24 מרץ 2018 ח' ניסן תשע"ח
עדכון אחרון:  11.06.2010 

ליתיום (בדם)

Li-Lithium (קוד בדיקה: 3725)

תחומים:

תרופות

נושאים:

כימיה בדם

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים או נמוכים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך גבוה ייתכן במצבים הבאים:
  • נטילת התרופה במינון גדול מהנדרש.
ערך נמוך ייתכן במצבים הבאים:
  • חוסר היענות לטיפול.
  • נטילת התרופה במינון נמוך מהנדרש.