19 אוקטובר 2018 י' חשון תשע"ט

סגל תוכנית ההתמחות

גב' אשרת אלון, רכזת אדמיניסטרטיבית של תוכנית ההתמחות ברפואת משפחה

לפרטים נוספים
גב' אשרת