08 דצמבר 2021 ד' טבת תשפ"ב
עדכון אחרון:  28.01.2021 

הבראה לאחר אשפוז

הבראה לאחר אשפוז מסייעת בחזרה הדרגתית לשגרת החיים ומעניקה השגחה רפואית ועזרה במשימות היום-יום.
עדכון אחרון:  28.01.2021 

זכויות חברי מכבי כסף

חדש! מהיום ניתן להגיש בקשה להחזר כספי באפליקציה ובמכבי Online.
לפרטים נוספים לחצו כאן >>

הזכאות 

חברים שאושפזו בבית חולים למשך 8 לילות רצופים או יותר, זכאים להחזר על תקופת הבראה שאורכה מחצית מימי האשפוז – עד 21 ימי הבראה רצופים בשנה קלנדרית.
לדוגמה: חבר מבוטח שאושפז במשך 10 לילות רצופים יהיה זכאי ל-5 ימי הבראה רצופים.
בנוסף, קטינים הזקוקים לליווי ומבוגרים הזקוקים להשגחה מסיבה רפואית וקיבלו אישור רפואי מתאים זכאים לתוספת תשלום עבור שירותי ליווי והשגחה

כמה זה עולה? 

 • החזר עד תקרה של 258 ₪ ללילה.
 • מבוגרים הזקוקים להשגחה מסיבה רפואית וקטינים זכאים לתוספת בסך 34 ₪ ללילה עבור שירות ליווי או השגחה. תוספת ההחזר עבור מלווה אינה כלולה בתקרת ההחזר ללילה, אלא ניתנת בנוסף לה.
   

איפה ניתן השירות? 

בבתי מלון, במוסדות הבראה או במחלקות הבראה בבתי חולים / בבתי דיור מוגן, ובתנאי שהחבר אינו דייר קבע במקום. לדוגמא: "בית בלב", שי-לב בשיבא, מגדלי הים התיכון, "מול הים", אחוזת ראשונים, בית חולים מ.ר.ב, וכד'.
 

מה עליך לעשות? 

לקבלת החזר יש להגיש למכבי את המסמכים הבאים באפליקציה ובמכבי Online בקישור הבא, בעמדת אל תור המרכז הרפואי או לשלוח אותם בדואר רשום למרכז הרפואי:
 • סיכום אשפוז מבית החולים. לא נדרש מסמך מקור.
 • קבלה וחשבונית מס מקוריות ממוסד ההבראה ועליהן ציון תאריכי השהייה בו. אם לא מצוינים בהן תאריכי השהייה, יש לצרף מכתב מאותו מוסד המציין את התאריכים.
 • יש לצרף מסמך המעיד כי החבר מבוטח אינו דייר קבע במקום.
 • מבוגרים הזקוקים להשגחה מסיבה רפואית מתבקשים להוסיף מסמכים רפואיים המעידים על צורך רפואי בהשגחה צמודה לשם קבלת תוספת תשלום על השגחה וליווי.
 • לשוהה עם מלווה יש להציג קבלה וחשבונית מס מקורית שבה מצוין מחיר לאדם בחדר. אם לא תוצג כזאת, יינתן החזר בגובה 85% מהתעריף ששולם לזוג עד לתקרה שנקבעה + תוספת לבן זוג (34 ₪).
 • לשוהים עם מלווה - יש להגיש מכתב רפואי המעיד על הצורך בהשגחה/ליווי.
   

תנאים והבהרות 

 • יום כניסה ויום יציאה מאשפוז ייחשבו כיום אחד.
 • הזכאות היא לימי הבראה רצופים בלבד.
 • גם אשפוז שיקומי נחשב כאשפוז ויזכה את החבר מבוטח בהחזר, בכפוף לשאר התנאים.
 • הזכאות ניתנת למימוש גם לחבר המבוטח העובר מבית חולים אחד לאחר, בתנאי שהאשפוזים היו ברצף של 8 ימים לפחות.
 • גם מבוטח שאושפז בחו"ל באישור מכבי, זכאי לימי הבראה בארץ לפי אותם תנאים.
 • הזכאות היא על שירותי המלונאות בלבד (לא יינתן החזר על השגחה רפואית או על טיפולים רפואיים במקום).
 • מספר ימי ההבראה עבורם תינתן תוספת ליווי והשגחה יהיה זהה למספר ימי ההבראה עבורם ניתנת הזכאות להבראה.
 •  אם אתם זכאים לטיפול רפואי או להחזר או השתתפות בגין הוצאות רפואיות מתוקף החוקים הבאים, לא יינתן השירות במסגרת שירותי הבריאות הנוספים: 
  • שוטר שנפגע במסגרת תפקידו.
  • נפגע פעולות איבה מוכר על ידי ביטוח לאומי.
  • נכה משרד הביטחון 20% ומעלה.
  • אשפוז עקב סיבוכי הריון ולידה.
  • אשפוז הקשור לטיפול או לניתוח קוסמטי / שיניים / חניכיים.
  • אשפוז ילודים ופגים אחרי לידה.
  • נפגע תאונות דרכים (במקרים בהם הבקשה קשורה לפגיעה בתאונה).
    
  אם הצורך בשירות לא נובע מהפגיעה המוכרת בחוקים המפורטים לעיל, יש להעביר למשרד המרכז הרפואי (הסניף) מכתב מרופא המאשר זאת, על מנת לקבל אישור למימוש הזכאות. ניתן להגיש את המכתב במעטפת אל תור או לשלוח אותו בדואר רשום או בדוא"ל למרכז הרפואי. 
  לאיתור מרכז רפואי >
כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי כסף. לקריאת התקנון >