21 מרץ 2018 ה' ניסן תשע"ח

מכבי סיעודי - ניתן באמצעות כלל חברה לביטוח בע"מ

הביטוח הסיעודי לחברי מכבי. להצטרפות חייגו 8494*

פוליסת מכבי סיעודי: לחצו להצטרפות או חייגו *8494

דמי הביטוח מרץ 2018

דמי הביטוח צמודים למדד הקבוע בתנאי הפוליסה. הכיסוי בפוליסה עד גיל 18 ניתן ללא עלות.

                                                                                                                  

 גיל

פרמיה חודשית למבוטח

0-17

0

18-25

6.92 ₪

26-29

7.92 ₪

30-35

25.51 ₪

36-40

34.15 ₪

41-45

37.60 ₪

46-50

74.95 ₪

51-55

89.22 ₪

56-60

102.20 ₪

61-65

121.18 ₪

66-70

151.43 ₪

71-75

176.92 ₪

76-80

191.77 ₪

81 ומעלה

200.50 ₪

 

ככל שיש סתירה בין מידע זה לבין התנאים המופיעים בחוברת הפוליסה, הוראות הפוליסה יגברו.

להצטרפות - אנא מלאו את הפרטים ונציגי מכבי סיעודי יצרו עמכם קשר