27 אוקטובר 2020 ט' חשון תשפ"א
עדכון אחרון:  01.07.2020 

אבחון ממוחשב להפרעות קשב וריכוז - תנאי הזכאות

עדכון אחרון:  01.07.2020 

 זכאות זו אינה כלולה במסגרת תכנית הביטוח הסל הבסיסי

 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי הזכאות אינה כלולה במסגרת הסל הבסיסי
 
מכבי כסף ביצוע אבחון TOVA או BRC בתשלום השתתפות עצמית של עד 433 ₪ במכונים שבהסכם
 
מכבי זהב אין זכאות ייחודית למכבי זהב. זהה לזכאות במסגרת מכבי כסף
 
מכבי שלי ביצוע אבחון TOVA, NeuroTrax, BRC או MOXO בתשלום השתתפות עצמית של  23 ₪ במכונים שבהסכם