16 דצמבר 2017 כ"ח כסלו תשע"ח
עדכון אחרון:  11.04.2016 

ניתוחי שדיים (הקטנה / א-סימטריה) לנשים ולגברים - תנאי הזכאות

ניתוחים להקטנת שדיים ולתיקון א-סימטריה הניתנים על פי קריטריונים
רפואיים קבועים, ובכפוף לאישור מראש של הוועדה לניתוחי שדיים.

זכויות חברות מכבי במסגרת הסל הבסיסי

 •  לתשומת לבכם בהתאם לתיקון שנערך בחוק, לא יינתנו החזרים בגין ביצוע ניתוחים פרטיים, שיבוצעו החל מיום 1.7.16. מיום זה ואילך ניתן יהיה לממש את הזכות לניתוח פרטי בארץ בתשלום השתתפות עצמית מופחתת בלבד. ההשתתפות העצמית תכלול את כל מרכיבי הניתוח לרבות  הוצאות חדר ניתוח, שכר המנתח ואביזרים מושתלים (ככל שיידרשו). למידע נוסף >>
 

הזכאות

עבור נשים: זכאות לניתוח להקטנת שדיים או ניתוח להקטנת א-סימטריה בשדיים.
עבור גברים: זכאות היא לניתוח גניקומסטיה - הקטנת שדיים בלבד.
מימוש הזכאות מותנה באישור מקדים של ועדה במכבי המאשרת ניתוחי שדיים במכבי.

מי זכאי?

לביצוע ניתוחי שדיים יש לקבל אישור מהוועדה לניתוחי שדיים, הפועלת לפי קריטריונים הרפואיים :

רשימת הקריטריונים הרפואיים לביצוע ניתוחי שדיים לנשים בלבד

רשימת הקריטריונים הרפואיים לאישור ניתוח הקטנת השדיים:

הניתוח יאושר עבור אישה עם שדיים רחבים, צנוחים וכבדים שלהערכת חברי הוועדה יוסרו בניתוח לפחות כ-600 גרם רקמת שד מכל צד.
הניתוח יאושר עבור אישה עם תלונות שלדיות שנבדקו וממצאים אורטופדיים הקשורים לגב ולכתפיים, כאשר להערכת חברי הוועדה מקורן של בעיות אלו בגודל השדיים והן יוקלו על ידי הניתוח.
במקרים מסוימים של השמנת יתר, כאשר חברי הוועדה לא יוכלו לקבוע אם התלונות השלדיות קשורות לגודל השדיים או למשקל העודף, יוצע לאישה לדון שוב בנחיצות הרפואית לניתוח הקטנת שדיים לאחר ירידה במשקל.
הניתוח יאושר עבור אישה עם שדיים נפולים מאוד באופן שגורם לדלקות חוזרות תחת קפל השד, שלא הגיבו לטיפול רפואי, ואשר הקטנה של השדיים תשפר להערכת חברי הוועדה את מצב האישה או תקל עליה באופן משמעותי.

קריטריונים רפואיים לאישור ניתוח שדיים במצבי א-סימטריה:

במקרים בהם שד אחד גדול מאד ומוערך כי ההבדל בין השדיים הוא כ- 400-500 גרם רקמת שד לפחות, תאושר הקטנת אותו שד לצורך התאמתו לשד השני.
במקרים בהם קיים שד אחד בגודל סביר ואילו השד השני בלתי מפותח, יאושר ניתוח הגדלה והתאמת השד השני.

קריטריונים רפואיים לאישור ניתוח כאשר קיים חסר מוחלט של רקמת שד:

הניתוח יאושר אם קיים חסר מוחלט של רקמת שד.
מקרים חריגים יובאו לדיון בפני חברי ועדת ערר, בהתאם לשיקול דעת חברי הוועדה. ועדת הערר מורכבת מראש תחום כירורגיה ומנהלת מחלקת שירותי הרווחה במטה.
הקרטריונים עבור ניתוח גניקומסטיה לגברים הם שונים. מידע אודותיהם ניתן לקבל אצל הרופא המטפל.

עלות

הניתוח הוא ללא עלות, בכפוף לאישור הוועדה לאישור ניתוחי שדיים.
לאחר אישור הוועדה יינתן טופס התחייבות כספית, ללא השתתפות עצמית.

