20 יולי 2018 ח' אב תשע"ח
עדכון אחרון:  01.04.2018 

הבראה לאחר אשפוז

הבראה לאחר אשפוז מסייעת בחזרה הדרגתית
לשגרת החיים ומעניקה השגחה רפואית ועזרה במשימות היום-יום.
עדכון אחרון:  01.04.2018 

זכויות חברי מכבי שלי

 • לחברים עד גיל 65 הזכאות זהה לזו הניתנת במסגרת מכבי זהב: לאחר אשפוז של 8 לילות רצופים לפחות ניתן לנפוש בבית מלון, בית הארחה, מוסד החלמה או בית דיור מוגן ולקבל על כך החזר ממכבי.
 • חברים בני 65 ומעלה זכאים להחזר עבור שהות בבית מלון, בית הארחה, מוסד החלמה או בית דיור מוגן, לאחר אשפוז של 4-7 לילות רצופים.

 

זכויות הנובעות ממכבי זהב

זכויות חברי מכבי שלי עד גיל 65

הזכאות

תקופת הבראה לאחר אשפוז בבית חולים, שאורכה מחצית מימי האשפוז. ישנה מכסה של 21 ימי הבראה בשנת ביטוח. יום כניסה ויום יציאה ייחשבו כיום אחד.
לדוגמה: חבר מבוטח שאושפז במשך 10 לילות רצופים יהיה זכאי ל-5 ימי הבראה.
בנוסף, מבוגרים הזקוקים להשגחה מסיבה רפואית וקיבלו אישור רפואי מתאים וקטינים, זכאים לתוספת תשלום עבור שירותי ליווי והשגחה.
תקופת המתנה - 3 חודשים. למידע נוסף >
מצטרפים חדשים למכבי? שומרים על הוותק ויכולים ליהנות מזכויות והטבות ללא תקופת המתנה. לפרטים והצטרפות >

תנאים למימוש הזכאות

ניתן לקבל החזר על הבראה לאחר אשפוז בתנאים הבאים:
 • בתנאי שהאשפוז נמשך לפחות 8 לילות רצופים.
 • ימי ההבראה צריכים להיות רצופים.
 • ניתן לממש את הזכאות בתוך חודשיים ממועד השחרור מבית החולים.
 • למבוטח ששהה בבית מלון ביחד עם בן / בת זוג, ההחזר יהיה מחצית מהסכום הכולל ששילם בפועל בקבלה/חשבונית המקוריות.
 

עלות

 • במחלקות או מוסדות הבראה ובבתי דיור מוגן יינתן החזר עד תקרה של 398 ₪ ללילה.
 • בבתי מלון או בתי הארחה (צימרים) יינתן החזר עד תקרה של 510 ₪ ללילה.
 • מבוגרים הזקוקים להשגחה מסיבה רפואית וקטינים זכאים לתוספת בסך 34 ₪ ללילה עבור שירות ליווי או השגחה.

 

היכן

 • בבתי מלון או בתי הארחה (צימרים) בעלי רישיון עסק לשימוש מלונאי.
 • במוסדות הבראה או במחלקות הבראה בבתי חולים / בבתי דיור מוגן, ובתנאי שהחבר אינו דייר קבע במקום. לדוגמא: "בית בלב", שי-לב בשיבא, מגדלי הים התיכון, "מול הים", אחוזת ראשונים, בית חולים מ.ר.ב, וכד'.

 

תהליך מימוש הזכאות

על מנת לקבל את ההחזר יש להביא למשרד המרכז הרפואי (סניף):
 • סיכום אשפוז מבית החולים. לא נדרש מסמך מקור.
 • קבלה וחשבונית מס מקוריות ממוסד ההבראה ועליהן ציון תאריכי השהייה בו. אם לא מצוינים בהן תאריכי השהייה, יש לצרף מכתב מאותו מוסד המציין את התאריכים.
 • יש לצרף מסמך המעיד כי החבר מבוטח אינו דייר קבע במקום.
 • מבוגרים הזקוקים להשגחה מסיבה רפואית מתבקשים להוסיף מסמכים רפואיים המעידים על צורך רפואי בהשגחה צמודה לשם קבלת תוספת תשלום על השגחה וליווי.
 לאיתור מרכז רפואי >> (יפתח בדפדפן נפרד)
 

הנחיות ומידע

 • גם אשפוז שיקומי נחשב כאשפוז ויזכה את החבר מבוטח בהחזר, בכפוף לשאר התנאים.
 • הזכאות ניתנת למימוש גם לחבר המבוטח העובר מבית חולים אחד לאחר, בתנאי שהאשפוזים היו ברצף של 8 ימים לפחות.
 • גם מבוטח שאושפז בחו"ל באישור מכבי, זכאי לימי הבראה בארץ לפי אותם תנאים.
 • הזכאות היא על שירותי המלונאות בלבד (לא יינתן החזר על השגחה רפואית או על טיפולים רפואיים במקום).
 • מספר ימי ההבראה עבורם תינתן תוספת ליווי והשגחה יהיה זהה למספר ימי ההבראה עבורם ניתנת הזכאות להבראה.
 
