23 ספטמבר 2018 י"ד תשרי תשע"ט

מכבי סיעודי - ניתן באמצעות כלל חברה לביטוח בע"מ

הביטוח הסיעודי לחברי מכבי. להצטרפות חייגו 8494*

פוליסת מכבי סיעודי: לחצו להצטרפות או חייגו *8494

דמי הביטוח ספטמבר 2018

דמי הביטוח צמודים למדד הקבוע בתנאי הפוליסה. הכיסוי בפוליסה עד גיל 18 ניתן ללא עלות.

                                                                                                                                        

 גיל

פרמיה חודשית למבוטח

0-17

0

18-25

7.02 ₪

26-29

8.03 ₪

30-35

25.87 ₪

36-40

34.63 ₪

41-45

38.13 ₪

46-50

76.00 ₪

51-55

90.47 ₪

56-60

103.63 ₪

61-65

122.88 ₪

66-70

153.56 ₪

71-75

179.40 ₪

76-80

194.46 ₪

81 ומעלה

203.31 ₪

 

ככל שיש סתירה בין מידע זה לבין התנאים המופיעים בחוברת הפוליסה, הוראות הפוליסה יגברו.

להצטרפות - אנא מלאו את הפרטים ונציגי מכבי סיעודי יצרו עמכם קשר