26 מאי 2022 כ"ה אייר תשפ"ב

תכנית Well-Come

תכנית מיוחדת לתושבים חוזרים ולמי שאינו תושב

תושבים חוזרים
Well Come Healthcare Services | Multi-language voice mail: | מענה קולי רב לשוני:
4535* שלוחה 3
03-5143999 
לפנייה בדוא"ל
אזרחים זרים
בתקופת המתנה לפי סעיף 58 לחוק ביטוח הבריאות הממלכתי

כמה עולה?

החברות בתכנית Well-Come כרוכה בתשלום דמי חבר חודשיים.
דמי החבר נקבעים בעת ההרשמה, בהתאם לגיל על פי לוח תעריפים שמתעדכן מעת לעת על ידי מכבי ובכפוף לבחינת המצב הרפואי.

מחירים לתוכנית Well-Come מעודכן לאפריל 2022

גילדמי חברמחיר לאחר הנחה של 75% בדמי החבר לשוהים בחו"ל
0-5 344 86
6-17 191 47.75
18 191 47.75
19-24 191 47.75
25-29 383 95.75
30-35 383 95.75
36-40 383 95.75
41-45 383 95.75
46-50 590 147.50
51-55 590 147.50
56-60 960 240
61-65 960 240
66-70 1,408 352
71-74 1,408 352
75 1,408 352
76-80 1,922 480.5
81 ומעלה 1,922 480.5

  * המחירים מופיעים בשקלים חדשים

 

התוכניות המשלימות

תכנית Well-Come מציעה לחבריה את האפשרות להצטרף לתוכניות המשלימות. חברים בתוכנית זכאים להצטרף לתוכניות הביטוח המשלים "מכבי שלי" ו"מכבי זהב" וכן לביטוח הסיעודי ולקרן מכבי.

 

הנחה בדמי חבר לשוהים בחו"ל

תכנית Well-Come מציעה הטבה בלעדית לחבריה: חברי התוכנית השוהים מחוץ לישראל לפחות 3 חודשים ברצף זכאים בתקופת שהותם בחו"ל להנחה בגובה של 75% מדמי החבר, בכפוף לתנאיםכמפורט להלן,ושומרים על זכויותיהם - ללא הגבלת זמן.

תנאים והערות הבהרה לתעריף חו"ל

 • ההנחה חלה רק על דמי החבר בביטוח הבסיסי בלבד ואינה חלה על התשלום לביטוחים המשלימים, לביטוח הסיעודי ולקרן מכבי.
 • ההנחה מותנית באי צריכת שירותים לרבות תרופות וכל שירות אחר על חשבון מכבי, בתקופת השהות בחו"ל.
 • ההנחה תינתן מהחודש העוקב לחודש היציאה מהארץ ועד ולחודש הקודם לחודש החזרה. לדוגמא: יצא מהארץ בחודש מרץ וחזר בחודש ספטמבר, יהא זכאי להנחת חו"ל בין החודשים אפריל – אוגוסט.
 • ההנחה חלה על השוהים בחו"ל בלבד ואינה חלה על מבקרים/שוהים בארץ, גם אם לא צרכו שירותים רפואיים.
 • הנחת חו"ל תינתן רק בדיעבד כנגד הצגת הרישום בדרכון של כניסות ויציאות החבר מהארץ באחד מסניפי מכבי. במידה וביקורת הדרכונים נעשית בשיטה הביומטרית או המבקש אינו מציג את הדרכון בסניף מכבי, יוצג אישור עדכני ממשרד הפנים הכולל את הכניסות והיציאות מהארץ.
 • ניתן לבקש החזר רטרואקטיבי בגין הנחה כאמור שלא מומשה, בתנאים הבאים:
  א. בגין תקופה שלא תעלה על 12 חודשים רצופים.
  ב. הגשת הבקשה בכתב.
  ג. את הבקשה יש להגיש בתוך 3 חודשים מתום התקופה עליה מתבקשת ההנחה.
  ד. הצגת הדרכון בסניף, הכולל כניסות ויציאות מהארץ. כאמור, במידה וביקורת הדרכונים נעשית בשיטה הביומטרית, או שהחבר מבקש לממש זכאותו בלי להגיע פיזית לסניף, יציג או יעביר אישור עדכני ממשרד הפנים הכולל את הכניסות והיציאות מהארץ.
  ה. בכפוף לכך שבאותה תקופה אכן היה החבר זכאי להנחת שוהים בחו"ל כאמור.
  ו. בכפוף לכך שלא צרך כאמור שום שירות רפואי בתקופה עליה מבקש הנחת חו"ל.
 • השוהים בארץ אינם זכאים להנחה, בכל תקופת זמן שהיא , גם כאשר אין צריכת שירותים. אי צריכת שירותים רפואיים אינה פוטרת מחובת תשלום דמי חבר בתעריף המלא ואינה מזכה בהנחת חו"ל.
 • אין החזר דמי חבר בעבור חודשים בהם לא נצרכו שירותים רפואיים.
 • מכבי תהא רשאית לחייב בהפרשים חבר בתוכנית ששילם תעריף מופחת (הנחת חו"ל) ולא עמד בתנאים לקבלת ההנחה. החיוב ייעשה באמצעות חיוב אמצעי התשלום ממנו נגבים דמי החבר לתכנית.

