24 יולי 2021 ט"ו אב תשפ"א

מכבי מגן - ביטוח סיעודי

למקרה הצורך

החל מיום 1.1.19 תפעול הפעילות של קרן הסיעוד - מכבי מגן, והטיפול בזכויות החברים, מועבר לטיפול הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
יש לפנות ישירות לחברת הפניקס עפ"י הפרטים הבאים:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ, דרך השלום 53, גבעתיים
טלפון: 1-801-22-7788 או 3507*
פקס: 03-7337757
דואר אלקטרוני: SM@FNX.CO.IL