28 אוקטובר 2020 י' חשון תשפ"א
עדכון אחרון:  12.10.2020 

הבראה לאחר אשפוז

הבראה לאחר אשפוז מסייעת בחזרה הדרגתית לשגרת החיים ומעניקה השגחה רפואית ועזרה במשימות היום-יום.
עדכון אחרון:  12.10.2020 

 זכאות זו אינה כלולה במסגרת סל שירותי הבריאות הממלכתי