22 ספטמבר 2021 ט"ז תשרי תשפ"ב
עדכון אחרון:  23.02.2018 

ניתוחי שדיים - הקטנת שדיים לנשים, תיקון אסימטריה או שחזור שד - תנאי הזכאות

ניתוחים להקטנת שדיים ולתיקון א-סימטריה הניתנים על פי קריטריונים רפואיים קבועים, ובכפוף לאישור מראש של הוועדה לניתוחי שדיים.
עדכון אחרון:  23.02.2018 

ניתוח להקטנת שדיים / ניתוח לתיקון אסימטריה

הזכאות 

ניתוחים להקטנת שדיים ולתיקון אסימטריה הניתנים על פי קריטריונים רפואיים קבועים, ובכפוף לאישור מראש של הוועדה לניתוחי שדיים.
הוועדה מורכבת מרופא פלסטיקאי מומחה, עובדת סוציאלית ורכזת ועדה.
נשים לאחר לידה יופנו לוועדה רק בתום שנה ממועד לידה אחרונה.
חברות מכבי שלי זכאיות לעלות השתתפות עצמית נמוכה יותר מחברות מכבי כסף.

רשימת הקריטריונים הרפואיים

קריטריונים רפואיים לאישור ניתוח הקטנת השדיים

 •  ניתוח יאושר עבור אישה עם שדיים רחבים, צנוחים וכבדים שלהערכת חברי הוועדה יוסרו בניתוח לפחות כ-600 גרם רקמת שד מכל צד.
 •  הניתוח יאושר עבור אישה עם תלונות שלדיות שנבדקו וממצאים אורתופדיים הקשורים לגב ולכתפיים, כאשר להערכת חברי הוועדה מקורן של בעיות אלו בגודל השדיים והן יוקלו על ידי הניתוח.
 •  במקרים מסוימים של השמנת יתר, כאשר חברי הוועדה לא יוכלו לקבוע אם התלונות השלדיות קשורות לגודל השדיים או למשקל העודף, יוצע לאישה לדון שוב בנחיצות הרפואית לניתוח הקטנת שדיים לאחר ירידה במשקל.
 •  הניתוח יאושר עבור אישה עם שדיים נפולים מאוד באופן שגורם לדלקות חוזרות תחת קפל השד, שלא הגיבו לטיפול רפואי, ואשר הקטנה של השדיים תשפר להערכת חברי הוועדה את מצב האישה או תקל עליה באופן משמעותי.
   

קריטריונים רפואיים לאישור ניתוח שדיים במצבי א-סימטריה

 •  במקרים בהם שד אחד גדול מאד ומוערך כי ההבדל בין השדיים הוא כ- 400-500 גרם רקמת שד לפחות, תאושר הקטנת אותו שד לצורך התאמתו לשד השני.
 •  במקרים בהם קיים שד אחד בגודל סביר ואילו השד השני בלתי מפותח, יאושר ניתוח הגדלה והתאמת השד השני.
   

קריטריונים רפואיים לאישור ניתוח כאשר קיים חסר מוחלט של רקמת שד

 • הניתוח יאושר אם קיים חסר מוחלט של רקמת שד.
 • מקרים חריגים יובאו לדיון בפני חברי ועדת ערר, בהתאם לשיקול דעת חברי הוועדה. ועדת הערר מורכבת מראש תחום כירורגיה ומנהלת המחלקה לעבודה סוציאלית ויחסי חבר.
   

זכויות במסגרת הסל הבסיסי

ניתוח בבתי חולים ציבוריים

 כמה זה עולה? 

 • פנייה לוועדה לניתוחי שד - ללא השתתפות עצמית.
 • ניתוח – לאחר קבלת אישור הוועדה תופק התחייבות למימון הניתוח, ללא השתתפות עצמית.
   

 איפה ניתן השירות? 

 • ניתוח להקטנת שדיים – בכל בית חולים ציבורי שבו קיימת מחלקה לכירורגיה פלסטית ושבהסכם עם מכבי.
 • ניתוח תיקון אסימטריה – בכל בית חולים ציבורי.

