13 אוגוסט 2020 כ"ג אב תש"פ
עדכון אחרון:  01.04.2020 

השגחת אחות פרטית לאחר ניתוח - תנאי הזכאות

עדכון אחרון:  01.04.2020 

 זכאות זו אינה כלולה במסגרת תכנית הביטוח מכבי כסף

 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי
 
מכבי כסף הזכאות איננה כלולה במסגרת מכבי כסף
 
מכבי זהב עד 8 ימים של השגחה עבור ניתוח אחד. יינתן החזר עד לתקרה של 538 ₪ ללילה ולא יותר מ- 7,935 ₪ בשנת ביטוח
 
מכבי שלי אין זכאות ייחודית למכבי שלי. זהה לזכאות הניתנת במסגרת מכבי זהב.
כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי כסף. לקריאת התקנון >