18 מאי 2022 י"ז אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  11.06.2010 

ליתיום (בדם)

Li-Lithium (קוד בדיקה: 3725)

עדכון אחרון:  11.06.2010 

תחומים:

תרופות

נושאים:

כימיה בדם

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים או נמוכים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך גבוה ייתכן במצבים הבאים:
  • נטילת התרופה במינון גדול מהנדרש.
ערך נמוך ייתכן במצבים הבאים:
  • חוסר היענות לטיפול.
  • נטילת התרופה במינון נמוך מהנדרש.