זכויות במסגרת מכבי זהב

ניתוחים באסותא, הדסה, שערי צדק ובבתי חולים פרטיים שבהסדר

 כמה זה עולה? 

פנייה לוועדה לניתוחי שד  –  ללא השתתפות עצמית.
ניתוח:
ככלל, ההשתתפות העצמית נקבעת בהתאם לרובד הביטוחי של החברה ולניתוח שיבוצע בפועל. לא יינתן החזר עבור ההשתתפות העצמית ששולמה.
 • באסותא – עבור ניתוח אצל רופא מכבי בהסכם, תופק התחייבות במוקד ניתוחים אסותא ועליה מצוין גובה ההשתתפות העצמית שכוללת את כלל מרכיבי הניתוח.
 • בבית חולים פרטי שבהסדר – הוצאות בית חולים והחזר בגין שכר מנתח לפי כללי זכאות לניתוחים רפואיים. ההתחייבות תופק במשרד הרופא.
 • שר"פ הדסה או שר"פ שערי צדק – תופק התחייבות בהשתתפות עצמית לכיסוי עלויות הניתוח. מידע אודות גובה ההשתתפות העצמית ניתן לקבל בשר"פ שערי צדק בטלפון 02-6666134 ובשר"פ הדסה בטלפון 02-6778899.
   

 איפה ניתן השירות? 

תוספת זכויות במסגרת מכבי שלי

השתתפות עצמית מופחתת ביחס להשתתפות הנדרשת מחברי מכבי זהב.
כשהמקרה אינו עומד בקריטריונים הרפואיים, החברה זכאית לניתוח במסגרת הזכאות לניתוחים אסתטיים.

מה עליך לעשות?

קבלת התחייבות וביצוע הניתוח מותנים בקבלת אישור מקדים מהוועדה לניתוחי שד. לא תוצא התחייבות בדיעבד לניתוח שלא אושר על ידי הוועדה טרם ביצועו.

במקרים של ניצול הזכאות מתוקף רובד שאינו הסל הבסיסי (כסף, זהב או שלי), אם החברה טרם עברה וועדה וטרם קבלה את אישורה, ומגיעה ישירות למנתח (רופא מכבי או מנתח פרטי בהסדר) הוא זה שיפנה את החברה לקבלת אישור לניתוח על ידי הוועדה. את האישור לניתוח תעביר החברה ישירות למנתח.
כללים לפנייה לוועדה לניתוחי שד אשר משותפים לכל המחוזות:
 1. יש להעביר לוועדה הפנייה מיועץ שהוא כירורג פלסטי, או ממרפאה מייעצת בבית חולים, או אורתופד. בנוסף יש להעביר טופס פרטים אישיים שימולא בכתב ברור ומסמכים רפואיים רלוונטיים.
 2. באפשרות החברה להציג בפני הוועדה מסמכים רפואיים נוספים המעידים על מצבה הרפואי, כגון צילומי רנטגן, בדיקות או מסמכים רפואיים המעידים על מצב נפשי.
 3. לאחר קבלת המסמכים תיצור רכזת הוועדה או מי מטעמה קשר עם החברה לתיאום תור לוועדה. הזמנה בכתב תישלח לחברה כשבועיים לפני מועד התור בדוא"ל או באמצעות מסרון.
 4. תשובת הוועדה תישלח לחברה בדוא"ל בתוך 14 ימי עבודה מיום התכנסות הוועדה.
      א. אישור לניתוח - יישלח לחברה בדוא"ל מכתב אישור ובו הנחיה לפנות למשרדי המרכז הרפואי (סניף מכבי או אסותא במידה שרלוונטי) לצורך קבלת התחייבות לביצוע הניתוח.
      ב. דחייה - יישלח מכתב דחייה מנומק בדוא"ל והעתקו יישלח לרופא המפנה. 
      ג. תשובת ביניים - במקרים של התלבטות או חוסר במידע, יפנו אל החברה בדוא"ל.
 5. ערעור על החלטת הוועדה, בצירוף מסמכים התומכים בערעור, יש לשלוח לפקס  03-7958766 או לדואר אלקטרוני vaadashad@mac.org.il .
 

