23 אוקטובר 2018 י"ד חשון תשע"ט

מכבי סיעודי - ניתן באמצעות כלל חברה לביטוח בע"מ

הביטוח הסיעודי לחברי מכבי. להצטרפות חייגו 8494*

פוליסת מכבי סיעודי: לחצו להצטרפות או חייגו *8494

כיצד מצטרפים למכבי סיעודי?

ניתן להצטרף למכבי סיעודי בדרכים הבאות:

אין הגבלה על הגיל המקסימלי בו ניתן לבקש להצטרף לביטוח הסיעודי.
צירוף קטינים יתאפשר גם ללא הורה המבוטח בביטוח הסיעודי.
ההצטרפות הינה בכפוף למילוי הצהרת בריאות.

מידע לחיילים

בהמשך למהלך שמכבי שירותי בריאות היתה שותפה לו, ביצעה רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, תיקון חקיקה המאפשר לחיילים (בחובה ובקבע) להמשיך חברותם בביטוח הסיעודי גם במהלך השירות.

  • שימו לב: נפתח חלון הזדמנויות נוסף להצטרפות לביטוח הסיעודי ללא בחינת מצב רפואי - בתקופה שבין 1.9.2018 ועד 31.10.2018 וזאת בהמשך להודעה קודמת שנשלחה למי שבוטלה חברותו בביטוח הסיעודי:
    מי זכאי?
    מי שחברותו בביטוח הסיעודי הקבוצתי לחברי קופות חולים הופסקה החל מיום 1.7.2016 ועד ליום 30.6.2017 היות ופסק להיות חבר בקופה, למשל עקב שירות צבאי (למעט בשל מעבר לקופת חולים אחרת), יוכל לשוב ולבקש להצטרף לביטוח בלא בחינה של מצב רפואי קודם ובלבד שלא מתקיים לגביו מקרה ביטוח באותו מועד.
    לאחר 31.10.2018 ניתן יהיה לשוב ולהצטרף בכפוף למילוי הצהרת בריאות חדשה.

    למידע נוסף יש לפנות למוקד מכבי סיעודי בכלל ביטוח, טלפון 1-700-505-520

 

באיזה גיל כדאי להצטרף לביטוח הסיעודי?

בכול גיל מומלץ להצטרף. עם זאת, אנחנו ממליצים להצטרף לביטוח הסיעודי כבר בגיל צעיר. כאשר מצטרפים עד גיל 49, בעת התרחשות של מקרה ביטוח יהיה זכאי המבוטח לתגמולי הביטוח המרביים המוגדרים בפוליסה.

שמירת זכויות בביטוח הסיעודי בעת מעבר קופה

חברים שהצטרפו למכבי שירותי בריאות החל מינואר 2017, יוכלו להצטרף למכבי סיעודי תוך שמירה על רצף זכויותיהם בביטוח הסיעודי מהקופה הקודמת.

לשם כך יש להוציא אישור על וותק בביטוח הסיעודי. ניתן להוציא את האישור על ידי כניסה לאזור האישי באתר האינטרנט של חברת הביטוח הקודמת:

 

את האישור יש להעביר לחברת כלל ביטוח בתוך 180 יום ממועד תחילת החברות במכבי. ניתן לשלוח אותו בדוא"ל maccabisiudi@clal-ins.co.il

לפרטים נוספים התקשרו למוקד כלל - מכבי סיעודי 8494*

להצטרפות - אנא מלאו את הפרטים ונציגי מכבי סיעודי יצרו עמכם קשר