היכן

 • ישיבות הוועדה מתקיימות במכבי, באזור המרכז , באזור הצפון ובאזור ירושלים שפלה דרום.
 • ניתוח להקטנת שדיים - בכל בית חולים ציבורי אחר שיש למכבי הסכם עימו. לרשימת בתי החולים הציבוריים שבהסכם >>
 • ניתוח לתיקון א-סימטריה - בכל בית חולים ציבורי.
 

הליך מימוש הזכאות

 • טרם הניתוח נדרש אישור מראש של הוועדה לניתוחי שדיים.
 • נשים לאחר לידה - יכולות לפנות לוועדה רק בתום שנה ממועד הלידה האחרונה.
 • לא יאושרו החזרים בדיעבד לניתוח שלא קיבל את אישור הוועדה.
 

הליך הפנייה לוועדת אישורים:

1. קבלת הפניה לוועדה לניתוחי שדיים מרופא מומחה:
טרם פנייה לוועדה יש להצטייד בהפנייה שצריכה להינתן על ידי כירורג פלסטי או רופא אורתופד או על ידי רופא יועץ במרפאות חוץ של בתי החולים. ניתן לצרף להפנייה מסמכים רפואיים דוגמת תוצאות בדיקות, צילומי רנטגן, מסמכים רפואיים המעידים על מצב נפשי.
בנוסף, יש למלא טופס בקשה לוועדה לאישור ניתוח לניתוחי שדיים.
 
את הטופס, בצירוף מכתב ההפנייה והמסמכים הרפואיים יש לשלוח לוועדה באזור מגוריכם, אשר תזמן את המבקש להופיע בפני הוועדה.
למחוז צפון
 
למחוזות מרכז ושרון לניתוח עבור נשים:
 
למחוזות מרכז ושרון לניתוח עבור גברים:
 • באמצעות המרכז הרפואי (סניף) אליו שייך החבר.
 • בפקס 073-2284185
 • בירורים, שינוי תור או ביטול תור בטלפון 03-5424646 שלוחה 2 מזכירות רפואית.
 •  
  נשים עם רקע אונקולוגי
  במחוז המרכז הוועדה לא תדון בנשים עם רקע אונקולוגי המבקשות ניתוח שחזור שד.
  יש לפנות לקבלת יעוץ אצל יועץ-על של מכבי בתחום הכירורגיה הפלסטית, בסניף רמת השרון. תיאום תור בטלפון - 03-5484646 שלוחה 2, פקס 073-2284185
  לחברי מחוז ירושלים, שפלה ודרום:
   
  2. הופעה בפני הוועדה
  כשבועיים לפני מועד הוועדה, ישלח אל החברה זימון באמצעות דואר אלקטרוני (מייל). הוועדה מתכנסת לערך אחת לחודש, וחברים בה רופא כירורגי פלסטי, עובדת סוציאלית ורכזת הוועדה.
  3. החלטות הוועדה
  תשובת הוועדה תישלח בכתב לחברה בתוך 14 ימי עבודה מיום התכנסות הוועדה.
  • אישור בקשה: יישלח מכתב אישור לחברה באמצעות דוא"ל, חתום על ידי חברי הוועדה. עם מכתב האישור יש לפנות לקבלת התחייבות כספית לניתוח.
  • דחיית בקשה: ישלח מכתב דחייה מנומק באמצעות דוא"ל, חתום על ידי חברי הוועדה וכן העתק תשובה לרופא המפנה.
  • תשובת ביניים: במקרים שבהם קיימת התלבטות או חסר מידע , ישלח לחברה מכתב בדוא"ל חתום ע"י חברי הוועדה.
   
  ערעור על החלטת הוועדה: ניתן לשלוח ערעור בכתב לפקס 03-7958766 או למייל vaadashad@mac.org.il. מענה יינתן תוך 30 ימי עבודה מיום מקבלת המכתב.

  4. קבלת התחייבות כספית לביצוע הניתוח
  את אישור הוועדה לניתוחי שדיים יש להעביר למזכירות המרכז הרפואי לצורך קבלת התחייבות כספית מול בית החולים שבהסכם בו יתבצע הניתוח.
  ניתן לבקש התחייבות דרך האתר
  הזמנת התחייבויות במכבי אונליין (משתמשים רשומים בלבד)
  בקשת התחייבויות - הדרכה שלב אחר שלב >>
  לא מצאתם פתרון? פנו אלינו