13 נובמבר 2018 ה' כסלו תשע"ט

מכבי מגן - ביטוח סיעודי

למקרה הצורך

החל מיום 1.8.17 תפעול הפעילות של קרן הסיעוד - מכבי מגן, והטיפול בזכויות החברים, מועבר לטיפול כלל חברה לביטוח בע"מ.
יש לפנות ישירות לחברת כלל עפ"י הפרטים הבאים:
כלל חברה לביטוח בע"מ, מחלקת תביעות סיעוד ת.ד.37190  תל אביב   6137002
טלפון: 1700-50-55-20
פקס: 077-6383119
דואר אלקטרוני: maccabiTviotnurse@clal-ins.co.il