23 ספטמבר 2021 י"ז תשרי תשפ"ב
עדכון אחרון:  28.01.2021 

הבראה לאחר אשפוז

הבראה לאחר אשפוז מסייעת בחזרה הדרגתית לשגרת החיים ומעניקה השגחה רפואית ועזרה במשימות היום-יום.
עדכון אחרון:  28.01.2021 

זכויות חברי מכבי שלי

חדש! מהיום ניתן להגיש בקשה להחזר כספי באפליקציה ובמכבי Online.
לפרטים נוספים לחצו כאן >>

חברי מכבי שלי בגיל 65 ומעלה זכאים להחזר עבור ימי הבראה גם לאחר אשפוז של 4-7 לילות רצופים.

זכויות הנובעות ממכבי זהב

החזר על ימי הבראה לאחר אשפוז של 8 לילות או יותר

 הזכאות 

חברים שאושפזו בבית חולים למשך 8 לילות רצופים או יותר, זכאים להחזר על תקופת הבראה שאורכה מחצית מימי האשפוז – עד 21 ימי הבראה רצופים בשנה קלנדרית.
יש לממש את הזכאות בתוך חודשיים ממועד השחרור מבית החולים.
לדוגמה: חבר מבוטח שאושפז במשך 10 לילות רצופים יהיה זכאי ל-5 ימי הבראה רצופים.
 
בנוסף, קטינים הזקוקים לליווי ומבוגרים הזקוקים להשגחה מסיבה רפואית וקיבלו אישור רפואי מתאים זכאים לתוספת תשלום עבור שירותי ליווי והשגחה.
תקופת המתנה - 3 חודשים. למידע נוסף >
מצטרפים חדשים למכבי? שומרים על הוותק ויכולים ליהנות מזכויות והטבות ללא תקופת המתנה. לפרטים והצטרפות >

 כמה זה עולה? 

 • החזר עד תקרה של 516 ₪ ללילה.
 • מבוגרים הזקוקים להשגחה מסיבה רפואית וקטינים זכאים לתוספת בסך 34 ₪ ללילה עבור שירות ליווי או השגחה. תוספת ההחזר עבור מלווה אינה כלולה בתקרת ההחזר ללילה, אלא ניתנת בנוסף לה.
   

 איפה ניתן השירות? 

בבתי מלון, במוסדות הבראה או במחלקות הבראה בבתי חולים / בבתי דיור מוגן, ובתנאי שהחבר אינו דייר קבע במקום. לדוגמא: "בית בלב", שי-לב בשיבא, מגדלי הים התיכון, "מול הים", אחוזת ראשונים, בית חולים מ.ר.ב, וכד'.
 

 מה עליך לעשות? 

 • לקבלת החזר יש להגיש למכבי את המסמכים הבאים באפליקציה ובמכבי Online בקישור הבא, בעמדת אל תור המרכז הרפואי או לשלוח אותם בדואר רשום למרכז הרפואי:
  • סיכום אשפוז מבית החולים. לא נדרש מסמך מקור.
  • קבלה וחשבונית מס מקוריות ממוסד ההבראה ועליהן ציון תאריכי השהייה בו. אם לא מצוינים בהן תאריכי השהייה, יש לצרף מכתב מאותו מוסד המציין את התאריכים.
  • יש לצרף מסמך המעיד כי החבר מבוטח אינו דייר קבע במקום.
  • מבוגרים הזקוקים להשגחה מסיבה רפואית מתבקשים להוסיף מסמכים רפואיים המעידים על צורך רפואי בהשגחה צמודה לשם קבלת תוספת תשלום על השגחה וליווי.
  • לשוהה עם מלווה מסיבה רפואית - בנוסף על המסמכים המעידים על צורך רפואי בהשגחה צמודה יש להציג קבלה וחשבונית מס מקורית שבה מצוין מחיר לאדם בחדר. אם לא תוצג חשבונית עם פירוט זה, יינתן החזר בגובה 85% מהסכום ששולם לזוג עד לתקרה שנקבעה + 34 ש"ח ללילה.
 • אם המבריא הוא תינוק או פעוט ולא נגבה תשלום בגין שהייתו במוסד ההבראה, ניתן לקבל החזר בגין שהייה של אחד מהוריו. לקבלת החזר יש לצרף אישור ממוסד ההבראה כי התינוק או הפעוט שהה בו (בנוסף לקבלה וחשבונית מס מקוריות ושאר המסמכים המצויינים מעלה).

