16 ינואר 2019 י' שבט תשע"ט

סגל תוכנית ההתמחות

גב' סילביה גורלניק, עובדת סוציאלית, אחראית על הכשרת המתמחים בתחום הפסיכוסוציאלי

לפרטים נוספים
גב' סילביה