24 ינואר 2022 כ"ב שבט תשפ"ב

הצטרפות למכבי זהב - תכנית הביטוח המשלים המשתלמת ביותר

מגוון רחב של הטבות ושירותי בריאות במחיר שווה לכל נפש

תכנית הביטוח המשלים "מכבי זהב"
 

שירותים והטבות לכולנו

תכנית הביטוח המשלים מכבי זהב מעניקה זכויות, שירותים והטבות הנותנים מענה לכולנו.
 

הערות והנחיות

  • המידע באתר הנו תמצית בלבד. הזכויות, על כל מכלול תנאיהן ומגבלותיהן, מפורטות במדריך לשירותי בריאות נוספים.
  • ההשתתפויות וההחזרים מתעדכנים אחת לשנה, לפי מדד המחירים לצרכן או מדד יוקר הבריאות, כמצוין בתקנון שירותי הבריאות הנוספים.
  • שנת ביטוח היא כל תקופה של 12 חודשי זכאות רצופים, שהראשון בהם מתחיל מחודש תחילת זכאותו של החבר בשירותי הבריאות הנוספים, והיא מתחדשת כל שנה.
 

הטבות נבחרות

התייעצות עם מומחים בארץ
קבלת חוות דעת שנייה ממאות מומחים בתחומים שונים ברחבי הארץ.
טיפולי שיניים לגילאי 16 שנים ומעלה
הנחות במגוון רחב של טיפולי שיניים במרפאות "מכבידנט ".
תרופות
חברי מכבי זהב זכאים להנחה ברכישת תרופות שונות.
ניתוחים פרטיים בארץ
ביצוע ניתוחים בבתי חולים פרטיים וציבוריים עם בחירת הרופא המנתח.
טיפולי רפואה משלימה
מגוון טיפולים ברשת מרפאות מכבי טבעי.
חיסונים למטיילים בחו"ל
חיסונים ליוצאים לחו"ל נגד מחלות כגון דיפטריה, טטנוס DT ומננגיטיס.
אביזרים רפואיים
הטבות ברכישת עשרות אביזרים רפואיים.
ניתוחים והשתלות בחו"ל
הטבות לניתוחים, השתלות וטיפולים רפואיים שאינם מבוצעים בישראל.
רפואת ספורט
בדיקות רפואיות לקבלת אישור לביצוע פעילות גופנית ואישורים נוספים.
טיסה מאילת
טיסה מאילת לקבלת טיפול רפואי במרכז הארץ.
אחות פרטית בבית חולים 
השגחה של אחות פרטית בבית החולים בזמן האשפוז.
פינוי באמבולנס רגיל / אט"ן / נט"ן
מימון חלקי של הפינוי גם לחברים מבוטחים שפנו לבית חולים ולא אושפזו.
אשפוז סיעודי מורכב
חברי מכבי זהב זכאים לפטור מתשלום למשך החודשיים הראשונים של האשפוז.
בדיקת צפיפות העצם
בדיקה בעלות חלקית לחברים שאינם זכאים להיבדק במסגרת הסל הבסיסי.
שירותי חירום לב
שירותי חירום עבור אנשים הלוקים במחלות קרדיו-וסקולריות.
                                                                

שאלות נפוצות בנושא זכויות מכבי זהב

 
האם חייבים לבצע את כל הטיפולים בהתפתחות הילד באותו תחום ?

הזכאות לטיפולים "רגילים" של "מכבי כסף"– "מכבי זהב", ניתנת לאחר מיצוי הזכאות בסל.
אם אושרו טיפולים במספר מקצועות, ניתן להשלים את מספר הטיפולים מ"מכבי כסף"–"מכבי זהב".
בטיפולים המשלימים, אין חובה לבצע את כל הטיפולים באותו תחום.
ניתן לבצע אותם במספר תחומים, אך לא יותר מהמכסה השנתית בכל התחומים יחד.

איך אני יודע שבעיית הראייה של בני מזכה אותו בהגדלת השתתפותכם?

ניתן לברר את הקריטריונים באתר האינטרנט של מכבי, במוקד מכבי ללא הפסקה, בסניפי מכבי או במכוני "מכבי ממבט ראשון".

אני בת 38, ויש לי "מכבי זהב". אני רוצה לעשות את בדיקת מי השפיר באסותא. האם אקבל החזר?

במידה ותבחרי רופא פרטי שאינו בהסכם, תהיי זכאית להחזר של 524 ₪. כמו כן, באפשרותך לבצע את הבדיקה אצל רופא בהסכם ולשלם השתתפות עצמית (בגינה אין החזר) בסך 110 ש"ח עבור עלות הבדיקה בבית החולים אסותא לא יגבה ממך תשלום. עלות הבדיקה תמומן על ידי "מכבי זהב".

האם אפשר לעשות בדיקת סיסי שיליה בהסכם ולשלם השתתפות עצמית בלבד?

בדיקת סיסי שליה מבוצעת באופן פרטי. אין בשלב זה רופאים בהסכם שמבצעים אותה ולכן חברות "מכבי זהב" יכולות לבצע את הבדיקה באופן פרטי ולקבל החזר עד 1300 ₪.

האם אשה מעל גיל 35, זכאית להחזר בגין בדיקת סיסי שיליה?

כן. אין הגבלת גיל. אנו מאפשרים לכל אשה שיש לה "מכבי זהב" לבצע את הבדיקה באופן פרטי ולקבל החזר.

האם ניתן לבצע שתי סקירות מוקדמות או שתי סקירות מאוחרות אצל רופא בהסכם?

לא. הזכאות ניתנת לסקירה אחת מוקדמת וסקירה אחת מאוחרת אצל רופא בהסכם לחברות "מכבי זהב".

אני מטופלת אצל רופא מכבי שבהסכם. האם אפשר לעשות את 2 הסקירות – מוקדמת ומאוחרת אצלו?

בהחלט כן. חברת "מכבי זהב" יכולה לבצע סקירה מוקדמת בתשלום השתתפות עצמית של 100 ₪  + סקירה מאוחרת בתשלום השתתפות עצמית של 200 ₪, ושתיהן אצל אותו רופא בהסכם.

האם אפשר לקבל החזר ל- 2 סקירות פרטיות?

חברת "מכבי זהב" יכולה לבצע סקירה מוקדמת אצל רופא פרטי ולקבל החזר בסך 301 ₪ + סקירה מאוחרת אצל רופא בהסכם, בתשלום השתתפות עצמית של 200 ₪.
או
סקירה מוקדמת אצל רופא בהסכם, בתשלום השתתפות עצמית של 100 ₪ + סקירה מאוחרת אצל רופא פרטי וקבלת החזר בסך 301 ₪.

אין זכאות להחזר עבור סקירה מוקדמת אצל רופא פרטי + החזר עבור סקירה מאוחרת אצל רופא פרטי.

האם ניתן לבצע סקירה מוקדמות אצל רופא בהסכם בעלות של 100 ₪ ולאחר מכן לבצע סקירה מוקדמת אצל רופא פרטי ולקבל החזר?

לא. הזכאות ניתנת לסקירה אחת מוקדמת וסקירה אחת מאוחרת בלבד למבוטחות "מכבי זהב".

 

כל האמור לעיל כפוף לתקנוני שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן). לקריאת התקנון>