 תנאים והבהרות 

 • יום כניסה ויום יציאה מאשפוז ייחשבו כיום אחד.
 • הזכאות היא לימי הבראה רצופים בלבד.
 • גם אשפוז שיקומי נחשב כאשפוז ויזכה את החבר מבוטח בהחזר, בכפוף לשאר התנאים.
 • הזכאות ניתנת למימוש גם לחבר המבוטח העובר מבית חולים אחד לאחר, בתנאי שהאשפוזים היו ברצף של 8 ימים לפחות.
 • גם מבוטח שאושפז בחו"ל באישור מכבי, זכאי לימי הבראה בארץ לפי אותם תנאים.
 • הזכאות היא על שירותי המלונאות בלבד (לא יינתן החזר על השגחה רפואית או על טיפולים רפואיים במקום).
 • מספר ימי ההבראה עבורם תינתן תוספת ליווי והשגחה יהיה זהה למספר ימי ההבראה עבורם ניתנת הזכאות להבראה.
 •  אם אתם זכאים לטיפול רפואי או להחזר או השתתפות בגין הוצאות רפואיות מתוקף החוקים הבאים, לא יינתן השירות במסגרת שירותי הבריאות הנוספים: 
  • שוטר שנפגע במסגרת תפקידו.
  • נפגע פעולות איבה מוכר על ידי ביטוח לאומי.
  • נכה משרד הביטחון 20% ומעלה.
  • אשפוז עקב סיבוכי הריון ולידה.
  • אשפוז הקשור לטיפול או לניתוח קוסמטי / שיניים / חניכיים.
  • אשפוז ילודים ופגים אחרי לידה.
  • נפגע תאונות דרכים (במקרים בהם הבקשה קשורה לפגיעה בתאונה).
    
  אם הצורך בשירות לא נובע מהפגיעה המוכרת בחוקים המפורטים לעיל, יש להעביר למשרד המרכז הרפואי (הסניף) מכתב מרופא המאשר זאת, על מנת לקבל אישור למימוש הזכאות. ניתן להגיש את המכתב במעטפת אל תור או לשלוח אותו בדואר רשום או בדוא"ל למרכז הרפואי. 
  לאיתור מרכז רפואי >

תוספת זכויות לחברי מכבי שלי

החזר על ימי הבראה לאחר אשפוז של 4-7 לילות

האם אתם זכאים?

הזכאות מיועדת לחברי מכבי שלי בני 65 ומעלה שהיו מאושפזים בבית חולים במשך 4-7 ימים רצופים.

 הזכאות 

חברים שאושפזו בבית חולים למשך 4-7 לילות רצופים או יותר, זכאים להחזר על תקופת הבראה שאורכה מחצית מימי האשפוז. 
במצטבר, בשנה קלנדרית אפשר לקבל החזר על מקסימום 10 ימי הבראה רצופים.
לדוגמה: חבר שאושפז במשך 6 לילות רצופים יהיה זכאי ל-3 ימי הבראה רצופים.
יש לממש את הזכאות בתוך חודשיים ממועד השחרור מבית החולים.
תקופת המתנה - 6 חודשים. למידע נוסף >
מצטרפים חדשים למכבי? שומרים על הוותק ויכולים ליהנות מזכויות והטבות ללא תקופת המתנה. לפרטים והצטרפות >

 כמה זה עולה? 

 • החזר של 50% מההוצאה בפועל ועד תקרה של 258 ₪ ללילה.
   

 איפה ניתן השירות? 

