19 אוקטובר 2018 י' חשון תשע"ט

סגל תוכנית ההתמחות

גב' סילביה גורלניק, עובדת סוציאלית, אחראית על הכשרת המתמחים בתחום הפסיכוסוציאלי

לפרטים נוספים
גב' סילביה