04 דצמבר 2021 ל' כסלו תשפ"ב
עדכון אחרון:  28.01.2021 

הבראה לאחר אשפוז

הבראה לאחר אשפוז מסייעת בחזרה הדרגתית לשגרת החיים ומעניקה השגחה רפואית ועזרה במשימות היום-יום.
עדכון אחרון:  28.01.2021 

 זכאות זו אינה כלולה במסגרת סל שירותי הבריאות הממלכתי