04 דצמבר 2021 ל' כסלו תשפ"ב
עדכון אחרון:  28.01.2021 

אבחון ממוחשב להפרעות קשב ופעלתנות יתר - תנאי הזכאות

עדכון אחרון:  28.01.2021 

 זכאות זו אינה כלולה במסגרת תכנית הביטוח הסל הבסיסי

 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי הזכאות אינה כלולה במסגרת הסל הבסיסי
 
מכבי כסף ביצוע אבחון TOVA בתשלום השתתפות עצמית של עד 431 ₪ במכונים שבהסכם
 
מכבי זהב ביצוע אבחון TOVA או BRC בתשלום השתתפות עצמית של עד 431 ₪ במכונים שבהסכם
 
מכבי שלי ביצוע אבחון TOVA, NeuroTrax, BRC או MOXO בתשלום השתתפות עצמית של  23 ₪ במכונים שבהסכם