17 ינואר 2018 א' שבט תשע"ח
תאריך:  15.11.2012 

פסיכותרפיה

(Psychotherapy)

זכויות חברי מכבי במסגרת הסל הבסיסי

טיפול פסיכותרפי מיועד למבוטחים המתמודדים עם קשיים בתחום הנפשי רגשי ומעוניינים לקבל סיוע מקצועי וכלים להתמודדות יעילה יותר ,על מנת לשפר את איכות חייהם.
הטיפול מבוצע על ידי פסיכולוגים קליניים ועובדים סוציאליים בעלי תואר שני שסיימו בית ספר לפסיכותרפיה.

פסיכותרפיה ללא עלות במרפאות בריאות הנפש:

כל חברי מכבי זכאים לטיפול פסיכותרפי במרפאות בריאות הנפש, בתנאי שעמדו באמות המידה המתאימות, בכפוף לתנאים המפורטים בזכאות.
הטיפולים ניתנים במרפאות רב מקצועיות לבריאות הנפש של מכבי, במרפאות עצמאיות וציבוריות שבהסכם. חברי מכבי זכאים לבחור היכן הם מעדיפים לקבל את הטיפול. 
 

פסיכותרפיה בהשתתפות עצמית מופחתת אצל מטפלים שבהסכם:

טיפול פסיכותרפי מיועד לאנשים המתמודדים עם בעיות נפשיות ומעוניינים לקבל טיפול מקצועי כדי לשפר את מצבם הנפשי.

מבוטחים בכל גיל

הזכאות

שירותי פסיכותרפיה, בהתאם לקריטריונים רפואיים.

עלות

השתתפות עצמית :
סוג טיפול השתתפות עצמית
פרטני או משפחתי בטיפול הראשון (פעם בחיים) 57 ₪ לטיפול
מהטיפול השני ואילך 136 ₪ לטיפול
קבוצתי   62 ₪ לטיפול
 

היכן

אצל פסיכולוגים קליניים או פסיכותרפיסטים בהסכם עם מכבי.
לאיתור מטפל >> (ייפתח בדפדפן נפרד)

מימוש הזכאות

 1. יש לתאם טיפול ראשון עם המטפל למטרת אבחון ראשוני.
 2. הפגישות יתועדו בתיק החבר במכבי. תוכן התיק הרפואי חשוף למטפלי בריאות הנפש בקופה בלבד.
 3. יש לשלם השתתפות עצמית ישירות למטפל בכל טיפול.
 

החלפת מטפל

כל בקשה להחלפת מטפל דורשת חזרה על תהליך מימוש הזכאות שתואר לעיל.

נפגעי תאונות עבודה

הזכאות

טיפולים פסיכותרפיים מאחד הסוגים הבאים:
 • טיפולים פרטניים
 • טיפולים קבוצתיים
 • טיפולים משפחתיים
אין הגבלה על מספר הטיפולים למבוטחים שנפגעו בתאונת עבודה, כל עוד הטיפול הינו במשמעות של ריפוי, החלמה, שיקום ונובע מהפגיעה שהוכרה בתאונה.
 
התחלת הטיפול מותנית באישור מקדים של רופא שירות מחוזי של מכבי או רכזת תאונות מחוזית, שיקבעו שאכן הטיפול קשור לפגיעה המוכרת.
 

עלות

יינתן החזר למבוטח על ההשתתפות העצמית שתשולם למטפל.
סוג טיפול השתתפות עצמית
פרטני או משפחתי בטיפול הראשון 57 ₪ לטיפול
מהטיפול השני ואילך 136 ₪ לטיפול
קבוצתי   62 ₪ לטיפול

היכן

אצל פסיכולוגים קליניים או פסיכותרפיסטים מוסמכים בהסכם עם מכבי. לחצו לאיתור מטפל (ייפתח בדפדפן נפרד)

מימוש הזכאות

 1. כדי להתחיל טיפול יש לקבל אישור מקדים של רופא שירות מחוזי של מכבי או רכזת תאונות מחוזית.
 2. המבוטח נפגע תאונת עבודה יתאם עם המטפל אבחון ראשוני. במידה ונדרש טיפול, באחריות המטפל לפנות למכבי על מנת להסדיר את הסדרה הטיפולית במסגרת הזכאות.
 3. יש לשלם את סכום ההשתתפות העצמית ישירות למטפל, בכל טיפול.
 4. לאחר הטיפול יש להביא למשרד הסניף קבלה וחשבונית מס מקוריות לשם קבלת ההחזר.
  

החלפת מטפל

כל בקשה להחלפת מטפל דורשת אישור מחודש לטיפול, וחזרה על תהליך מימוש הזכאות שתואר לעיל.

נפגעי תאונות עבודה

הזכאות

טיפולים פסיכותרפיים מאחד הסוגים הבאים:
 • טיפולים פרטניים
 • טיפולים קבוצתיים
 • טיפולים משפחתיים
אין הגבלה על מספר הטיפולים למבוטחים שנפגעו בתאונת עבודה, כל עוד הטיפול הינו במשמעות של ריפוי, החלמה, שיקום ונובע מהפגיעה שהוכרה בתאונה.
 
התחלת הטיפול מותנית באישור מקדים של רופא שירות מחוזי של מכבי או רכזת תאונות מחוזית, שיקבעו שאכן הטיפול קשור לפגיעה המוכרת.
 

עלות

יינתן החזר למבוטח על ההשתתפות העצמית שתשולם למטפל.
סוג טיפול השתתפות עצמית
פרטני או משפחתי בטיפול הראשון 57 ₪ לטיפול
מהטיפול השני ואילך 136 ₪ לטיפול
קבוצתי   62 ₪ לטיפול

היכן

אצל פסיכולוגים קליניים או פסיכותרפיסטים מוסמכים בהסכם עם מכבי. לחצו לאיתור מטפל (ייפתח בדפדפן נפרד)

מימוש הזכאות

 1. כדי להתחיל טיפול יש לקבל אישור מקדים של רופא שירות מחוזי של מכבי או רכזת תאונות מחוזית.
 2. המבוטח נפגע תאונת עבודה יתאם עם המטפל אבחון ראשוני. במידה ונדרש טיפול, באחריות המטפל לפנות למכבי על מנת להסדיר את הסדרה הטיפולית במסגרת הזכאות.
 3. יש לשלם את סכום ההשתתפות העצמית ישירות למטפל, בכל טיפול.
 4. לאחר הטיפול יש להביא למשרד הסניף קבלה וחשבונית מס מקוריות לשם קבלת ההחזר.
  

החלפת מטפל

כל בקשה להחלפת מטפל דורשת אישור מחודש לטיפול, וחזרה על תהליך מימוש הזכאות שתואר לעיל.