19 דצמבר 2018 י"א טבת תשע"ט

מכבי סיעודי - ניתן באמצעות כלל חברה לביטוח בע"מ

הביטוח הסיעודי לחברי מכבי. להצטרפות חייגו 8494*

פוליסת מכבי סיעודי: לחצו להצטרפות או חייגו *8494

הגשת תביעה

כל מבוטח בביטוח הסיעודי יכול להגיש תביעה בכל עת לבחינת זכאותו לקבלת תגמולי ביטוח.
 • להורדת ערכת המסמכים להגשת תביעה למכבי סיעודי 31.12.2018 >
 •  

  מיהו חולה סיעודי הזכאי לתגמולי ביטוח עפ"י הפוליסה?

  מבוטח אשר אינו יכול לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה) של לפחות 3 מתוך 6
  הפעולות הבאות:
  לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על סוגרים, ניידות;
  או מבוטח שמצב בריאותו ותפקודו ירודים עקב "תשישות נפש" שנקבעה על ידי רופא מומחה בתחום.
  ההגדרות המלאות נמצאות בסעיף 3 לפוליסה.
  בחינת מצבו של מבוטח בעת הגשת תביעה למימוש זכויותיו, מבוצעת, בין היתר, באמצעות בדיקה
  תפקודית ו/או קוגניטיבית להערכת מצבו וכן איסוף חומר רפואי.

  לבירורים ושאלות נוספות ניתן לפנות למוקד תביעות בכלל ביטוח:

  • טלפון: 03-6388413
  • פקס: 077-6383119
  • ת.ד 37190 תל אביב, 6137002


  ועדת ערר לתביעות "מכבי סיעוד" בנוגע להחלטת המבטח

  בהתאם לפוליסה, לכל מבוטח עומדת הזכות לערער לוועדת ערר משותפת לנציגי מכבי שירותי בריאות ונציגי כלל ביטוח, ואף להופיע בפניה (המבוטח בעצמו ו/או בא כוחו).
  חברי הועדה כוללים נציגים מתחום הרפואה והמשפט ומנגנון פעולתה מעוגן בפוליסה. חברי ועדת הערר מקפידים מאד על זכויות המבוטחים ועל בחינה מעמיקה של כל מקרה המובא בפניהם, בהתאם לתנאי הפוליסה.
  ההחלטות המתקבלות במסגרת הוועדה מחייבות ונחשבות לכל דבר ועניין כהחלטתו של המבטח.
  ניתן לערער על החלטת חברת "כלל ביטוח" תוך 60 יום מיום שנמסרה הודעת דחיית הזכאות לקבלת תגמולי ביטוח.
  כתובת פניות לוועדה:
  לכבוד "ועדת ערר מכבי סיעודי"
  כתובת ת.ד. 37190 תל אביב מיקוד 6137002
  פקס: 077-6383119.