במידה שהחבר זכאי לטיפול רפואי/החזר/השתתפות בגין הוצאותיו הרפואיות מתוקף החוקים השירות לא יינתן במסגרת השב"ן ברובד זה, במידה והחבר זכאי לטיפול רפואי/החזר/השתתפות בגין הוצאותיו הרפואיות מתוקף החוקים הבאים:
 1. שוטר שנפגע במסגרת תפקידו.
 2. נפגע פעולות איבה מוכר על ידי ביטוח לאומי.
 3. נכה משרד הביטחון 20% ומעלה.
 4. אשפוז עקב סיבוכי הריון ולידה.
 5. אשפוז הקשור לטיפול או לניתוח קוסמטי / שיניים / חניכיים.
 6. אשפוז ילודים ופגים אחרי לידה.
 7. נפגע תאונות דרכים (במקרים בהם הבקשה קשורה לפגיעה בתאונה).
 8. נפגע תאונות עבודה.

תוספת זכויות לחברי מכבי שלי

תוספת זכויות לחברי מכבי שלי בני 65 ומעלה

הזכאות

תקופת הבראה לאחר אשפוז בבית חולים, שאורכה מחצית מימי האשפוז, בתנאי שהאשפוז נמשך בין 4 ל-7 לילות רצופים. יום כניסה לאשפוז ויום יציאה ממנו ייחשבו כיום אחד. ימי ההבראה מוגבלים לתקרה של 10 ימים בשנת חברות.
לדוגמה: חבר מבוטח שאושפז במשך 6 לילות רצופים יהיה זכאי ל-3 ימי הבראה.
תקופת המתנה - 6 חודשים. למידע נוסף >
מצטרפים חדשים למכבי? שומרים על הוותק ויכולים ליהנות מזכויות והטבות ללא תקופת המתנה. לפרטים והצטרפות >

עלות

 • יינתן החזר של 50% מההוצאה בפועל ועד תקרה של 255 ₪ ללילה.
 • מבוגרים הזקוקים להשגחה מסיבה רפואית זכאים לתוספת בסך 34 ₪ ללילה עבור שירות ליווי או השגחה.
 

היכן

 • בבתי מלון או בתי הארחה (צימרים) בעלי רישיון עסק לשימוש מלונאי.
 • במוסדות הבראה או במחלקות הבראה בבתי חולים / בבתי דיור מוגן, ובתנאי שהחבר אינו דייר קבע במקום. לדוגמא: "בית בלב", שי-לב בשיבא, מגדלי הים התיכון, "מול הים", אחוזת ראשונים, בית חולים מ.ר.ב, וכד'.
 

תהליך מימוש הזכאות

על מנת לקבל את ההחזר יש להביא למשרד המרכז הרפואי (סניף):
 • סיכום אשפוז מבית החולים. לא נדרש מסמך מקור.
 • קבלה וחשבונית מס מקוריות ממוסד ההבראה ועליהן ציון תאריכי השהייה בו. אם לא מצוינים בהן תאריכי השהייה, יש לצרף מכתב מאותו מוסד המציין את התאריכים.
 • יש לצרף מסמך המעיד כי החבר מבוטח אינו דייר קבע במקום.
 • מבוגרים הזקוקים להשגחה מסיבה רפואית מתבקשים להוסיף מסמכים רפואיים המעידים על צורך רפואי בהשגחה צמודה לשם קבלת תוספת תשלום על השגחה וליווי.
 
לאיתור מרכז רפואי>> (יפתח בדפדפן נפרד)

הנחיות ומידע

 • גם אשפוז שיקומי נחשב כאשפוז ויזכה את החבר מבוטח בהחזר, בכפוף לשאר התנאים.
 • הזכאות ניתנת למימוש גם לחבר המבוטח העובר מבית חולים אחד לאחר, בתנאי שהאשפוזים היו ברצף של 4-7 ימים.
 • גם מבוטח שאושפז בחו"ל באישור מכבי, זכאי לימי הבראה בארץ לפי אותם תנאים.
 • הזכאות היא על שירותי המלונאות בלבד (לא יינתן החזר על השגחה רפואית או על טיפולים רפואיים במקום).
 • מספר ימי ההבראה עבורם תינתן תוספת ליווי והשגחה יהיה זהה למספר ימי ההבראה לא עבורם ניתנת הזכאות להבראה.
 השירות לא יינתן במסגרת השב"ן ברובד זה, במידה והחבר זכאי לטיפול רפואי/החזר/השתתפות בגין הוצאותיו הרפואיות מתוקף החוקים הבאים:
 1. שוטר שנפגע במסגרת תפקידו.
 2. נפגע פעולות איבה מוכר ע"י ביטוח לאומי.
 3. נכה משרד הביטחון 20% ומעלה.
 4. אשפוז עקב סיבוכי הריון ולידה.
 5. אשפוז הקשור לטיפול או לניתוח קוסמטי / שיניים / חניכיים.
 6. אשפוז ילודים ופגים אחרי לידה.
 7. נפגע תאונות דרכים (במקרים בהם הבקשה קשורה לפגיעה בתאונה).
 8. נפגע תאונות עבודה.
 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי הזכאות אינה כלולה במסגרת הסל הבסיסי
 
מכבי כסף החזר עבור הבראה לאחר אשפוז של 8 לילות או יותר. תקרת ההחזר משתנה בהתאם למשך האשפוז ומקום ההבראה
 
מכבי זהב תקרת החזר גבוהה יותר מזו הניתנת ממכבי כסף
 
מכבי שלי החזר של 50% ועד תקרה של 255 ₪ עבור הבראה לאחר אשפוז של 4-7 לילות לבני 65 ומעלה
 כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי שלי. לקריאת התקנון >
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו