27 נובמבר 2021 כ"ג כסלו תשפ"ב
עדכני לתאריך  11.05.2021 

מסכה שקופה לשיפור התקשורת עם מטופלים הקוראים שפתיים

מכבי הצטיידה במסכות שקופות כדי לאפשר למטופלים עם מוגבלות בשמיעה לקרוא את השפתיים של נותני שירות ומטפלים.
עדכני לתאריך  11.05.2021 
החובה להשתמש במסכות הגנת פה ואף בשל הקורונה מהווה קושי בתקשורת של מטפלים ונותני שירות עם אנשים שיש להם מוגבלות בשמיעה ונעזרים בקריאת שפתיים.
על מנת לשפר את התקשורת, רכשנו במכבי מסכות שקופות. נותן השירות יכול לעטות את המסכה השקופה ובכך להגן על עצמו, ובו זמנית לאפשר לעומד מולו לראות את שפתיו ולהבין את דבריו.
חברי מכבי הנעזרים בקריאת שפתיים מתבקשים להסביר זאת לנותן השירות, ולבקש ממנו להחליף את מסכת ההגנה המכסה פה ואף למסכה שקופה.