14 נובמבר 2018 ו' כסלו תשע"ט
עדכון אחרון:  06.09.2018 

הבראה לאחר אשפוז

הבראה לאחר אשפוז מסייעת בחזרה הדרגתית לשגרת החיים ומעניקה השגחה רפואית ועזרה במשימות היום-יום.
עדכון אחרון:  06.09.2018 

זכויות חברי מכבי זהב

חברי מכבי זהב זכאים להחזר גדול יותר על ימי הבראה מחברי מכבי כסף.

הזכאות

חברים שאושפזו בבית חולים למשך 8 לילות רצופים או יותר, זכאים להחזר על תקופת הבראה שאורכה מחצית מימי האשפוז – עד 21 ימי הבראה בשנת ביטוח.
לדוגמה: חבר מבוטח שאושפז במשך 10 לילות רצופים יהיה זכאי ל-5 ימי הבראה.
יש לממש את הזכאות בתוך חודשיים ממועד השחרור מבית החולים.
בנוסף, קטינים הזקוקים לליווי ומבוגרים הזקוקים להשגחה מסיבה רפואית וקיבלו אישור רפואי מתאים זכאים לתוספת תשלום עבור שירותי ליווי והשגחה.
תקופת המתנה - 3 חודשים. למידע נוסף >
מצטרפים חדשים למכבי? שומרים על הוותק ויכולים ליהנות מזכויות והטבות ללא תקופת המתנה. לפרטים והצטרפות >

עלות

 • החזר עד תקרה של 510 ₪ ללילה.
 • מבוגרים הזקוקים להשגחה מסיבה רפואית וקטינים זכאים לתוספת בסך 34 ₪ ללילה עבור שירות ליווי או השגחה. תוספת ההחזר עבור מלווה אינה כלולה בתקרת ההחזר ללילה, אלא ניתנת בנוסף לה.
 

היכן

 • בבתי מלון או בתי הארחה (צימרים) בעלי רישיון עסק לשימוש מלונאי.
 • במוסדות הבראה או במחלקות הבראה בבתי חולים / בבתי דיור מוגן, ובתנאי שהחבר אינו דייר קבע במקום. לדוגמא: "בית בלב", שי-לב בשיבא, מגדלי הים התיכון, "מול הים", אחוזת ראשונים, בית חולים מ.ר.ב, וכד'.
 

תהליך מימוש הזכאות

על מנת לקבל את ההחזר יש להביא למשרד המרכז הרפואי (סניף):
 • סיכום אשפוז מבית החולים. לא נדרש מסמך מקור.
 • קבלה וחשבונית מס מקוריות ממוסד ההבראה ועליהן ציון תאריכי השהייה בו. אם לא מצוינים בהן תאריכי השהייה, יש לצרף מכתב מאותו מוסד המציין את התאריכים.
 • יש לצרף מסמך המעיד כי החבר מבוטח אינו דייר קבע במקום.
 • מבוגרים הזקוקים להשגחה מסיבה רפואית מתבקשים להוסיף מסמכים רפואיים המעידים על צורך רפואי בהשגחה צמודה לשם קבלת תוספת תשלום על השגחה וליווי.
 
 

הנחיות ומידע

 • יום כניסה ויום יציאה מאשפוז ייחשבו כיום אחד.
 • במקרה שהחבר שהה בבית מלון ביחד עם בן זוג או בת זוג, יינתן החזר על מחצית מהסכום הכולל ששילם בפועל (על סמך קבלה או חשבונית מקוריות).
 • גם אשפוז שיקומי נחשב כאשפוז ויזכה את החבר מבוטח בהחזר, בכפוף לשאר התנאים.
 • הזכאות ניתנת למימוש גם לחבר המבוטח העובר מבית חולים אחד לאחר, בתנאי שהאשפוזים היו ברצף של 8 ימים לפחות.
 • גם מבוטח שאושפז בחו"ל באישור מכבי, זכאי לימי הבראה בארץ לפי אותם תנאים.
 • הזכאות היא על שירותי המלונאות בלבד (לא יינתן החזר על השגחה רפואית או על טיפולים רפואיים במקום).
 • מספר ימי ההבראה עבורם תינתן תוספת ליווי והשגחה יהיה זהה למספר ימי ההבראה עבורם ניתנת הזכאות להבראה.
 • השירות לא יינתן במסגרת השב"ן ברובד זה, במידה והחבר זכאי לטיפול רפואי/החזר/השתתפות בגין הוצאותיו הרפואיות מתוקף החוקים הבאים:
  • שוטר שנפגע במסגרת תפקידו.
  • נפגע פעולות איבה מוכר על ידי ביטוח לאומי.
  • נכה משרד הביטחון 20% ומעלה.
  • אשפוז עקב סיבוכי הריון ולידה.
  • אשפוז הקשור לטיפול או לניתוח קוסמטי / שיניים / חניכיים.
  • אשפוז ילודים ופגים אחרי לידה.
  • נפגע תאונות דרכים (במקרים בהם הבקשה קשורה לפגיעה בתאונה).
  • נפגע תאונות עבודה.
 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי הזכאות אינה כלולה במסגרת הסל הבסיסי
 
מכבי כסף החזר עבור הבראה לאחר אשפוז של 8 לילות או יותר. תקרת ההחזר משתנה בהתאם למשך האשפוז ומקום ההבראה
 
מכבי זהב תקרת החזר גבוהה יותר מזו הניתנת ממכבי כסף
 
מכבי שלי בנוסף להחזר על אשפוז של 8 לילות ויותר במסגרת מכבי זהב, חברי מכבי שלי זכאים להחזר של 50% עד תקרה של 255 ₪ עבור הבראה לאחר אשפוז למשך 4-7 לילות לבני 65 ומעלה
כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי זהב. לקריאת התקנון >
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו