18 דצמבר 2017 ל' כסלו תשע"ח

תכנית Well-Come

תכנית מיוחדת לתושבים חוזרים ולמי שאינו תושב

תושבים חוזרים
Well Come Healthcare Services | Multi-language voice mail: | מענה קולי רב לשוני:
4535* שלוחה 4
03-5143999 
לפנייה בדוא"ל
אזרחים זרים
בתקופת המתנה לפי סעיף 58 לחוק ביטוח הבריאות הממלכתי

הצטרפות לתוכניות נוספות

הצטרפות ל"מכבי סיעודי"

ל"מכבי סיעודי" יכול להצטרף כל מבוטח תכנית Well-Come, בכפוף לכללי ולנהלי חברת "כלל בריאות". המבקש להצטרף ימלא טופס הצטרפות נפרד לביטוח הסיעודי, בנוסף לטופס ההצטרפות שמילא לתכנית Well-Come.  

שמירה על רצף זכויות בביטוח הסיעודי

חבר בתכנית Well-Come אשר היה חבר בביטוח הסיעודי של מבוטחי מכבי עד למועד הפסקת זכאותו לקבלת שירותים רפואיים מכוח החוק, יוכל לשמור על רצף ביטוחי בביטוח הסיעודי אם הצטרף לתכנית בתוך חודש ממועד הפסקת זכאותו וביקש לשמור על רצף כאמור במסגרת תהליך ההצטרפות. 
שמירת הרצף הביטוחי הינה בכפוף לאישור חברת הביטוח ושמירה על רצף בתשלום דמי הביטוח ממועד הפסקת הזכאות.  

הצטרפות ל"קרן מכבי"

מבוטח בתכנית Well-Come זכאי להצטרף ל"קרן מכבי". 
 
כל האמור לעיל כפוף לתקנון תכנית Well-Come: