26 ספטמבר 2021 כ' תשרי תשפ"ב
עדכון אחרון:  20.12.2020 

הבראה לאחר לידה - תנאי הזכאות

עדכון אחרון:  20.12.2020 

זכויות חברות מכבי שלי

חדש! מהיום ניתן להגיש בקשה להחזר כספי באפליקציה ובמכבי Online.
לפרטים נוספים לחצו כאן >>


חברות מכבי שלי זכאיות להחזר על הבראה לאחר לידת הילד הראשון, השני והשלישי, ולתוספת הבראה לאחר לידת ילד רביעי ואילך (בנוסף להחזר על הבראה שניתן מתוקף מכבי זהב).

חברות מכבי שלי לאחר לידה זכאיות להחזר עבור הבראה במלונית שבבית חולים, במוסד הבראה, בבית מלון או צימר בארץ. גם חברות שעברו לידה שקטה לאחר השבוע ה-22 להריון זכאיות להחזר בגין הבראה.
מספר ימי ההבראה משתנה בהתאם לסוג הלידה: בלידת ילד ראשון, שני ושלישי יינתן החזר על 3 לילות במסגרת חבילת הריון ולידה. בלידת ילד רביעי ואילך יינתן החזר על הבראה במסגרת מכבי זהב ותוספת הבראה במסגרת מכבי שלי.

זכויות הנובעות ממכבי זהב

הבראה לאחר לידת ילד רביעי ואילך

מי זכאית? 

חברה לאחר לידת ילד רביעי והלאה, עד חודשיים ממועד הלידה.

 הזכאות 

3 לילות הבראה רצופים.
בלידת תאומים, שלישיות וכדומה - יינתנו 3 לילות הבראה לכל ילד, מהילד הרביעי ואילך. במקרה זה לילות ההבראה לא חייבים להיות רצופים.
לדוגמה: בלידת שלישיה המהווים ילד שלישי, רביעי וחמישי, יינתנו 3 לילות הבראה בגין הילד הרביעי ועוד 3 לילות הבראה בגין הילד החמישי - בסך הכל 6 לילות הבראה.
 
תקופת המתנה - 3 חודשים. למידע נוסף >
מצטרפים חדשים למכבי? שומרים על הוותק ויכולים ליהנות מזכויות והטבות ללא תקופת המתנה. לפרטים והצטרפות >

 כמה זה עולה? 

יינתן החזר בגובה 258 ₪ ללילה.

 איפה ניתן השירות? 

  • מלוניות בבתי חולים.
  • במוסד הבראה, בבית מלון או בצימר בארץ

 מה עליך לעשות? 

לקבלת החזר יש להגיש למכבי את המסמכים הבאים באפליקציה ובמכבי Online בקישור הבא, בעמדת אל תור המרכז הרפואי או לשלוח אותם בדואר רשום למרכז הרפואי:
  • קבלה וחשבונית מס מקוריות ממוסד ההבראה, ועליהן ציון תאריכי השהייה בו או קבלה וחשבונית מס מקוריות מלוות במכתב ממוסד ההבראה המציין את תאריכי השהייה בו.
  • אם היילוד עדיין אינו רשום במכבי, יש להציג גם מכתב שחרור מבית היולדות.

 תנאים והבהרות 

  • לא יינתן החזר על הבראה לאחר לידת ילד ראשון, שני או שלישי.
  • הזכאות ניתנת ליולדת בלבד. לא יינתן החזר עבור בן זוג ששהה במוסד ההבראה. אם בן הזוג שהה איתך במוסד ההבראה, יש להציג קבלה וחשבונית מס מקוריות שבהן מצוין המחיר לאדם בודד בחדר עם תוספת של מלווה. אם לא תוצג קבלה וחשבונית מס נפרדת למלווה, יבוצע החזר בגובה 85% עד לתקרה שנקבעה בזכאות.

זכויות הנובעות ממכבי שלי

הבראה לאחר ילד ראשון עד שלישי, ותוספת הבראה בלידת ילד רביעי ואילך

מי זכאית? 

חברת מכבי לאחר לידה, עד חודשיים* ממועד הלידה. 

 הזכאות 

3 לילות במוסד הבראה. לא מחויב שהם יהיו רצופים.
בלידת תאומים, שלישיות וכדומה - יינתנו 3 לילות הבראה לכל ילד.
בלידת ילד רביעי ואילך - אם התקבל החזר ממכבי זהב, ניתן לקבל החזר על 3 לילות הבראה נוספים במסגרת מכבי שלי. אין חובה לנצל קודם את הזכאות של מכבי זהב.
תקופת המתנה - 6 חודשים. למידע נוסף >
מצטרפים חדשים למכבי? שומרים על הוותק ויכולים ליהנות מזכויות והטבות ללא תקופת המתנה. לפרטים והצטרפות >

 כמה זה עולה? 

יינתן החזר בגובה 75% עד לתקרה של 400 ש"ח ללילה ובלבד שיש יתרה שלא נוצלה בחבילת הריון ולידה. לפירוט זכאות חבילת הריון ולידה >

 איפה ניתן השירות? 

  • מלוניות בבתי חולים.
  • במוסד הבראה, בבית מלון או בצימר בארץ

 מה עליך לעשות? 

לקבלת החזר יש להגיש למכבי את המסמכים הבאים באפליקציה ובמכבי Online בקישור הבא, בעמדת אל תור המרכז הרפואי או לשלוח אותם בדואר רשום למרכז הרפואי:
  • קבלה וחשבונית מס מקוריות ממוסד ההבראה ועליהן ציון תאריכי השהייה במקום או קבלה וחשבונית מס מקוריות מלוות במכתב ממוסד ההבראה, המציין את תאריכי השהייה במקום.
  • אם היילוד עדיין אינו רשום במכבי, יש להציג גם מכתב שחרור מבית היולדות.

 תנאים והבהרות 

הזכאות ניתנת ליולדת בלבד. לא יינתן החזר עבור בן זוג ששהה במוסד ההבראה. אם בן הזוג שהה איתך במוסד ההבראה, יש להציג קבלה וחשבונית מס מקוריות שבהן מצוין המחיר לאדם בודד בחדר עם תוספת של מלווה. אם לא תוצג קבלה וחשבונית מס נפרדת למלווה, יוכרו הוצאות בגובה 85% מסכום החשבונית, ומהסכום שנותר  יינתן בגובה 75% ועד לתקרה שנקבעה בזכאות.
 כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי שלי. לקריאת התקנון >