14 נובמבר 2018 ו' כסלו תשע"ט
עדכון אחרון:  01.04.2018 

השגחת אחות פרטית לאחר ניתוח - תנאי הזכאות

עדכון אחרון:  01.04.2018 

 זכאות זו אינה כלולה במסגרת תכנית הביטוח הסל הבסיסי

 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי
 
מכבי כסף הזכאות איננה כלולה במסגרת מכבי כסף
 
מכבי זהב עד 8 ימים של השגחה עבור ניתוח אחד. יינתן החזר עד לתקרה של 531 ₪ ללילה ולא יותר מ-7,833 ₪ בשנת ביטוח
 
מכבי שלי אין זכאות ייחודית למכבי שלי. זהה לזכאות הניתנת במסגרת מכבי זהב.
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו