25 מאי 2019 כ' אייר תשע"ט
עדכון אחרון:  01.04.2019 

הבראה לאחר אשפוז

הבראה לאחר אשפוז מסייעת בחזרה הדרגתית לשגרת החיים ומעניקה השגחה רפואית ועזרה במשימות היום-יום.
עדכון אחרון:  01.04.2019 

 זכאות זו אינה כלולה במסגרת סל שירותי הבריאות הממלכתי

לא מצאתם פתרון? פנו אלינו