xa
 
רפואי
בדיקת בני משפחה מדרגה ראשונה לאחר ממצא ב CMA
 
רפואי
בדיקת כרומוזומים מולקולארית CMA
 
רפואי
בדיקת מי שפיר Array CGH Battery (B)
מי שפיר
רפואי
בדיקת קוונטיפרון Quantiferon (IGRA)
דם
רפואי
בטא-טלסמיה מולקורלרית Beta-thalassemia Molecular
 
רפואי
ביוטינידז Biotinidase
דם
רפואי
ביוכימית LYSOSOMAL ACID PHOSPHATASE DEFICIENDY
 
רפואי
גורם גדילה דמוי אינסולין Somatomedin C (IGF-1)
דם
רפואי
גורם וון וילברנד Von Willebrand Factor Bat
דם
רפואי
גושה – בדיקה מולקולרית מיוחדת Gaucher disease molecular
 
רפואי
גנוטייפ FISH
 
רפואי
גנוטיפ של ממאירויות, היברידיזציה בשיטה הפלורסנצית
 
רפואי
גנוטיפ, זיהוי קריוטיפ
 
רפואי
די-דימר D-dimer
דם
רפואי
הומוציסטאין (בדם) Homocystein
דם
רפואי
היפאינסולין היפוגליקמיה מתמשכת פעוטות PERSIS. HYPERINSUL, HYPOGLYCEMIA OF INFANCY
דם
רפואי
היפרפלזיה מולדת של האדרנל
ADRENAL HYPERPLASIA, 21-HYDROXYLASE DEFICIENCY
רפואי
היפרפלזיה מולדת של האדרנל
ADRENAL HYPERPLASIA, 11-BETA-HYDROXYLASE DEFICIENCY
רפואי
היפרפלזיה מולדת של האדרנל
ADRENAL HYPERPLASIA, 17-ALPHA-HYDROXYLASE DEFICIENCY
רפואי
חומצה מתיל מלונית (בשתן) Methylmalonic Acid (U)
שתן
רפואי
חלבון C (בדם) Protein C-Activity Bat.
דם
רפואי
חלבון S (בדם)
Protein S Free Bat
דם
רפואי
חלבון S (בדם) Protein S Free
דם
רפואי
חלבון S (בדם) Protein S Total
דם
רפואי
חרשות מולדת Congenital deafness
 
רפואי
טסיום דם, נוגדנים
 
רפואי
ייעוץ גנטי genetic counseling
 
רפואי
ייעוץ גנטי טרום לידתי prenatal genetic counseling
 
רפואי
כרומוגרנין - Chromogranin A
דם
רפואי
לופוס אנטיקואגולנט (בדם) Lupus Anticoag.(LAC) Bat
דם
רפואי
מוטציה משפחתית ידועה, אבחון מולקולרי, למוטציה FAMILY MUTATION
 
רפואי
מוטציות מייסד סרטן שד/מחלה, לנבדקת BRCA 1/BRCA 2
 
רפואי
מולקולרי THIAMINE RESPONSIVE MEGALOBLASTIC ANEMIA
 
רפואי
מולקולרית METHYLMALONICACIDURIA, MUTASE DEFICIENCY
 
רפואי
מושבות תאי אב אדומים
 
רפואי
מושבות תאי אב לבנים
 
רפואי
מתילן טטרה הידרו פולאט רדוקטאז (בדם) MTHFR
דם
רפואי
נוגדני Anti CCP
דם
רפואי
נוגדנים לאנדומיזיום Endomysial Ab
דם
רפואי
ניתוח דנ"א מולקולרי לתלסמיה Thalassemia-DNA Mol.Diag
דם
רפואי
נשאות של BRCA1, BRCA2
דם
רפואי
סווג רקמות HLA אנטיגנים DR/DQ
 
רפואי
סווג רקמות HLA תרבית לויקוציטים מעורבת, MLC
 
רפואי
סרולוגיה ASCA - ANCA (IBD)
דם
רפואי
פרותרומבין 20210 - מוטציה (בדם) Prothrombin 20210
דם
רפואי
קדחת ים תיכונית משפחתית FMF (בדם)
דם
רפואי
קלפרוטקטין Calprotectin-fecal
צואה
רפואי
קסנטומטוזיס מוח Cerebrotendinous Xanthomatosis
 
רפואי
קרדיוליפין - נוגדנים Cardiolipin-B2GP1 IgM Ab
דם
רפואי
קריוטיפ מלויקוציטים Leukocyte karyotype
 
רפואי
קריוטיפ מתרבית רקמה Tissue culture karyotype
 
רפואי
קרישיות יתר Hypercoagulation batt
דם
רפואי
ריצוץ מולקולרי
 
רפואי
שאת בקיבה POLYP ADENOMATI
אחר
רפואי
תירואיד פראוקסידאז - נוגדנים (בדם) Thyroid Peroxidase Ab
דם
רפואי
תנגודת לחלבון C משופעל APCR (APC Resistance)
דם
רפואי
תסמונת בקומס
 
רפואי
תרבית רקמה Tissue culture
 
רפואי
תת-קבוצות של לימפוציטים Lymphocyte subpopul battery
דם
רפואי

בדיקות עיניים

שם הבדיקהסוג הבדיקההאישור הרפואי הנדרש
בלפרו/דרמטוכלזיס עין אחת עיניים רפואי
בלפרו/דרמטוכלזיס דו-צדדי עיניים רפואי
ICG  הדמית כלי דם בעין עיניים רפואי
כריתת נגע או רקמה בעפעף עיניים רפואי
עין PDT טיפול פוטודינמי עיניים רפואי
שחרור ארובה - כריתת שומן עיניים רפואי
שחרור ארובה - שבירת עצמות עיניים רפואי
תקון פטוזיס בעפעף עיניים רפואי

בדיקות CT

שם הבדיקהסוג הבדיקההאישור הרפואי הנדרש
אורוגרפיה CT רפואי
בטן/אגן CT רפואי
בטן/אגן אנגיוגרפי CT רפואי
חזה אנגיוגרפיה CT רפואי
כל גופי לשאלת מיאלונה נפוצה CT רפואי
חזה אנגיוגרפי CT רפואי
עווית כלייתית CT רפואי
קולונוסקופיה וירטואלי CT רפואי
CT לבבי CT רפואי
CT חזה CT רפואי
HRCT CT רפואי

בדיקות דימות

שם הבדיקהסוג הבדיקההאישור הרפואי הנדרש
אלקטרואנצפלוגרפיה (Electroencephalography, EEG) רפואי