מחוזות מרכז ושרון - אופן הפנייה לוועדה: 

 1. יש למלא טופס פרטים אישיים עבור פנייה למחוזות מרכז ושרון.
 2. יש להעביר לרכזת הוועדה את הטופס, הפניית הרופא ומסמכים רפואיים אחרים באמצעות פקס 03-7178305 או דואר אלקטרוני sharonpls@mac.org.il, או באמצעות המרכז הרפואי אליו שייכת החברה. 
   

מחוזות דרום, ירושלים והשפלה - אופן הפנייה לוועדה: 

 1. יש למלא טופס פרטים אישיים עבור פנייה למחוזות  דרום, ירושלים והשפלה.
 2. יש להעביר לרכזת הוועדה את הטופס, הפניית הרופא ומסמכים רפואיים אחרים באמצעות פקס 076-8893302 או דואר אלקטרוני JRSF_PLASTI@MAC.ORG.IL , או באמצעות המרכז הרפואי אליו שייכת החברה. 
   

מחוז צפון  - אופן הפניה לוועדה:

 1. יש למלא טופס פרטים אישיים עבור פנייה למחוז הצפון.
 2. יש להעביר לרכזת הוועדה את הטופס, הפניית הרופא ומסמכים רפואיים אחרים באמצעות פקס 073-2284398 או דואר אלקטרוני zfn-hifa-chirurgit@mac.org.il או באמצעות המרכז הרפואי אליו שייכת החברה.  
 

קבלת התחייבות כספית לביצוע הניתוח

את אישור הוועדה לניתוחי שדיים יש להעביר למזכירות המרכז הרפואי לצורך קבלת התחייבות כספית מול בית החולים שבהסכם בו יתבצע הניתוח.
ניתן לבקש התחייבות דרך האתר
הזמנת התחייבויות במכבי אונליין (משתמשים רשומים בלבד)
בקשת התחייבויות - הדרכה שלב אחר שלב >

שחזור שד לנשים עם רקע אונקולוגי

הזכאות 

ניתוח שחזור שד מלא או חלקי, או טיפול המהווה המשך ישיר לניתוח השחזור המקורי, כגון שחזור פטמה או החלפת תותב זמני במשתל קבוע, או מקרים בהם יש המלצה על ביצוע פעולה כירורגית חוזרת.
חברי מכבי שלי זכאים להשתתפות עצמית מופחתת בעלות הניתוח מזו של חברי מכבי כסף וזהב.
 • אישה שבוחרת לעבור שחזור פטמה תוך פחות משנה מניתוח הכריתה, אינה זכאית לתותב פטמה (כתחליף זמני).

זכויות במסגרת הסל הבסיסי

ניתוח ללא בחירת מנתח

 כמה זה עולה? 

ללא השתתפות עצמית.

 איפה ניתן השירות? 

בבתי החולים הציבוריים.

תוספת זכויות לחברי מכבי כסף

ניתוח על ידי רופא מכבי בהסכם

 כמה זה עולה? 

 • פנייה ליועץ העל - ללא השתתפות עצמית.
 • ניתוח - עלות ההשתתפות העצמית מפורטת במדריך לשירותים בפרטי השירות של כל מנתח, בעבור סוג הניתוח המדרש, ובהתאם לרובד הביטוחי של החבר. לאיתור מנתחים במדריך השירותים >

 איפה ניתן השירות? 

בבתי החולים הציבוריים.

תוספת זכויות במסגרת מכבי שלי

השתתפות עצמית מופחתת ביחס להשתתפות הנדרשת מחברי מכבי זהב.

מה עליך לעשות? 

יש לפנות לקבלת ייעוץ אצל יועץ-על של מכבי בתחום הכירורגיה הפלסטית.
 כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי שלי. לקריאת התקנון >