בבתי מלון, במוסדות הבראה או במחלקות הבראה בבתי חולים / בבתי דיור מוגן, ובתנאי שהחבר אינו דייר קבע במקום. לדוגמא: "בית בלב", שי-לב בשיבא, מגדלי הים התיכון, "מול הים", אחוזת ראשונים, בית חולים מ.ר.ב, וכד'.
 

 מה עליך לעשות? 

לקבלת החזר יש להגיש למכבי את המסמכים הבאים באפליקציה ובמכבי Online בקישור הבא, בעמדת אל תור המרכז הרפואי או לשלוח אותם בדואר רשום למרכז הרפואי:
 • סיכום אשפוז מבית החולים. לא נדרש מסמך מקור.
 • קבלה וחשבונית מס מקוריות ממוסד ההבראה ועליהן ציון תאריכי השהייה בו. אם לא מצוינים בהן תאריכי השהייה, יש לצרף מכתב מאותו מוסד המציין את התאריכים.
 • יש לצרף מסמך המעיד כי החבר מבוטח אינו דייר קבע במקום.

 תנאים והבהרות 

 • יום כניסה ויום יציאה מאשפוז ייחשבו כיום אחד.
 • הזכאות היא לימי הבראה רצופים בלבד.
 • גם אשפוז שיקומי נחשב כאשפוז ויזכה את החבר מבוטח בהחזר, בכפוף לשאר התנאים.
 • הזכאות ניתנת למימוש גם לחבר המבוטח העובר מבית חולים אחד לאחר, בתנאי שהאשפוזים היו ברצף של 4-7 ימים.
 • גם מבוטח שאושפז בחו"ל באישור מכבי, זכאי לימי הבראה בארץ לפי אותם תנאים.
 • הזכאות היא על שירותי המלונאות בלבד (לא יינתן החזר על השגחה רפואית או על טיפולים רפואיים במקום).
 • מספר ימי ההבראה עבורם תינתן תוספת ליווי והשגחה יהיה זהה למספר ימי ההבראה לא עבורם ניתנת הזכאות להבראה.
   
 אם אתם זכאים לטיפול רפואי או להחזר או השתתפות בגין הוצאות רפואיות מתוקף החוקים הבאים, לא יינתן השירות במסגרת שירותי הבריאות הנוספים: 
 • שוטר שנפגע במסגרת תפקידו.
 • נפגע פעולות איבה מוכר ע"י ביטוח לאומי.
 • נכה משרד הביטחון 20% ומעלה.
 • אשפוז עקב סיבוכי הריון ולידה.
 • אשפוז הקשור לטיפול או לניתוח קוסמטי / שיניים / חניכיים.
 • אשפוז ילודים ופגים אחרי לידה.
 • נפגע תאונות דרכים (במקרים בהם הבקשה קשורה לפגיעה בתאונה).
 • נפגע תאונות דרכים מוכר על ידי ביטוח לאומי.
 • נכה משרד הביטחון 20% ומעלה.
 • נפגע פעולות איבה מוכר על ידי ביטוח לאומי.
   
אם הצורך בשירות לא נובע מהפגיעה המוכרת בחוקים המפורטים לעיל, יש להעביר למשרד המרכז הרפואי (הסניף) מכתב מרופא המאשר זאת, על מנת לקבל אישור למימוש הזכאות. ניתן להגיש את המכתב במעטפת אל תור או לשלוח אותו בדואר רשום או בדוא"ל למרכז הרפואי. 
לאיתור מרכז רפואי >
 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי הזכאות אינה כלולה במסגרת הסל הבסיסי
 
מכבי כסף החזר עבור הבראה לאחר אשפוז של 8 לילות או יותר. תקרת ההחזר משתנה בהתאם למשך האשפוז ומקום ההבראה
 
מכבי זהב תקרת החזר גבוהה יותר מזו הניתנת ממכבי כסף
 
מכבי שלי חברי מכבי שלי זכאים להחזר של 50% עד תקרה של 258 ₪ עבור הבראה לאחר אשפוז למשך 4-7 לילות לבני 65 ומעלה
 כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי שלי. לקריאת התקנון >