16 ינואר 2019 י' שבט תשע"ט

סגל תוכנית ההתמחות

גב' דגנית הלמן, רכזת אדמיניסטרטיבית של תוכנית ההתמחות ברפואת משפחה

לפרטים נוספים
גב' דגנית