תעריף משפחתי מוזל

חברים בתוכנית Well-Come יכולים ליהנות מתעריף משפחתי מוזל:
20% כאשר בגיר אחד ולפחות קטין אחד חברים בתוכנית,
30% כאשר שני בגירים ולפחות קטין אחד חברים בתוכנית.

הערות הבהרה לתעריף משפחתי מוזל

 • מצטרפים חדשים הזכאים לתעריף משפחתי מוזל יקבלו את ההנחה מיד עם הצטרפותם.
 • כל שינוי במצב המשפחתי (צירוף/עזיבה של בן משפחה, פירוק, איחוד) יוביל לעדכון התעריפים החל מהחודש שבו בוצע השינוי.
 • חבר בתוכנית שזכאי למספר תעריפים מוזלים (תעריף חו"ל, תעריף משפחות וכו'), תמיד ייהנה מהתעריף המיטיב עמו. אין כפל הנחות.
 • ההנחה ניתנת רק על דמי החבר לתוכנית ואינה חלה על הביטוחים המשלימים, הביטוח הסיעודי וקרן מכבי.
 • ההנחה אינה ניתנת בדיעבד.
 • למען הסר ספק, משפחה לעניין 'תעריף משפחתי' היא משפחה גרעינית: הורים וילדיהם הקטינים.

תשלום חודשי

 • הרשות בידי מכבי לקבוע תוספת לתעריף הקבוע, בהתאם למצבו הרפואי של המצטרף לתכנית.
 • תשלום דמי החבר יתבצע באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק המתנהל בישראל או כרטיס אשראי וייעשה בשקלים חדשים בלבד.
 • במועד ההצטרפות וכתנאי להשלמת התהליך ישלם החבר דמי חבר עבור ארבעת החודשים הראשונים וזאת ללא קשר לתקופת הרישום לתכנית המבוקשת על ידו. סכום זה ייגבה מהחבר מראש כתשלום חד פעמי. הגבייה עבור החודש הראשון תיעשה בהתאם למועד ההצטרפות. מכבי תהייה רשאית לדרוש תשלום מראש עבור תקופה ארוכה יותר, בהתאם לשיקול דעתה.
 • לאחר מכן, ייעשה התשלום בהוראת קבע בחיוב המתבצע במועד קבוע, עפ"י נהלי מכבי.
 • חברים בתוכנית ששילמו מראש עבור תקופת המינימום ומעמדם שונה על פי הביטוח הלאומי לתושבים הזכאים לשירותים רפואיים על פי חוק, יהיו זכאים לתקופת חברות קצרה יותר ולהחזר הפרשים עבור התקופה שלאחר חידוש הזכאות.
 • ככלל, אין החזר עבור חלקי חודש, למעט מי שסיים תקופת המתנה והפך לתושב הזכאי לשירות רפואי עפ"י חוק.
 • חבר בתוכנית חייב בכל תשלומי ההשתתפויות העצמיות עבור שירותים/טיפולים אשר מכבי זכאית לגבות מכוח חוק בריאות ממלכתי ו/או תכניות הגבייה שאושרו לקופה ואינו זכאי להטבות ו/או תקרות ו/או פטורים בתשלומים אילו הניתנים למבוטחי מכבי.
 • התשלום לביטוחים המשלימים, לביטוח הסיעודי ולקרן מכבי ייגבה בנוסף לדמי החבר לתכנית.
  
כל האמור לעיל כפוף לתקנון תכנית Well-Come: