18 ינואר 2019 י"ב שבט תשע"ט

סגל תוכנית ההתמחות

גב' מירי גוזלן, עובדת סוציאלית, אחראית על הכשרת המתמחים בתחום הפסיכוסוציאלי

לפרטים נוספים
גב' מירי