19 דצמבר 2018 י"א טבת תשע"ט

מכבי סיעודי - ניתן באמצעות כלל חברה לביטוח בע"מ

הביטוח הסיעודי לחברי מכבי. להצטרפות חייגו 8494*

פוליסת מכבי סיעודי: לחצו להצטרפות או חייגו *8494

דמי הביטוח דצמבר 2018

דמי הביטוח צמודים למדד הקבוע בתנאי הפוליסה. הכיסוי בפוליסה עד גיל 18 ניתן ללא עלות.

                                                                                                                                                    

 גיל

פרמיה חודשית למבוטח

0-17

0

18-25

7.05 ₪

26-29

8.07 ₪

30-35

25.99 ₪

36-40

34.80 ₪

41-45

38.31 ₪

46-50

76.38 ₪

51-55

90.92 ₪

56-60

104.14 ₪

61-65

123.49 ₪

66-70

154.31 ₪

71-75

180.29 ₪

76-80

195.42 ₪

81 ומעלה

204.31 ₪

 

ככל שיש סתירה בין מידע זה לבין התנאים המופיעים בחוברת הפוליסה, הוראות הפוליסה יגברו.

להצטרפות - אנא מלאו את הפרטים ונציגי מכבי סיעודי יצרו עמכם קשר