13 אוגוסט 2020 כ"ג אב תש"פ
עדכון אחרון:  06.05.2020 

הבראה לאחר אשפוז

הבראה לאחר אשפוז מסייעת בחזרה הדרגתית לשגרת החיים ומעניקה השגחה רפואית ועזרה במשימות היום-יום.*בשל הקורונה, אפשר לממש את הזכאות להבראה עד 3 חודשים מיום השחרור (במקום 2 חודשים)
עדכון אחרון:  06.05.2020 

 זכאות זו אינה כלולה במסגרת סל שירותי הבריאות הממלכתי